attach

 1. Verb bağlamak, eklemek, iliştirmek, raptetmek, tutturmak, bitiştirmek, birleştirmek.
  to attach a photograph
  to application papers.
 2. Verb katılmak, iltihak etmek.
  to attach oneself to a group: bir gruba katılmak.
 3. Verb, Military emrine atamak, maiyetine tayin etmek.
 4. Verb girmek, dahil etmek/olmak.
  to attach oneself to a party: bir partiye girmek/dahil olmak.
 5. Verb -e atfetmek/vermek/hamletmek, isnat/izafe etmek.
  to attach significance to a gesture: bir jeste
  mânâ vermek.
  No blame/guilt attaches him for the accident: Kazadan dolayı ona suç isnat edilemez.
  I attach no significance to the threat: Tehdide önem vermem/adırmam.
  to attach importance to … : …'e önem vermek.
 6. Verb sevgi bağlarıyla bağlamak, kendine bağlamak, sevdirmek.
  She tried to attach him to herself by various
  subtle devices: Çeşitli kurnaz hilelerle onu kendine bağlamaya çalıştı.
  to be attached to: (kalben) bağlı olmak.
  I am very attached to her: Ona (kalben) çok bağlıyım.
 7. Verb, Law haczetmek, müsadere etmek, el koymak, tutuklamak, tevkif etmek.
bağlanmak Verb
yanaşmak Verb
bir siyasi partiye girmek Verb
taktırmak Verb
haczetme hakkı
kötü niyetli saldırı
iliştirmek Verb, Information Technology
bağlamak Verb, Information Technology
kopya iliştirmek Verb
suret iliştirmek Verb
alacağı rehnetmek Verb
fitillemek Verb
tapalamak Verb
valize etiket takmak Verb
patent hakkına itirazda bulunmak Verb
müeyyide koymak Verb
tasdik şerhini iliştirmek Verb
tasdik belgesi eklemek Verb
bir şey için şart koşmak Verb
bir ifadeye inanmak Verb
alacak için haczetmek Verb
alacak için haczetmek Verb
malları müsadere etmek Verb
bir şeye çok değer vermek Verb
bir şeye önem vermek Verb
önem vermek Verb
birinin sözde saygılı davranışına pek bel bağlamamak Verb
'a önem vermemek Verb
yabana atmak Verb
maaşın bir kısmını haczetmek Verb
iltihak etmek Verb
mahkeme emriyle birini tutuklamak Verb
mahkeme marifetiyle haciz koydurtmak Verb
mahkeme marifetiyle haciz koydurmak Verb
kabahati birine yüklemek Verb
iflas masası faaliyetlerini eklemek Verb
eklemek Verb
bir alaya atanmak Verb
...'a önem vermemek Verb
birine bir şey isnat etmek Verb
tutanakları eklemek Verb
ait olmak, ilgili/ilişkin olmak.
to attach credence to something: bir şeye güvenmek/bel bağlamak.

the advantages attaching to the position: mevki ile ilgili çıkarlar/menfaatler.
bir şeye değer vermek Verb
(Br) ücreti rehin etmek Verb
aldırış etmemek Verb