1. düşman, hasım.
  to make enemies: düşman edinmek.
  deadly/mortal enemy: can düşmanı.
  They
  are deadly enemies: Can düşmanıdırlar.
  enemy-occupied territory: düşman işgalindeki topraklar.
  The army advanced to meet the enemy. His behavior made him many enemies. They are enemies (of each other).
  How goes the enemy
  k.d. Saat kaç?
 2. düşman+, düşmanca.
  enemy territory: düşman toprakları.
  enemy alien: düşman uyruğu: kendi
  milleti ile savaş halindeki ülkede oturan şahıs.
 3. muhalif, muhasım, hasmane.
kendi kendinin düşmanı olmak Fiil
kendi kendinin düşmanı olmak Fiil
düşmanına misilleme yapmak Fiil
bir mevzii düşmana terketmek Fiil
bir mevzii düşmana terk etmek Fiil
bir düşman ülkenin vatandaşı
düşman bir memleketin uyruklusu
düşman yabancı
düşmanı oyalamak Fiil
düşmanla kapışmak Fiil
vatanına ihanet etmek Fiil
düşmandan temizlenmiş
düşmanın olmaması
düşman yok
ortak düşman İsim
müşterek düşman İsim
sınıf düşmanı
proleteryanın iktidara gelmesini engelleyen ya da iktidarı elinde tutan sınıf
düşmanla temas
gizli düşman
düşmana saldırma
can düşmanı
can düşmanı
kesin düşman
esaslı düşman
bir kaleyi düşmana teslim etmek Fiil
düşmana baskın
yenilgiye uğramış bir düşmana teslim şartlarını dikte ettirmek Fiil
yenilgiye uğramış bir düşmana teslim şartlarını dikte etmek ettirmek etmek Fiil
düşman üzerine çullanma
düşmana karşı çıkmak Fiil
düşmanın bozulan morali
düşmanın bozulan moral,
düşmannın eline düşmek Fiil
düşmanın eline düşmek Fiil
düşmanı geri püskürtmek Fiil
düşmanı çarpışmaya zorlamak Fiil
azılı düşman İsim
düşman tarafına geçmek Fiil
düşmandan kaçtı
kan düşmanlığı
düşmanı kovmak Fiil
düşmanla muhaberede bulunmak Fiil
düşman hakkında gizli bilgi
ezeli düşman
düşmana saldırıda bulunmak Fiil
düşmana saldırıda bulunmak Fiil
düşmana baskınlar yapmak Fiil
can düşmanı İsim
düşmanı gözetleme
düşmana karşı büyük direnç göstermek Fiil
düşmanın kanadını çevirmek Fiil
düşmanla baş etmek Fiil
düşmanı şaşkına çevirmek Fiil
düşmanın yerini saptamak Fiil
düşman olması muhtemel kişi
gizli güç
düşmana galip gelmek Fiil
açık düşman
düşman propagandası İsim
düşman propogandası İsim
halk düşmanı, halk güvenliği için tehlikeli olan sabıkalı kimse. İsim
bir kimsenin milleti ile harp halinde olan (başka) millet. İsim
düşmanın tarafını tutmak Fiil
düşmanla bir olmak Fiil
bir muhasebe kaydının düzeltilmesi
kaleyi düşmana teslim etmek Fiil
düşmanı püskürtmek Fiil
düşmana karşı direnmek Fiil
bir şehri düşmandan geri almak Fiil
düşmanın toplarını susturmak Fiil
düşmanı alt etmek Fiil
düşmanı yıpratmak Fiil
bir düşmana karşı dayanmak Fiil
düşmana teslim olmak Fiil
bir kalenin düşmana teslimi İsim
düşmana teslim olmak Fiil
düşmana çullanmak Fiil
amansız düşman
can düşmanı
şeytan, iblis.
düşmanla ticaret
düşmanla alışveriş yapmak Fiil
düşmanlık etmek Fiil
düşmanın saldırısına karşı koymak Fiil
düşman hareketi
düşman harekâtı
düşman hareketi
düşman uçağı
düşman ordugâhı
düşman ülke
düşman bayrağı
düşman donanması
düşman filosu İsim
düşman kuvvetleri İsim
düşman hükümeti
düşman akını
düşman hattı
düşman hareketleri İsim
baş düşman
düşman işgali altındaki toprak
din düşmanı İsim, Din ve İnanç
halk düşmanı
düşman propagandası İsim
düşman malı
düşman gemisi
düşman devlet
düşman birlikleri İsim
düşman dünyası İsim
düşman hatları İsim
düşman hatları İsim
birini düşmana teslim etmek Fiil
düşmanın direncini kırmak Fiil
düşman mevziini ele geçirmek Fiil
düşman mevziini zapt etmek Fiil
savaşı düşman topraklarına götürmek Fiil
düşmandan erken davranmak, atik davranıp önceden hücum etmek.
düşmanın ilerlemesini durdurmak Fiil
düşmanın geri çekilmesini kesmek Fiil
düşman kuvvetlerini yok etmek Fiil
düşman mevziini gözlemek Fiil
düşmanı bir mevziden uzaklaştırmak Fiil
düşmanı memleketten kovmak Fiil
düşmanı mevzilerinden çıkarmak Fiil
düşman kuvvetleri tarafından çevrilmiş
yabancı uyrukluların memleketten çıkarılması
düşmanı çekilmeye zorlamak Fiil
harekete geçirmek Fiil
düşmanı fena halde sıkıştırmak Fiil
savaşacak amansız düşmanı olmak Fiil
düşman planları hakkında gizli bilgi sahibi olmak Fiil
savaşacak amansız düşmanı olmak Fiil
düşmandan gizlenmek için küçük bir çukura girmek Fiil
düşman hareketlerini engellemek Fiil
düşman ellerinde
düşman hatlarına gizlice girmek Fiil
düşmanın bombardıman uçaklarının yolunu kesmek Fiil
savaş sırasında düşman yayın istasyonuna parazit yapmak Fiil
düşman radyo istasyonlarını savaş sırasında bozmak Fiil
birini kendine düşman yapmak Fiil
düşman topraklarına saldırmak Fiil
düşmanın ilerlemesi karşısında direnme göstermemek Fiil
birini kendine düşman yapmak Fiil
düşmanı mevziinden çıkartacak manevra yapmak Fiil
düşmanın hareketlerini gözetlemek Fiil
düşman toprağının işgali
düşmanın başkentini işgal etmek Fiil
düşman birliklerin istilasına uğramak Fiil
düşman hatlarına sızmak Fiil
düşmanı makinelitüfek ateşine tutmak Fiil
ışıldaklarla düşman uçaklarını tesbit etmek Fiil
düşman hatlarını yarmak Fiil
düşmanı kaçırmak Fiil
düşmanı kaçırtmak Fiil
düşman mevziine saldırmak Fiil
düşmana barış için yalvarmak Fiil
düşmana karşı yandan harekete geçmek Fiil
Düşmanımın düşmanı dostumdur.
düşmanla barış müzakerelerine girişmek Fiil
düşmanın kanadını yandan toparlamak Fiil
düşmanın kuvvetini küçümsemek Fiil
düşmanın planlarını altüst etmek Fiil
düşmanın direncini kırmak Fiil