1. Fiil çok beğenmek, takdir etmek, hayranlık duymak, takdir ve hayranlığını ifade etmek.
  to admire virtue:
  fazileti takdir etmek.
  to admire a landscape: manzarayı çok beğenmek.
  to admire a man: bir adamı çok beğenmek.
 2. Fiil hayran olmak/kalmak (çoğunlukla alay/istihza yollu kullanılır).
  I admire your audacity: Cür'etine hayranım.
 3. Fiil hoşlanmak, zevk duymak, arzu etmek.
  I should admire to go with you: Sizinle beraber gitmeyi arzu ederim.