1. İsim, Reklamcılık dergi
  2. İsim mecmua
  3. İsim şarjör
  4. İsim, Reklamcılık magazin
  5. İsim dergi, mecmua.
  6. İsim depo, barut/cephane deposu.
  7. İsim (askerî) silah/erzak deposu.
  8. İsim fişeklik, (silahta) fişek hazinesi.
  9. İsim, Fotoğrafçılık film yuvası/makarası, kartuş.
dergi çıkarmaya kalkmak Fiil
havacılık dergisi
cartridge ile ayni anlama gelir. film yuvası/makarası, kartuş.
çocuk dergisi
elden ele dolaşan dergi
belirli ya da müşterek özel ilgi alanı olan okuyuculara yönelik dergi
ticari dergi
erzak ambarı
bayileri İsim
şirket dergisi
olası müşterileri ya da öteki gruplar için şirket tarafından düzenli olarak yayımlanan dergi
çalışanları İsim
tüketici dergisi
bir dergiye yazı yazma
eğitici dergi
aile dergisi
moda dergisi
sinema dergisi
dergi film
doldurmalık
bir cemiyet ya da topluluğun kendi üyelerine yönelik dergi
geniş çapta okuyucu kitlesine yönelik tüketici dergisi
kuşe dergi
bol resimli dergi
halkla ilişkiler ya da satış teşvik amacıyla bir firma ya da örgüt tarafından belirli zamanlarda yayımlanan dergi
resimli dergi
fabrika dergisi
dergiyi karıştırmak Fiil
(US) dergiyi karıştırmak Fiil
genel okura hitap eden dergi
aylık dergi
sinema dergisi
haber dergisi
yerel gazete
bulvar gazetesi
fabrika personeli dergisi
baruthane, cephanelik, barut deposu.
meslek dergisi
değersiz dergi
üç aylık dergi
okul dergisi
bölgesel dergi (belirli bir coğrafi alanda yaşayan insanlara çekici gelmesi amaçlanmış bir dergi
seçici dergi (özel ilgi alanları olan kişilere yönelik dergi
altı ayda bir çıkan dergi
hizmet dergisi
dergiye abone olmak Fiil
bir dergiye abone olmak Fiil
(Br) bir dergiye abone olmak Fiil
dergiye abone olmak Fiil
teknik dergi
ticaret dergisi
haftalık dergi
dergi reklamı İsim
dergi reklamcılığı İsim
dergi makalesi
dergi okuyucuları İsim
dergicilik
dergi piyasası
dergi basımcılığı
dergi basma yayıncılığı
dergi okurları İsim
dergi okuyan kişi sayısı
dergi okuyan sayısı
dergi telif hakkı
dergi bayii
dergi abonmanı
gazetenin dergi eki
bir dergi yazısını birine atfetmek Fiil
prestij dergisi reklam kampanyası İsim