1. İsim tehlike, muhatara.
  in danger: tehlikede.
  He is in (great, real, etc.) danger of losing all
  his money if he continues to gamble.
  out of danger: tehlikeyi atlatmış.
  be out of danger: tehlikeyi atlatmak.
  My father was seriosly ill, but now he is out of danger.
 2. İsim tehlikeli şey, tehlike hali/sebebi.
  danger area/zone: tehlikeli bölge.
  danger, keep out!:
  Tehlike, yanaşmayınız!
  There is a danger of fire: Yangın tehlikesi vardır.
 3. İsim yetki, salâhiyet, yetki alanı.
hayatı için endişe etmek Fiil
hayatı için endişe etmek Fiil
açık ve yakın tehlike İsim, Hukuk
görünür tehlike
manevi tehlikede bulunmak Fiil
ölümle sonuçlanabilecek tehlike içinde olmak Fiil
tehlike dışında kalmak Fiil
basireti bağlanmak Fiil
açık ve yakın tehlike İsim, Hukuk
kamu için tehlike oluşturmak Fiil
(gemi) tehlike
kendini tehlikeye maruz bırakmak Fiil
olağanüstü tehlike
tehlikesiz
ciddi tehlike
birini tehlikeye karşı korumak Fiil
tehlikeye karşı korumak Fiil
bir tehlike sezmek Fiil
tehlikeyle karşı karşıya olan kültür değerleri İsim
derhal yer alması beklenen ve muhtemel tehlike (meşru savunma koşullarından birini oluşturur
şu anki tehlike
yakın tehlike İsim, Hukuk
tehlikede
tehlike karşısında
tehlike karşısında
azami tehlike durumunda
tehlikeye maruz bırakmak Fiil
bir tehlikeyle karşılaşmak Fiil
enflasyon tehlikesi
enflasyon tehlikesi
bir şeyin bünye ve niteliği gereği gösterdiği tehlike
tehlikeden uzak durmak Fiil
hayat tehlikesi
aşikâr tehlike
tehlikeyi atlatmış
tehlikeden uzak
tehdit eden tehlike
yaklaşan tehlike
kendini tehlikeden korumak Fiil
bir tehlikeye karşı tedbir almak Fiil
bir tehlikeyi hesaba katmak Fiil
tehlike işareti
tehlike sosi
tehlikeli durum
tehlike kaynağı
tehlike kaynağı
gereksiz yere gönüllü olarak kendini tehlikeye atma İsim
savmak Fiil
tehlike bölgesi
tehlike zammı
ağır hastalar listesi
tehlike bildirileri (buz , tehlikeli şekilde yüzer cisim , tehlikeli tropik fırtınaları gibi seyre doğrudan
doğruya tehlike teşkil eden hususların rap
tehlike bildirileri İsim
tehlikeli bir iş yapmanın karşılığında fazladan alınan para
tehlikeli bir iş yapmanın karşılığında alınan para
tehlikeli bir iş yapmak için fazladan alınan para
kaçma tehlikesi
iflas tehlikesi
iflas tehlikei
kırılma tehlikesi
kırılma tehlikei
enflasyon tehlikesi
enflasyon tehlikei
ölüm tehlikesi
savaş tehlikesi
tehlike noktası İsim
(demiryolları) tehlike sinyali
tehlike işareti
tehlike sinyali
tehlike işareti
tehlikeli nokta
ölüm tehlikesi
geminin seferine tehlike teşkil eden durumlar
tehlike uyarısı
tehlike bölgesi
(denizcilik) uyarı belgesi
tehlikeli bölge zammı
(politika) kriz
toplum için bir tehlike oluşturmak Fiil
toplum için tehlike oluşturmak Fiil
(hastane) ağır hastalar listesinde olmak Fiil
gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Zarf, Hukuk
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Zarf, Hukuk
bir görevin tehlikesini asgariye indirmek Fiil