intelligent

  1. Sıfat anlaklı, zeki, akıllı, anlayışlı.
    an intelligent student. an intelligent remark.
  2. Sıfat makul, akıllı(ca), zeki(ce), kurnaz(ca).
    an intelligent plan. an intelligent reply. intelligent answers to questions.
  3. Sıfat usta, mahir, yetenekli, kabiliyetli.
  4. Sıfat düşünebilen, aklı/zekâsı olan, akıl/zekâ sahibi.
    an intelligent being. Is there intelligent life on other planets?
varışlı
belirli bir uzmanlık alanında problem çözme ve karar verme yeteneği olan bilgisayar sistemi
bilgili, haberdar, bilgi/malûmat sahibi.
gerçek bir mini bilgisayar şeklindeki terminal
çıktı ve iletişim kabiliyeti olan
programlanır uçbirim Bilgi Teknolojileri
bir konunun en iyi bildiği bir alana girmesi