1. Fiil vurmak, dövmek.
  hit the nail with the hammer.
  I hit him: Onu dövdüm.
  He hit the ball:
  Topa vurdu.
  hit a man when he's down: zaten yenilmiş bir kimseye saldırmak.
 2. Fiil çarp(ış)mak.
  hit on/against: çarpmak, vurmak.
  to hit one's head against the wall. The ball
  hit the wall. She hit her hand on the table.
 3. Fiil hedefe varmak, isabet et(tir)mek.
  to hit a target: hedefi vurmak.
 4. Fiil
  hit on/upon: ararken/tesadüfen bulmak.
  to hit the right answer: (tesadüfen) doğru cevap
  vermek.
  We happened to hit the right road in the dark.
 5. Fiil (zorlukla vb.) karşılaşmak, (belaya) çatmak.
  I hit a difficult point in my work.
 6. Fiil etkilemek, müteessir etmek, tesir etmek, dokunmak.
  The death of his sister hit him hard: Ablasının
  ölümü ona çok dokundu.
  The increase in food prices hits our pocket (=money).
 7. Fiil saldırmak, hücum etmek, kuşatmak.
 8. Fiil yolculuğa çıkmak, yola koyulmak/düzülmek.
  to hit the road: yola koyulmak.
  We hit the main road
  3 km further on: 3 km ileride ana yola çıktık.
 9. Fiil (bir yere) varmak/ulaşmak/vasıl olmak.
  What time do we hit the town? Şehre saat kaçta varırız?
 10. Fiil doğru tahmin etmek, bilmek, isabet ettirmek,
  argo tam üstüne basmak.
  You've hit it! Üstüne bastın!
 11. Fiil (yüksek bir düzeye) ulaşmak, erişmek.
  Prices hit a new high.
 12. Fiil aşırı gitmek/kullanmak, ifrata varmak, (şişeye vb.) sarılmak.
  to hit the bottle.
 13. İsim vuruş, vurma, darbe.
  He made a hit at the man's face.
 14. İsim çarp(ış)ma.
 15. İsim isabet.
 16. İsim başarı, muvaffakiyet, çok başarılı şey.
  The show was a big hit.
 17. İsim (uyuşturucu madde alışverişi vb. gibi yasa dışı işler için) gizli buluşma.
 18. İsim (beyzbol)
  base hit ile ayni anlama gelir. başarılı vuruş.
 19. İsim iyi şans/talih.
 20. İsim yerinde/isabetli söz.
 21. İsim şiddetli eleştiri/tenkit.
başını taştan taşa vurmak, imkânsız olan işe girişmek, çıkmaza saplanmak, başı belaya girmek.
zararları yüzünden büyük sıkıntıya düşmek Fiil
gururuna dokunmak Fiil
(a) son hızla koşmak/ilerlemek, (b) çok iyi başarmak, bütün yeteneklerini göstermek, en yüksek dereceye ulaşmak.
normal hızına ulaşmak.
vurkaç Sıfat, Askerlik
bindirilmek Fiil
isabet etmek Fiil
rast gelmek Fiil
tutturmak Fiil
vurmak Fiil
(beyzbolde) başarılı vuruş. İsim
çok zarar /hasar görmek, sarsılmak, büyük sarsıntıya uğramak.
vurulmak Fiil
çarpılmak Fiil
çarpılma
kör nişancılık
tam isabet. İsim
şansı olmak Fiil
sinema da gişe birincisi
sinemada gişe birincisi
ağır zarar görmüş
iç alan vuruşu, topu iç alanda bırakan vuruş.
şans
isabet
başarmak Fiil
(US) muvaffak olmak Fiil
bir numaralı gözde şarkı
single3 (3). İsim
single ile ayni anlama gelir. (beyzbolde) oyuncuyu birinci kaleye ulaştıran vuruş.
film ya da piyesin tutulması
hâsılat rekoru kıran film
popüler şarkı
oyun sansasyon yarattı
ıska geçmek (argo) Fiil
ıskalamak (argo) Fiil
(beyzbolde) çifte vuruş, ikinci kaleye ulaştıran vuruş. İsim
beklenmedik/ânî bir hareketle (birisini) yenmek/şaşırtmak.
zayıf noktasından yakalamak Fiil
yeni bir seviyeye erişmek Fiil
rastlamak Fiil
çarpıp kaçan
kazada çarpıp kaçma
kaza yaptıktan sonra kaçanın ödediği ceza
kaza yapıp kaçan şoför
kaza yapıp kaçma suçu
vurup kaçan askeri baskın
vurup kaçan şoförün çarptığı kişi
doğrudan politikacılara saldırı
(a) haksızlık/kalleşlik etmek, (b) (boksta) kurallara aykırı davranmak.
şaşırtmak, hayran/meftun etmek, çok iyi etki bırakmak.
Lisa hit Joe between the eyes the moment he saw her.
daha iyi bir fiyatı beklemek yerine
satıcının satın alanın teklif ettiği fiyatla satışı hemen gerçekleştirmesi
(a) azalmak, en düşük düzeye ulaşmak, (b) en zor/müşkül/fena duruma düşmek.
to hit his friend for ten dollars: arkadaşından 10 dolar koparmak. I hit him a raise: Ondan maaşıma zam istedim.
pireyi gözünden vurmak Fiil
tam isabet kaydetmek Fiil
iyi geçinmek, uyuşmak, anlaşmak.
Bob hit it off with his new new neighbor right away.
biriyle kaynaşmak Fiil
ortadan kaldırılması kararlaştırılmış kişiler ya da projeler listesi
icabına bakılacak olanlar listesi
(argo) kara liste
cinayet işlemesi için parayla tutulmuş adam
kiralık katil
irticalen çalmak Fiil
doğaçlama yapmak Fiil
birine asılmak Fiil
birine yazmak Fiil
doğru sözcüğü bulmak Fiil
rastlamak, rastgele/tesadüfen bulmak, tesadüfen isabet ettirmek.
rastgele, tesadüfî, sonunu düşünmeden, dikkatsizce, lâkaydane, sonu ne olursa olsun, ne çıkarsa bahtına, ya herru ya merru. Zarf
yumruklamak, yumruk vurmak.
en çok sevilen şeyler (şarkılar vb.). İsim
isabet oranı İsim, Askerlik
rekor düzeylere çıkmak Fiil, Ekonomi
dibe vurmak Fiil, Deyim
dibi görmek Fiil, Deyim
dip yapmak Fiil, Deyim
birinin hoşuna gitmek Fiil
can damarına basmak, en zayıf yerinden vurmak.
çok iyi tasvir/tavsif etmek, hicvetmek, taklidini yapmak, süratle/ustalıkla yapmak.
suikast timi İsim, Askerlik
başarıya ulaşmak Fiil
(dersine) çok çalışmak.
(a) kafayı çekmek, aşırı içmeyi âdet edinmek, (b) sarhoş olmak, kafayı tütsülemek.
He hits the bottle
whenever things become a bit difficult: İşler biraz zorlaşınca kafayı tütsüler.
asıl meseleye dönmek, en önemli konuyu ele almak,
argo bam teline basmak.
tam on ikiden vurmak İsim
(a) (yataktan) kalkmak/fırlamak, (b) yere yıkılmak/yuvarlanmak/düşmek/çökmek, (c) harekete geçmek.
(yataktan) kalkmak, işe koyulmak, çalışmaya başlamak.
yere kapanmak, (ateşten korunmak için) kendini yere atmak.
(düşman ateşinden korunmak için) yere yatmak, kendini yere atmak.
We hit the dirt the moment we heard the machine gun fire.
yatmak, yatağa girmek.
dile düşmek, (gazetelere) haber konusu olmak.
en önemli hususlara değinmek, en önemli yerlere gitmek.
çok şansı olmak Fiil
büyük ikramiyeyi kazanmak Fiil
ânide/beklenmedik başarıya/servete vb. kavuşmak, büyük ikramiyeyi kazanmak,
mec. turnayı gözünden vurmak.
(a) turnayı gözünden vurmak, aşığı çik durmak, (b) başına devlet kuşu konmak, talihi yaver olmak, (c)
büyük ikramiye kazanmak, (d) çok büyük başarı kazanmak.
(a) doğru/isabetli olmak, hedefe isabet ettirmek, (b) başarmak, amaca ulaşmak, muvaffak olmak.
tam üzerine basmak Fiil
(yerden göğe kadar haklı olmak, (fikir/söz/karar) isabetli/yerinde olmak, tam bilmek, tam isabet ettirmek.

The solution he proposed hit the nail on the head: Önerdiği çözüm çok isabetli idi.
taşı gediğine koymak, tam isabetli/yerinde söz söylemek, tam doğrusunu söylemek/yapmak.
çılgınca neşeli hayat yaşamak Fiil
paniğe vermek Fiil
(esrar) çubuk tüttürmek Fiil
doğru yola koyulmak Fiil
doğru cevabı bulmak Fiil
sözleri uygun düşmek Fiil
doğru yoldan gitmek Fiil
yola koyulmak, yola çıkmak, seyahate başlamak.
yük treninde bedava yolculuk etmek Fiil
tepesi atmak, son derece öfkelenmek.
çok öfkelenmek, tepesi atmak, küplere binmek.
When his father saw the condition of the car, he hit the roof.
yatmak, yatağa girmek.
yatmak;
ayyaş olmak, içkiye düşmek, sürekli olarak çok içki içmek.
paraşütle atlamak.
(yiyecek, içecek vb.) tam doyurmak, tatmin etmek.
tam isabet ettirmek, ihtiyaca tam cevap vermek.
hedefe isabet etmek Fiil
halkın hoşuna gitmek Fiil
yola koyulmak Fiil
vizyona girmek Fiil, Sinema
vizyona girmek Fiil, Sinema
en yüksek değerlere erişmek Fiil
para kazanmak için bir yol bulmak Fiil
bir çare bulmak Fiil
düşkünezenlik etmek, düşene bir tekme de kendisi vurmak.
Kick him down: Vur abalıya!
mukabele etmek, intikam almak.
boş çıkmak Fiil
isabet almak Fiil
bir şeye rastgele kalkışmak Fiil
sarsılmak Fiil
(muvakkaten) talihi ters gitmek.
birine taş atmak Fiil
bir türlü birbirlerine ısınmamış olmak Fiil
Karavanaya attı/isabet ettiremedi/boşa salladı.
iyi izlenim bırakmak Fiil
iyi tesir bırakmak, başarı kazanmak, turnayı gözünden vurmak.
She likes you, you've made a hit.
marşandiz treninde cer çubuğuna asılarak beleş seyahat etmek.
(beyzbol) takım arkadaşları ilerlesin diye topa yavaş vuruş.
kaza yapıp kaçan kişiye karşı savcılık tarafından dava açılması

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Liste başı