1. saldırmak, hücum etmek.
  He attacked him with bare hands: Ona elleriyle saldırdı.
 2. tecavüz/taarruz etmek.
  to attack the enemy: düşmana taarruz etmek.
  The enemy attacked us at
  night.
  to be attacked: taarruza/tecavüze uğramak.
  to attack someone's rights: birisinin hakkına tecavüz etmek.
 3. küfretmek, sövmek, aleyhinde söylemek.
 4. (şiddetle) tenkit etmek.
  He attacked his opponent's statement: Muhalifinin beyanatını şiddetle tenkit etti.
 5. (şeref ve haysiyetine) sözle tecavüz etmek.
  to attack one's reputation.
 6. girişmek, işe koyulmak.
  to attack house cleaning: ev temizlemeye girişmek.
  to attack a task: bir göreve girişmek.
 7. (hastalık vb.) yakala(n)mak, tutulmak, duçar olmak.
  to be attacked by a disease: hastalığa yakalanmak.

  disease that attacks children: çocuklara arız olan hastalık.
 8. hücuma/taarruza geçmek.
 9. saldırı, saldırış, hücum, savlet, taarruz, tevacüz, kasıt.
  The city came under attack during the night:
  Şehir, geceleyin taarruza uğradı.
 10. Patoloji (hastalığa) yakalanma/tutulma, nöbet, kriz, buhran.
  attack of fever: humma nöbeti.
  attack of
  nerves: sinir nöbeti/krizi/buhranı.
  an attack of malaria: sıtma nöbeti.
 11. işe koyulma/girişme/başlama/başlayış.
 12. ırza/namusa tecavüz.
kendini saldırıya maruz bırakmak Fiil
hava akını
hava saldırısı İsim, Askerlik
hava saldırısı İsim, Askerlik
uçuş açısı: uçağın kanat ekseni ile rüzgâr doğrultusu arasındaki dar açı. İsim
silahlı saldırı İsim
müflisin stoku
saldırıya maruz kalmak Fiil
saldırıya uğramak Fiil
taarruza geçmek Fiil
bombalı saldırı İsim
bombalı araç saldırısı İsim
saldırı gerçekleştirmek Fiil
saldırıda bulunmak Fiil
saldırı düzenlemek Fiil
bir saldırıyı durdurmak Fiil
yakın saldırı
ortak saldırı
birlikte saldırı
tehacüm
koordine taarruz
koordine saldırı
critical angle ile ayni anlama gelir. dönüşül saldırış açısı.
her saldırıya karşı koymak Fiil
hazırlıklı saldırı
şaşırtma taarruzu
kuşatan saldırı
şaşırtma saldırı
hatalı taarruz
savlet
yandan saldırı
cepheden saldırma
cephe saldırısı
zehirli gaz hücumu.
cephe saldırısı
kalp kirizi İsim
kalp krizi İsim, Tıp ve Sağlık
saldırıya karşı direnmek Fiil
tespit taarruzu
sahte taarruz
iniş saldırısı
büyük taarruz
büyük taarruz
(uçak) alçaktan saldırı
hamle etmek Fiil
toplu saldırı
saldırı araçları İsim
taklit saldırı
sahte taarruz
sinir krizi
gece saldırısı
nükleer saldırı
bir saldırıya inatla direnme
saldırı planı
saldırı noktası İsim
taarruza geçmek Fiil
saldırıya geçmek Fiil
saldırıya geçmek Fiil
yeniden saldırıya geçmek Fiil
bir saldırıya karşı direnmek Fiil
ani saldırı
ses bombalı saldırı İsim
ani baskın
intihar saldırısı İsim
baskın taarruzu
ani baskın
tank taarruzu
terör saldırısı
terör saldırısı İsim, Ceza Hukuku
sözlü saldırı İsim
kötü niyetli saldırı İsim
bir saldırının şiddeti
şiddetli saldırı
saldırıya açık
saldırı bölgesi
konvoya denizaltılarla saldırmak Fiil
bir patent hakkına itirazda bulunmak Fiil
yetiştirilmiş bekçi köpeği
saldırı helikopteri
saldırı en iyi savunma biçimidir
saldırı en iyi savunma biçimidir
ateş yükselmesi
bağlara saldırı İsim, Psikanaliz
birinin hayatına kastetmek Fiil
üzerine atılmak Fiil
hasta vaka sayısı
birine şiddetle saldırmak Fiil
tasallut etmek Fiil
taarruz savaşı
çıkarma gemisi
arkadan saldırmak Fiil
üstün güçle saldırmak Fiil
üstün kuvvetlerle saldırmak Fiil
uyarısız saldırmak Fiil
yer hedeflerine saldıran uçak
düşmana saldırıda bulunmak Fiil
hafif hastalık
birine saldırmak Fiil
hükümet politikasına karşı güçlü saldırı
hükümet politikasına karşı güçlü saldırı