description

 1. İsim, Dil ve Edebiyat betimleme
 2. İsim betim(leme), tanım(lama), tasvir, tarif, nitelendirme, tavsif, anlatım, anlatma.
  This book gives a
  good description of life on a farm.
  beyond description: anlatılması/tarifi imkânsız, tarife sığmaz, anlatılamayacak kadar.
  The play was dull beyond description.
 3. İsim tür, cins, nevi, çeşit, nitelik, evsaf, eşkâl, karakter.
  of that description: o tür, o nitelikteki/karakterdeki.

  A man of that description should never be trusted.
  of every description = of all description: her türlü, her çeşit/nevi.
  answer to someone's description: birinin eşkâline/tarifine uymak.
 4. İsim, Geometri tasarı, tasarlama, çizme, tersim, irtisam.
iş değerlendirme
reklamcılıkta doğru tanımlama
eşkâlini tutmak Fiil
eşkâline uymak Fiil
tarif edildiği gibi olmak Fiil
sözcüklerle anlatılamaz olmak Fiil
daha iyi mal çeşidi
tarife göre
doğru tarif
tarife uymak Fiil
veri açıklaması
anlatılamamak Fiil
tasrih edilememek Fiil
tarife gelmemek Fiil
her kalite için talep
ayrıntılı tarif
sadık tarif
malların gerçeğe uymayan tarifi
tam tarif
tarif etmek Fiil
tasvir etmek Fiil
iş tanımı İsim, İşletme
iş tanımlaması Bilgi Teknolojileri
iş tarifi
canlı tarif
ayrıntılı tarif
(şahsın) adı ve tarifi
meslek tarifi
en kötü kalite
patent tarifi
fiziksel özellikleri İsim
hemen bir tarife girişmek Fiil
açıklayıcı belgede bir tüccarın adı ve adresindeki baskı hatası İsim
kalite tarifi
tarif üzere satış
benzer tarif
her türlü tarifin üstünde
yaklaşık tarif
mal tanımlaması
her türlü banka muamelesi yapmak Fiil
tasvir edici sözcükler İsim
hesabın türü
eşyaların tanımlanması
içindekilerin tarifi
malların tarifi
arsanın tarifi
menkul değerlerin cinsi
suç vasfı İsim, Hukuk
malların tam tarifesi
bir mücrimin eşkalini dağıtmak Fiil
bir tarifi ayrıntılara boğmak Fiil
bir olayın canlı anlatımı