1. Fiil bağlamak, eklemek, iliştirmek, raptetmek, tutturmak, bitiştirmek, birleştirmek.
  to attach a photograph
  to application papers.
 2. Fiil katılmak, iltihak etmek.
  to attach oneself to a group: bir gruba katılmak.
 3. Fiil, Askerlik2 emrine atamak, maiyetine tayin etmek.
 4. Fiil girmek, dahil etmek/olmak.
  to attach oneself to a party: bir partiye girmek/dahil olmak.
 5. Fiil -e atfetmek/vermek/hamletmek, isnat/izafe etmek.
  to attach significance to a gesture: bir jeste
  mânâ vermek.
  No blame/guilt attaches him for the accident: Kazadan dolayı ona suç isnat edilemez.
  I attach no significance to the threat: Tehdide önem vermem/adırmam.
  to attach importance to … : …'e önem vermek.
 6. Fiil sevgi bağlarıyla bağlamak, kendine bağlamak, sevdirmek.
  She tried to attach him to herself by various
  subtle devices: Çeşitli kurnaz hilelerle onu kendine bağlamaya çalıştı.
  to be attached to: (kalben) bağlı olmak.
  I am very attached to her: Ona (kalben) çok bağlıyım.
 7. Fiil, Hukuk haczetmek, müsadere etmek, el koymak, tutuklamak, tevkif etmek.
bağlanmak Fiil
yanaşmak Fiil
bir siyasi partiye girmek Fiil
taktırmak Fiil
haczetme hakkı
kötü niyetli saldırı
iliştirmek Fiil, Bilgi Teknolojileri
bağlamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
kopya iliştirmek Fiil
suret iliştirmek Fiil
alacağı rehnetmek Fiil
fitillemek Fiil
tapalamak Fiil
valize etiket takmak Fiil
patent hakkına itirazda bulunmak Fiil
müeyyide koymak Fiil
tasdik şerhini iliştirmek Fiil
tasdik belgesi eklemek Fiil
bir şey için şart koşmak Fiil
bir ifadeye inanmak Fiil
alacak için haczetmek Fiil
alacak için haczetmek Fiil
malları müsadere etmek Fiil
bir şeye çok değer vermek Fiil
bir şeye önem vermek Fiil
önem vermek Fiil
birinin sözde saygılı davranışına pek bel bağlamamak Fiil
'a önem vermemek Fiil
yabana atmak Fiil
maaşın bir kısmını haczetmek Fiil
iltihak etmek Fiil
mahkeme emriyle birini tutuklamak Fiil
mahkeme marifetiyle haciz koydurtmak Fiil
mahkeme marifetiyle haciz koydurmak Fiil
kabahati birine yüklemek Fiil
iflas masası faaliyetlerini eklemek Fiil
eklemek Fiil
bir alaya atanmak Fiil
...'a önem vermemek Fiil
birine bir şey isnat etmek Fiil
tutanakları eklemek Fiil
ait olmak, ilgili/ilişkin olmak.
to attach credence to something: bir şeye güvenmek/bel bağlamak.

the advantages attaching to the position: mevki ile ilgili çıkarlar/menfaatler.
bir şeye değer vermek Fiil
(Br) ücreti rehin etmek Fiil
aldırış etmemek Fiil