1. İsim, Havacılık rota
 2. İsim, Eğitim ders
 3. İsim, Eğitim kurs
 4. İsim gidiş, ilerleme, (zaman/mekân içinde) sürekli hareket, esna, sıra, süre.
  in full course: bütün
  hıziyle.
  During the course od flight we shall be serving meals and drinks: Uçuş esnasında yiyecek ve içecek ikram edeceğiz.
 5. İsim yön, cihet, doğrultu, istikamet.
  Our course is directly West: Tam batı doğrultusunda gidiyoruz.
 6. İsim mecra, yatak.
  the course of a river.
 7. İsim, Spor pist, koşu/yarış yolu.
 8. İsim akış, geçiş, seyir, cereyan, devam müddeti.
  in the course of a year: bir yıl içinde.
  The enemy
  should be defeated in the course of this year: Düşmanı bu yıl içinde yenmeliyiz.
 9. İsim sıra, teakup, birbirini izleme sırası.
 10. İsim hareket tarzı, yol, tavır, tutum, davranış.
  Your best course of action is to forget about the unfortunate
  matter: Senin için en iyi hareket tarzı bu müessif olayı unutmaktır.
  evil courses: ahlâksız/kötü davranışlar.
  take one's own course: bildiği gibi hareket etmek.
 11. İsim çare, yol, yöntem.
  There was no course to me but to run away: Benim için kaçmaktan başka çare
  yoktu.
  course of treatment
  tıp tedavi yöntemi.
  Try another course of action: Başka bir yönteme başvur.
 12. İsim seri, dizi.
  a course of lectures.
 13. İsim ders, kurs.
  a French course: Fransızca dersi.
  an evening course: gece kursu.
  crash course:
  yoğun (kısa süreye sıkıştırılmış) kurs.
 14. İsim öğrenim.
  a 4-year history course.
 15. İsim (yemek) kap, tabak, servis.
  We had a three-course dinner: the first course was soup, the second meat
  and potatoes, and the third baked apples and cream.
 16. İsim rota, geminin/uçağın izlediği yol.
  hold on one's course: tuttuğu yoldan/rotadan ayrılmamak.
  set
  the course: yön vermek, rotayı tayin etmek.
 17. İsim, Denizcilik alt yelken.
 18. İsim (inşaatta) tuğla/taş dizisi.
  a course of bricks: bir sıra/dizi tuğla.
 19. İsim (örgü) sıra, bir sıra örgü.
 20. İsim
  courses: (kadınlarda) aybaşı, âdet, hayız.
 21. İsim (turnuvada) şövalyelerin hücumu.
 22. İsim (avda) köpeklerin (koku ile değil) görerek kovalaması.
 23. İsim
  golf course ile ayni anlama gelir. golf alanı/sahası.
 24. İsim yarış.
 25. Fiil akmak, akıp gitmek, dolaşmak.
  Tears coursed down his cheeks. Blood courses through the veins.
 26. Fiil kovalamak, takip etmek.
 27. Fiil (tazı ile) avlamak, (koku ile değil, görerek) av peşinden koşmak.
 28. Fiil (av köpeğini) av peşine salıvermek/koşturmak.
 29. Fiil (duvarcılıkta) tuğla/taş örmek.
 30. Fiil (bir yol) izlemek, (belirli bir yola) yöneltmek, sevketmek.
 31. Fiil hızla koşmak.
işinin normal gidişi gereği davranmak Fiil
rotasını değiştirmek Fiil
gidişatını değiştirmek Fiil
yönünü değiştirmek Fiil
gideceği yolu saptamak Fiil
eski gidişatına devam etmek Fiil
yoluna devam etmek Fiil
rotasını izlemek Fiil
çalışıldığı süre içinde
yolundan ayrılmamak Fiil
olimpik yüzme havuzu İsim, Spor
normal yoluna gitmek Fiil
ev yolunu tutmak Fiil
yarı olimpik yüzme havuzu İsim, Spor
kendi bildiği yolda gitmek Fiil
yeni bir seyir takip etmek Fiil
uçak rotası İsim
yolunu değiştirmek Fiil
rotayı değiştirmek Fiil
mahkemeden izin almadan taraflardan birinin dava dilekçesinde isteyerek yaptığı değişiklik
temel kurs
temel bilgiler
doğru yoldan ayrılmak Fiil
rotasından çıkmış olmak Fiil
bağlama sırası
alt tabaka
işin seyri
kanun yoluyla
bir yol çizmek Fiil
Roma Hukuku
yüksekokul kursu
çarpışma/ihtilâf yolu: değiştirilmediği takdirde çarpışması/ihtilâfa düşülmesi muhakkak olan seyir yolu
veya karşıt fikirler.
be on a collision course: (uçak/gemi) çarpışmaya doğru gitmek, kesin ihtilâfa yol açmak.
olgunlaşma kursu
mektupla ders.
yoğun kurs
yoğun kurs
hızlandırılmış
hızlandırılmış kurs
hızlandırılmış dil kursu
kredili ders İsim, Eğitim
konjonktürün seyri
tecrit tabakası: nemin tuğladan geçmesini önleyecek malzeme. İsim
tecrit tabakası: nemin tuğladan geçmesini önleyecek malzeme. İsim
işgünü kursu
bir kursa vermek Fiil
yolundan sapma
sürücü kursu
konjonktürün seyri
seçmeli ders İsim, Eğitim
seçmeli ders İsim, Eğitim
İngilizce kursu İsim
bir kursa yazılmak Fiil
kursa yazılmak Fiil
oryantasyon kursu
ileri kurs
bir şeyi takip etmek Fiil
politik davranmak Fiil
zikzak yapmak Fiil
bir yıllık kurs
kurs izlemek Fiil
course ile ayni anlama gelir. golf alanı/sahası.
golf alanı/sahası.
üniversite mezunu için kurs
lisansüstü ders İsim, Eğitim
lisansüstü seviyesindeki ders İsim, Eğitim
(uçak/gemi) büyük çember boyunca uçuş/sefer, yeryüzünde (havadan/denizden) bir noktadan ötekine en kısa yoldan gidiş.
şipşak kurs, az gayret gerektiren kolej/üniversite dersi. İsim
lise dersleri İsim
bir rotada gitmek Fiil
(üniversitede) üstün ders, uzmanlık dersi: üstün başarılı öğrencilere mahsus ve bitirenlere şeref derecesi veren üniversite kursu. İsim
ilerleme kursu
şirket içinde verilen kurs
(büyük daire seyrinde) başlangıç rotası İsim
başlangıç kursu
orta yoldan gitmek Fiil
mıknatıssal rota: mahallî manyetik meridyene göre belirlenen rota.
asıl yemek (ordövr veya tatlı değil). entrée. İsim
ana yelken. İsim, Denizcilik
bir güzergâh tespit etmek Fiil
orta yol
tıp eğitimi
tıbbi eğitim
orta yol
yeni bir yol
ücretsiz kurs
kredisiz ders İsim, Eğitim
engelli talim yeri, manialı talimgâh: hendek, duvar, çit vb. gibi aşılması gereken çeşitli engellerle dolu askerî talim alanı.
elbette, kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak. Zarf
doğal/tabiî olarak, tabiatiyle, beklendiği gibi. Zarf
direkt yol
başlangıç kursu
doktora dersi
hazırlık kursu
gerçekçi bir yol izlemek Fiil
gerçekçi bir tutumu olmak Fiil
koşu yeri
eski bilgileri anımsayıp yenilikleri öğrenmek için yapılan çalışma
(US) bilgileri tazeleme kursu
bilimsel hazırlık dersi İsim, Eğitim
zorunlu ders İsim, Eğitim
bilgileri tazeleme kursu
normal seyrini izlemek Fiil
birbiri ardınca teorik ve uygulamalı ders.
okul kursu
sekreterlik kursu
(Br) büyükler için yıllık kurs
uzmanlık kursu
söz söyleme sanatı kursu
kordon
pervaz
orta yoldan gitmek Fiil
teknik kurs
televizyon kursu
son kurs
tez dersi İsim, Eğitim
üç kap yemek
dolambaçlı yol
stajyer kursu
eğitim kursu (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
başka bir yol denemek Fiil
daktilo dersi
lisans dersi İsim, Eğitim
lisans dersi İsim, Eğitim
lisans seviyesindeki ders İsim, Eğitim
üniversite dersi
(US) ileri kurs
kolay zafer kazanmak Fiil
nehir yatağı
suyolu
akarsu yatağı İsim, Coğrafya
su yatağı İsim, Coğrafya
(politika) dolambaçlı yol
kurs :: almak Fiil
hareket tarzı
muamele
davranış
prosedür
ders kredisi İsim, Eğitim
hastabakıcılık kursu
ders notu İsim, Eğitim
ders notu İsim, Eğitim
başarı notu İsim, Eğitim
ders yükü İsim, Eğitim
ders gereçleri İsim
işlerin seyri
hastalığın seyri
mahkeme usulü
kanun yolu
hayatın gidişi
yolculuğun güzergâhı
ticaretin gidişi
ders programı İsim, Eğitim
ders programı İsim, Eğitim
ders çizelgesi İsim, Eğitim
... konusunda taktik değiştirmek Fiil
... konusunda tavır değiştirmek Fiil
hayatın doğal akışı İsim, Hukuk
halka hitap etme kursu
olayların seyri
üç kap yemek