1. Geçişli Fiil içermek, ihtiva etmek, içine almak.
  This volume includes all his works.
 2. Geçişli Fiil dahil etmek/olmak.
  I include your last purchase in this bill.
  There were 12 persons including
  children: Çocuklar dahil 12 kişi idiler.
 3. Geçişli Fiil kapsamak, şamil/şümulü olmak.
  Religion includes morality.
 4. Geçişli Fiil hesaba katmak.
  That item included in the bill. The price includes taxes.
 5. Geçişli Fiil (bkz: enclose ).
hesabına katmak Fiil
hesabına katmak Fiil
bir kimseyi dostları arasına katmak Fiil
birini vasiyetnamesine dahil etmek Fiil
bir sözcüğü sözlüğe almak Fiil
riskli olmak Fiil
rapora almak Fiil
bir rapora almak Fiil
bir rapora koymak Fiil
gündeme koymak Fiil
bilançoya koymak Fiil
hesaba katmak Fiil
birini vasiyetine dahil etmek Fiil
bir envantere bir şey eklemek Fiil
birşeyi birşeyin kapsamına almak Fiil
birşeyi birşeye eklemek Fiil
birşeyi birşeye dâhil etmek Fiil
pazarlığa bir şey katmak Fiil
birşeyi birşeye dâhil etmek Fiil
birşeyi birşeyin kapsamına almak Fiil
birşeyi birşeye eklemek Fiil
masrafı hesaba katmak Fiil
bu söz benim için de geçerlili mi ?
masrafların içinde olması