1. en iyi(si), en âlâ, en güzel/mükemmel/kusursuz.
  the best student in the class: sınıfın birincisi
  (en iyi/en çalışkan öğrencisi).
  the best years of my life: hayatımın en iyi/mutlu yılları.
  He is my best friend: O en iyi dostumdur.
  the best work: kusursuz iş.
 2. en uygun/isabetli.
  the best way: en uygun/isabetli yol.
  The best thing to do is to wait:
  Yapılacak en iyi şey beklemektir.
 3. büyük/önemli kısım, çoğu, kısmı küllisi, hemen hemen.
  the best part of the day: günün büyük kısmı.

  He spends the best part of the year in the country: Yılın önemli bir kısmını sayfiyede geçirir.
  for the best part of an hour: bir saate yakın/hemen hemen bir saat.
 4. en mükemmel/iyi/uygun (bir şekilde).
  a hairdo that best suit her features: yüz hatlarına en uygun
  saç (tuvaleti).
  Do as you think best: En uygun gördüğünü yap.
 5. son derece, tamamen, en çok, en iyi.
  best-suited, best-known, best-loved gibi terkiplerde kullanılır:

  the best loved actor: en çok sevilen aktör.
  I love strawberries best: En çok çileği severim.
  You know best: Herkesten iyisini sen bilirsin.
 6. İsim (bir şeyin) en iyisi/âlâsı, en güzeli.
  The best is yet to come: En iyisi daha geride (gelecek).

  They always demand and get the best: Daima en iyisini ister ve alırlar.
  to do/try one's best: elinden geleni yapmak.
  to the best of my knowledge/recollection: bildiğim/hatırlayabildiğim kadarı, bildiğime/hatırladığıma göre.
  The best of the matter is that … : İşin güzel/hoş tarafı şu ki …
  to the best of one's ability: gücü yettiği kadar.
  I will do the work to the best of my ability.
  to be at one's best: formunda olmak.
  The roses are at their best now: Şimdi güllerin en güzel zamanıdır.
  Even at the best of times: En uygun zamanda bile.
 7. İsim en iyi elbise.
  Sunday's best: bayramlık elbise.
  Don't forget to wear your best: En iyi elbiseni giymeyi unutma.
 8. İsim en iyi dilekler, selam ve hürmet.
  Please give my best to your father: Babana selam ve en iyi dileklerimi söyle.
 9. Geçişli Fiil üstün gelmek, galebe çalmak, yenmek, pes dedirtmek, hakkından gelmek, haklamak.
  After a long struggle
  we bested them.
  He bested me in argument: Tartışmada benden üstün geldi.
formunda, en iyi durumunda.
I am never at my best in the early morning.
formunda olmak Fiil
çok satan ürün (özellikle kitap), çoksatar İsim, Ticaret
birini en iyi dostları arasında saymak Fiil
politik becerilerini göstermek Fiil
elinden geleni yapmak.
kendi gücü dahilinde her şeyi yapmak Fiil
en iyi (bayramlık) elbisesini giymek.
bir siparişi karşılamak için titiz davranmak Fiil
siparişi karşılamak için titiz davranmak Fiil
en iyileriyle rekabet edebilir durumda olmak Fiil
uzun süredir çok satan ürün (özellikle kitap) İsim, Ticaret
güzel (en iyi hali ile) gözükmek, kendine yakıştırmak.
She looks her best in tweeds.
fırsattan istifade etmek Fiil
zamanını iyi kullanmak Fiil
elinden geldiğince çabuk gitmek Fiil
mümkün olduğu kadar çabuk eve dönmek Fiil
elinden gelen.
to do one's best: elinden geleni yapmak.
I am doing my best: Elimden geleni yapıyorum.
en güçlü delil
(bir kimsenin) elinden gelen, (yapabileceği) en iyi.
I'll do my level best: Elimden geleni yaparım.
kişilik giysilerini giymek Fiil
mümkün olduğu kadar iyi izlenim bırakmak Fiil
acele etmek Fiil
gayret göstermek Fiil
(a) iyi tesir bırakmaya çalışmak, iyi tarafını göstermek, (b) hızlı yürümek, acele etmek.
It's a long
way to the village, but if you put your best foot forward you'll reach it before the evening. (c) çok gayret sarfetmek, elinden geleni yapmak.
You've been so lazy in the past few months, you'll have to put your best foot forward if you want to pass that examination now.
acele etmek Fiil
en iyi dileklerini göndermek Fiil
el inden geldiği kadar
kabil olduğu kadar
elinden geldiği kadar
elinden geleni yapmak Fiil
elinden gelen gayreti göstermek Fiil
elinden geleni eksik etmemek Fiil
kafasını yormak Fiil
... hususunda makul çerçevede azami gayret göstermek Fiil, Hukuk
sonu hayırlı, en iyi sonuç veren.
At first we were unhappy about the plan, but it turned out to be
all for the best: Önceleri plandan memnun değildik, fakat sonu iyi/hayırlı geldi.
iyi şanslar
en iyi şekilde.
Do it as best you can.
en iyi fiyattan
(a) en uygun koşullar altında (bile), nihayet, olsa olsa, taş çatlasa.
At best we can do only half
as much as last year: Olsa olsa (taş çatlasa) geçen seneninkinin yarısı kadar ancak yapabiliriz. (b) bütün yeteneği/gücü/bilgisi ile.
At his best he is unsurpassed: Bütün gücü ile gayret etse onu kimse geçemez. (c) en âlâ, en mükemmel.
cabinetmaking at its best. (d) en iyimser görüşle/anlayışla/yorumla bile.
It was a sad effort at best.
kıvamında
birinci gelmek Fiil
en iyi olmak Fiil
en başarılı olmak Fiil
en yüksek başarıya ulaşmak Fiil
yenilmek Fiil
sonu hayırlı, en iyi sonuç veren.
At first we were unhappy about the plan, but it turned out to be
all for the best: Önceleri plandan memnun değildik, fakat sonu iyi/hayırlı geldi.
(Br) birinin üstünlüğünü kabul etmek Fiil
en iyisi/uygunu/makulü/münasibi.
You had best phone your mother to tell her where you are going:
En iyisi annenen telefon edip nereye gittiğini söylemektir. {

NOT
: Amerikan İngilizcesinde
You had best do it ile

You would best do it
deyimlerinin ikisi de eş anlamlı olarak kullanılır. Fakat İngilterede ikinci deyim yanlış sayılır.}
gerisini talihe/Allaha bırakmak, sonuçtan umut kesmemek, güvenini sarsmamak.
Don't worry about the
exam, you study as hard as you can, and then hope for the best.
en çok sevdiğim çilektir
en iyisi.
elimden geleni yapacağım
ikinci en iyisi
kendi rekoru İsim
(nitelik/başarı/işçilik vb. bakımından) ikinci.
en yüksek fiyata satmak Fiil
hisse senetleri ya da emtiaları mümkün olan en iyi fiyata satması için borsa simsarına verilen talimat
en iyisine sat
eğer satın alıyorsa en düşük fiyatı elde etmelidir
eğer simsar satıyorsa en yüksek fiyatı bulmalıdır
bayramlık/en iyi elbise.
daniska
ikinci en iyi teoremi
eşsiz, eşi az bulunur, en iyisi/yeteneklisi ile boy ölçüşür.
He can play bridge with the best :
Briç oynamakta eşi az bulunur (en iyi oyuncu ile boy ölçüşür).
She can swim with the best.
He can lie with the best: Yalancılıkta eşsizdir.
keep up wit the best of them: en iyi dereceyi korumak, en iyileriyle boy ölçüşmek.
en iyi/en emin hareket tarzı/davranış, tek kurtuluş çaresi.
The pilot's best bet was to make an emergency landing. İsim
en yüksek fiyatı veren
bir tüketici örgütünce dikkatle denendikten sonra paranın karşılığını en iyi sağlayan ve rakip mallar
arasında en iyisi olarak önerilen bir ürün
çok iyi durumda
en iyi savunma mevzii
(US) acente olarak hareket eden yatırım bankerlerinin hisse senetlerini halka satmak için ellerinden geleni yapacakları taahhüdü
doğrudan doğruya delil
birinci derecede ispat kabiliyetini haiz delil
en makbul delil
asli delil
ispat kabiliyeti olan delil
birinci derecede asli delil
uygun Bilgi Teknolojileri
besin maddeleri için en iyi gün (bir gazetede besin ile ilgili yazıların çıktığı ve bu nedenle besin
toptancı ve perakendecilerinin reklam vermelerine
iyi izlenim/etki bırakacak tavır/tutum.
put one's best foot forward/foremost foot1 (39).
çocuğun yararı İsim
çocuğun yüksek yararı İsim, Hukuk
en iyi mal
en iyi marka
sağdıç. İsim
birinci sınıf senet
yüksek sosyete
çok başarılı gösteri
çok başarılı konser
çok başarılı seans
(US) en iyi haber alan gazeteci
en iyi uygulama
borsada borsa bankerinin ayarlayacağı en iyi fiyat
en iyi fiyat
uygun fiyat
en iyi ürün
en iyi kalite
ekstra kalite
saygılarımla
Selamlar, Ünlem
Saygılarımla, Ünlem
(belirli bir sürede) en çok satılan/satış rekoru kıran (kitap, plak vb.).
çok sürümlü, en çok satılan/rağbet gören (mal).
This dress is a best-seller = bestseller = best seller in the south.
en iyi satılan mal grubu
seçkin zümre
mevcut en iyi zaman (radyo ya da televizyon istasyonunda reklam verenin açısından en iyi zaman
en iyi giyinen adam
Selamlar, Ünlem
Saygılarımla, Ünlem
en iyi sonuç alan reklam
elinden geldiği/gücü yettiği kadar, mümkün mertebe.
I helped him as best I could: Ona elimden geldiği kadar yardım ettim.
taş çatlasa ondan önce oraya varamam
en uygun fiyata
uygun fiyata
en iyi fiyata
saldırı en iyi savunma biçimidir
saldırı en iyi savunma biçimidir
en iyi ... ödülü İsim
en iyi yerleri zaptetmek Fiil
sapasağlam olmak Fiil
en iyi yönetilen şirketlerden olmak Fiil
birinin iyi yönlerini ortaya çıkarmak Fiil
en iyi yazarlardan seçmeler toplamak Fiil
bir şeyi iyi niyetle yapmak Fiil
bir şeyi iyi niyetle yapmak Fiil
el inden geleni yap
kerte sine getirmek Fiil
üstün çıkmak.
galebe çalmak Fiil
galip gelmek Fiil
en etkin bir biçimde kullanmak Fiil
bir şeyin en iyisini elde etmek Fiil
bir kimseden en iyi şekilde yararlanmak.
to get the best out of the bargain: pazarlıktan kârlı çıkmak.
bir şeyden azami fayda elde etmek Fiil
(a) üstün olmak, üstünlük sağlamak.
We tried hard, but they had the best of the game: Çok gayret
ettik, fakat onlar oyunda üstünlük sağladılar. (b) yenmek, mağlûp etmek, galip gelmek, yere vurmak, alt etmek.
After a long struggle, we got the best of them: Uzun bir mücadele sonunda onları yendik.
Son gülen iyi güler.
Son gülen iyi güler. Cümle
birinin menfaatine
en iyisi istifa etmek olurdu
Hayırlı olsun.
oluru ile yetinmek, aza kanaat etmek, aza çoğa bakmamak, olanından azamî yararlanmak.
After her husband's
retirement the couple had a smaller income, but they made the best of it.
to make the best of one's opportunities: fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak.
azamî derecede yararlanmak/istifade etmek, mihneti kendine zevk edinmek.
yiğitliğe bok sürmemek Fiil
zor koşullar altında elinden geleni yapmak, yapılması gerekeni yapmak.
hem dünyalığını hem de ahretliğini yapmak Fiil
hem dünyalığını hem de ahretliğini yapmak Fiil
ondan azami faydalanmak Fiil
Her işte bir hayır vardır.
yüksek sosyeteyle düşüp kalmak Fiil
en iyi iş çevrelerinde dolaşmak Fiil
satılan eşya geri alınmaz en çok satılan
en iyi İngiliz malı
yüksek mertebelerdeki şahıs
...'e selam söyleyin.
...'e selamlarımı iletin.
...'e selamlar.
bir şeyi iyi yanından almak Fiil
iyi yer kapmak için itişip kakışma
ikinci en iyi takım giysi
ikinci en iyi gümrük tarifesi politikası İsim
en yüksek fiyatı elde etmek Fiil
büyük kârla satmak Fiil
en iyi yazın satmak Fiil
bir şeyi yüksek değerine satmak Fiil
iyi dileklerini iletmek Fiil
iyi dileklerini yollamak Fiil
en iyi kalite mal kullanılmasını şart koşmak Fiil
en iyi kalite mal kullanılmasını şart koymak Fiil
yediğim en güzel yemek
en iyisi istifa etmek olurdu
işin iyi yanı
kaymak
...'in neredeyse tamamı İsim
...'in önemli bir kısmı İsim
...'in büyük bir bölümü İsim
bildiğime göre
bildiğim kadar ıyla
anımsayabildiğim kadarıyla
anımsayabildiğim kadarıyla
hatırlayabildiğim kadarıyla
birşeyden azamî yararlanmak.
en iyi şartlar altında
birşeyi en verimli şekilde kullanmak Fiil
yapacağınız en iyi/isabetli iş, en iyisi.
best bet
Harikasın! Cümle
Hayatımızın En Güzel Yılları Özel Isim, Sinema

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bağlama, kapama; düğümleme