1. İsim ziyafet, eğlence, toplantı, parti.
  dinner party: ziyafet.
  evening party: suvare.
  give
  a party: ziyafet vermek, eğlence düzenlemek.
  party dress: ziyafette giyilen elbise.
  party poop = party pooper:
  argo oyunbozan, eğlenceye katılmayan kimse.
 2. İsim kurum, cemiyet, topluluk, grup, ekip.
  a search/rescue party: arama/kurtarma ekibi.
  Will you
  join our party? Bize/grubumuza katılır mısınız?
  a party of schoolchildren: bir grup öğrenci.
 3. İsim, Askerlik2 (askerî) birlik, kıta.
 4. İsim (siyasal) parti, fırka.
  party politics: parti politikası.
  party spirit: (a) particilik
  zihniyeti, partiye sadakat, (b) eğlence vb. düşkünlüğü.
 5. İsim, Hukuk taraf, sözleşme imzalayanlardan herbiri.
 6. İsim iştirakçi, katılan, iştirak eden kimse.
  be a party to: -e katılmak, (suç vb. ye) ortak olmak.

  be a party to a crime: bir cinayete katılmak.
  He was a party to the deal: Pazarlığa o da katıldı.
  He was one of the party: O da gruba dahildi/onlardan biri idi.
 7. İsim birey, kişi, şahıs, fert.
  a party of the name of Jo: Jo adında birisi.
  third party: üçüncü
  şahıs.
  He is the guilty party: Suçlu olan odur.
  She is a sweet old party, though she talks too much: Çok konuşur ama pek sevimli bir ihtiyardır.
 8. İsim ortak, müşterek.
  party wall: ortak duvar, ara duvarı.
 9. İsim eğlenceye/ziyafete/davete gitmek.
 10. İsim gönül eğlendirmek, habire eğlenmek, vaktini eğlence ile geçirmek.
  party till dawn: sabahlara kadar eğlenmek.
bir siyasi partiye girmek Fiil
bekârlığa veda partisi İsim
partisine bağlı olmak Fiil
partisine bağlı olmak Fiil
antlaşmaya taraf olmak Fiil, Uluslararası Hukuk
Demokratik Halk Partisi (DEHAP) Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
partisini terk etmek Fiil
partisinden ayrılma
kendi partisini avucunun içine almak Fiil
partisine birkaç üye daha kazanmak Fiil
bir partiye katılmak Fiil
oyunu bir partiye vermek Fiil
tek parti dönemi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
tek parti rejimi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
partili Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Halk Fırkası Özel Isim, Kurum İsimleri
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özel Isim, Kurum İsimleri
bekârlığa veda partisi İsim
parti sine birini kazanmak Fiil
partisine birini kazanmak Fiil
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Özel Isim, Kurum İsimleri
fırka
lehdar taraf İsim
öncü komandolar
karşı taraf Hukuk
mağdur taraf
elektronik para havale sisteminde
bekarlığa veda partisi İsim
yararlanan taraf
lehdar taraf
doğum günü partisi
ikmal birliği
mahkeme masraflarını ödeyecek taraf
kira kontratı İsim, Deniz Hukuku
gemi kiralama beyannamesi
navlun mukavelesi
Noel partisi
yolculuk şirketi
ehlivukuf
bilirkişi
hakkını almak üzere mahkemeye başvuran taraf
özel yatırım çevrelerinde
(Hindistan) Kongre Partisi
muteahhit taraf
kıyafet balosu İsim
dans partisi
yükümlülüğünü yerine getirmeyen taraf
sözünü yerine getirmeyen taraf
davalı taraf
tahrip müfrezesi
müfreze
resmi akşam yemeği
suare
yemekli gece toplantısı
yemekli davet
travesti
işret âlemi
işçilerce finanse edilen parti
hak sahibi olan taraf
gece toplantısı
münferit parti
itfaiye takımı
ateş müfrezesi
dolandıran taraf
garden parti
iktidar partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iktidar partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
suçlu taraf
yeni bir eve taşınanlar tarafından dostlarına verilen ziyafet
(poliçe) direkt hak sahibi
patent hukukunda patenti ihlal eden taraf
mağdur
sigortalı taraf
müdahil taraf
müdahale eden taraf
aşırı milliyetçi parti
işçi partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
işçi partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(Br) askeri çıkarmaya katılanlar
solcu parti
sorumlu taraf
çoğunluk partisi
hata yapan âkit taraf
hata yapan akit taraf
önerge veren taraf
(US) linçle insan asma
keşideci İsim, Hukuk
mağdur taraf
muhalefet partisi
karşı taraf
parti grubu
daimi kadro personeli
halkçı parti
davayı kazanan
yenen taraf
galip gelen taraf
esas borçlu
özel parti
dava eden taraf
davacı taraf
satın alma tarafı
radikal parti
aktif yasal siyasal parti
alıcı taraf
kurtarma komandosu İsim
(poliçe) endirekt taraf
(kambiyo senedi) dolaylı taraf
cumhuriyetçi parti
sağcı parti
iktidardaki parti
iktidar partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
seçkin topluluk
düğün partisi
küçük parti
sosyalist parti
bölücü parti
sürpriz partisi
çay
turist topluluğu
yük boşaltma ekibi
kazanmayan taraf
kaybeden taraf
kazanan taraf
çalışma grubu
bir siyasi partinin baş eylemcisi
(dava) geri ödenebilen masraflar
parti özerkliği
parti şefi
parti çatışması
parti genel kongresi
parti kongresi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
parti kontrolü
parti çatışmaları İsim
parti kurulu
parti hâkimiyeti
suare giysisi
resmi elbise
geçmişteki ve şimdiki politik güçlerinden ötürü kendilerine saygı duyulan partinin yaşlı üyeleri İsim
partiye hizmetlerinden
parti amblemi
yetkili taraf
parti başkanı
partinin icra gücü olan üyeleri İsim
partiye sadık seçmenler
partili
fraksiyon
parti görevleri İsim
parti merkezi
fırsatçı
parti hiyerarşisi
parti akideleri İsim
parti başkanı
parti yöneticileri İsim
parti başkanlığı
parti disiplininden çıkmayan ülke
parti disiplininden çıkmayan üye
parti teşkilatı
parti teşkilatı
partici
partili
parti yöneticisi
parti kongresi
parti üyesi
partili
parti teşkilatı
partinin resmi organı
parti politikacısı
parti politikası İsim
parti anketi
parti görevi
parti başkanı
parti memuru
bir partiye ilk gelen konuk
parti içi kavgalar İsim
parti kongresi
partinin yeniden teşkilatlanması
parti kararı
parti ayaklanması
parti rakibi
parti sloganı
parti desteği
parti programı
gurup bileti
grup bileti
bir partinin haznedarı
parti birliği (parti içindeki küçük grupların çoğunluğun kararı yönünde hareket etmesi
yangın duvarı
ara duvar