1. İsim, Din ve İnanç ilah
 2. Özel Isim, Din ve İnanç Hakk
 3. İsim Allah, Tanrı, Cenabı Hak, Halik, Halik-ı Mutlak, Rabbilâlemin.
  God bless me/my soul! Allah Allah!

  God forbid! Allah göstermesin/esirgesin/korusun. Maazallah! Hâşâ!
  God save the Queen: Yaşasın Kraliçe (İngilterenin millî marşı).
  God willing: İnşallah, Allahın izniyle, Cenabı Hak isterse.
  God wot: Allah bilir.
  by God: Vallahi, billâhi.
  For God's sake: Allahaşkına, Allah rızası için.
  Good God!: Aman Allah(ım)/Yarabbi!
  In God's name: Bismillâh.
  It's God's truth: Asıl gerçek budur.
  So help me God: (Mahkemede yemin sonunda söylenir) Allah yardımcım olsun/Allahın yardımıyla.
  Thank God! Hamdolsun, çok şükür, Allaha şükür, Elhamdülillâh.
  Would (to) God: Allah vere de, keşke.
  Act of God
  (huk. tabiî âfet, mücbir sebep, olağanüstü hal.
  God's acre: mezarlık.
  a God spot: cehennemin dibi.
  God knows
  k.d. Vallahi!
  God only knows: Allah bilir.
  serve God and Mammon: Hem Allaha hem paraya tapınmak.
  Ye Gods! Hay Allah!
 4. İsim mabut ilâh, put, sanem.
  a feast for the Gods: şahane bir şölen/ziyafet.
 5. İsim tanrı/ilâh mertebesine çıkarılan kimse/şey.
  His father was a God for him.
  make a God of:
  tapınmak, ilâh mertebesine çıkarmak, putlaştırmak, tanrılaştırmak.
  He makes a God of his work, and forgets his family.
  a little tin God: kendini çok yüksek/önemli gören/ alçak dağları ben yarattım diyen kimse.
 6. Geçişli Fiil tanrılaştırmak, ilâhlaştırmak, putlaştırmak, tanrı/ilâh mertebesine yükseltmek.
mücbir sebep, doğal âfet.
mücbir sebepler İsim
mücbir sebep
doğal afetler İsim, Hukuk
tanrılaşmak Fiil
ya Allah
Allah bilir nasıl!
Tanrı sayesinde
Allahın lütfu ile
bilhassa gençleri toplumuna kabul eden son derece muhafazakâr bir Hristiyan mezhebi İsim
(a) Kudüs, (b) Cennet.
Allah aşkına Zarf
inayet
inanmak Fiil
öldü, Mevlâsına kavuştu.
tapınak, ibadethane, cami, kilise.
house of worship, house of prayer ile ayni anlama gelir. İsim
Allah adına
bismillah
Hz. İsa. İsim
papaz, rahip, din adamı.
peygamber, evliya, vb. İsim
Allahım
Allah Allah
aman Allah
vahdaniyet İsim, Din ve İnanç
tuvalete kusmak Fiil, Deyim
klozete kusmak Fiil, Deyim
Attilâ, Allahın Kamçısı.
Vallahi, Allah şahidim olsun, namus ve şerefim üzerine yemin ederim.
I swear to tell the truth, so help me God.
! (a) (yemin) Allah şahittir, (b) Allah yardımcım olsun!
Hazret İsa.
huşu İsim, Din ve İnanç
güneş tanrısı.
şükretmek Fiil
hamdetmek Fiil
neyse ki İsim
Allaha şükür
Allahtan
Allaha (bin) şükür
hu
=
God's will: Allahın emri, takdiri ilâhî.
diktatör, kendini çok büyük gören devlet adamı.
namuslu bir hayat sürmek Fiil
dürüst
tuvalete kusmak Fiil, Deyim
klozete kusmak Fiil, Deyim
Cenab-ı Hak Özel Isim, Din ve İnanç
Cenab-ı Allah Özel Isim, Din ve İnanç
Allah bağışlasın
Allah selamet versin
berhudar ol
Allah senden razı olsun
vaftiz evladı
vaftizi üstlenilen çocuk
Allah kahretsin
Allah kahretmesin
Allah belanı versin
vaftiz kızı
Allah'tan korkan
dürüst
dindar
maazallah
Allah göstermesin
Tanrı korusun
Allah esirgesin
Allah saklasın
Allah korusun
Allah vermesin
Allah çalışana yardım eder.
Allah büyüktür
Allah kerim
tanrı şahidimdir ...
Allah bilir
Allah kerim
! Tövbeler olsun! Sözüm ona! Hâşâ!
tam vaktinde Allah'tan gelen yardım
beklenilmedik zamanda vaki olan iyi bir şey
(Br) televizyon ya da radyoda dinsel program
inşallah Zarf
Allahın izniyle Zarf
Allah kısmet ederse Zarf
mezarlık.
Tanrı'nın buyrukları İsim
güzel ülke, Allahın lûtfuna mazhar olmuş güzel ve bereketli arazi. İsim
uzak/kırsal bölge. İsim
rahmet
Allahın emri
Tanrı'nın seçkin kimseleri İsim
mücbir sebep vukuunda
istiğfar etmek Fiil
Allahın inayetiyle
Allahını seversen
Allah rızası için
Allah aşkına
vallahi billahi !
ABD paraları özerindeki simgesöz.
Florida'nın simgesözü.
inşallah
Allahın adını ağzına almak Fiil
Allah arttırsın
Allah versin
Allah eksikliğini göstermesin
Allah utandırmasın
Allah selamet versin
Allah kavuştursun
rab bim
İnşallah!
tevekkül etmek Fiil