conversation

 1. İsim konuşma, muhavere, mükâleme.
  phone conversation: telefon konuşması.
  hold a conversation with
  someone: birisiyle konuşmak/görüşmek.
 2. İsim sohbet, musahabe, çene çalma.
  Mrs Smith spends al lot of time in conversation with her neighbor.
 3. İsim toplumsal ilişki/ortaklık.
 4. İsim
  criminal conversation ile ayni anlama gelir. zina.
 5. İsim konuşkanlık, hoşsohbetlik, başkalarıyla toplumsal ilişki kurabilme yeteneği.
 6. İsim yaşama tarzı.
 7. İsim âşinalık, ülfet.
telefonla konuşurken bağlantı kesilmek Fiil
telefonla görüşürken bağlantı kesilmek Fiil
telefonla konuşurken hat kesilmek Fiil
konuşmaya girmek Fiil
konuşmayı kesmek Fiil
bir konuşmayı başlatmak Fiil
birdenbire lâfa karışmak.
iş konuşması
bir konuşmayı sürdürmek Fiil
konuşmayı sürdürmek Fiil
her günkü laflar
bir konuşmanın bazı parçaları kulağına çalınmak.
bir konuşmaya katılmak Fiil
bir konuşmayı yürütmek Fiil
konuşmanın esas konusunu teşkil etmek Fiil
konuşmanın esas konu sunu teşkil etmek Fiil
conversation ile ayni anlama gelir. zina.
tutarsız konuşma
yüzyüze konuşma
konuşmadan vazgeçme
konuşmanın yönünü değiştirmek Fiil
birini konuşmaya sokmak Fiil
birini konuşmaya tutmak Fiil
konuşmaya hakim olmak Fiil
konuşmaya girişmek Fiil
konuşmaya girmek Fiil
bir konuşmaya girmek Fiil
konuşmaya girişmek Fiil
bir konuşmayı duyulmaz hale getirmek Fiil
can sıkıcı konuşma
üzerinde konuşulacak konu
konuşulması yasak konular İsim
bir konuşmanın bazı parçaları İsim
bir konuşma sırasında yer alan ani sessizlik
bir telefon konuşmasını kaleme almak Fiil
gizli bir görüşme yapmak Fiil
dereden tepeden konuşmak Fiil
gizli bir görüşme yapmak Fiil
konuşma düzenlemek Fiil
konuşmaya dalmak Fiil
görüşmemizi teyiden
görüşmemizi teyitden
can sıkıcı konuşma
teklifsiz konuşma
laf açmak Fiil
ilginç konuşma konusu
bir görüşmenin mahremiyeti İsim
konuşmada bir konu ortaya atmak Fiil
söze karışmak Fiil
bir konuşmaya katılmak Fiil
konuşmaya katılmak Fiil
konuşmaya katılmak Fiil
laf olsun diye
bir konuşmanın süresi
başka kişilerin konuştuklarını dinlemek Fiil
şehirlerarası telefon bağlantısı
konuşmalarda bir ara yer alan sessizlik
konuşmayı tekeline almak Fiil
bir konuşmayı kendi inhisarı altına almak Fiil
bir konuşmayı bölük pörçük işitmek Fiil
konuşmaya katılmak Fiil
konuşmaların aniden kısa bir süre için durması
telefon konuşması İsim, Telekomünikasyon
telefon görüşmesi İsim, Telekomünikasyon
özel konuşma
dalga gibi yükselip alçalan konuşma sesi
satış görüşmesi
canlı konuşma
canlı görüşme
canlı konuşma
esas konuşma konusu
konuşmayı başlatmak Fiil
bir konuşmayı başlatmak Fiil
konuşurken konuyu değiştirmek Fiil
bir konuşmanın tutanağını almak Fiil
bir konuşmaya sürekli katılmak Fiil
bir konuşmaya katılmak Fiil
başkalarınca dinlenilen telefon görüşmesi
telefon görüşmesi İsim, Telekomünikasyon
telefon konuşması İsim, Telekomünikasyon
Konuşma Özel Isim, Sinema
konuşma konuları İsim
konuşma konuları İsim
telefon muhaveresi
zengin/asil topluluğu gösteren resim tablosu (özellikle 18'inci yy.'da moda idi). İsim, Güzel Sanatlar
konuşma konusu, dikkati çeken ve kendisinden bahsettiren herhangi bir şey. İsim
sohbeti birşeye çekmek Fiil
lafı birşeye getirmek Fiil
sohbetin dönüp dolaşıp birşeye gelmesini sağlamak Fiil
konuyu birşeye getirmek Fiil
biriyle konuşmak Fiil
konuşmayı bir konuya getirmek Fiil
konuşmayı bir konuya getirmek Fiil
konuşmayı daha az tehlikeli konulara çevirmek Fiil
bir konuşmayı saatlerce sürdürmek Fiil
saatlerce konuşmak Fiil
konuşmayı saatlerce sürdürmek Fiil