1. İsim, Dil ve Edebiyat edebiyat
 2. İsim edebiyat.
  Turkish literature. 18th century English literature.
 3. İsim (yazılmış) kitaplar/eserler.
 4. İsim belirli bir konuda yazılmış yazılar (kitap, makale vb.), literatür, alanyazın.
  Medical/technical/scientific literature.
 5. İsim yazarlık, ediplik, muharrirlik (mesleği).
 6. İsim edebî eser, okunacak kitap vb.
  I wish I had some literature: Keşki yanımda okunacak bir şey bulunsaydı.
 7. İsim basılı evrak (ilân, dergi, broşür, risale, rehber vb.).
  Campaign literature. Travel literature. We
  shall be glad to send you some literature about our refrigerators/package holidays.
 8. İsim edebî kültür, yazılmış eserleri anlama/takdir yeteneği.
 9. İsim, Müzik belirli bir çalgı veya çalgı takımı için bestelenmiş parçaların tümü.
 10. İsim alanyazın
edebiyatla uğraşmak Fiil
edebiyat türü
mukayeseli edebiyat
karşılaştırmalı edebiyat
karşılaştırmalı yazın
ilgili literatürü incelemek Fiil
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İsim, Eğitim
deneysel edebiyat İsim, Dil ve Edebiyat
edebiyat fakültesi İsim, Eğitim
yazın alanında bereketli devir
roman edebiyatı
sinema edebiyatı
halk edebiyatı İsim, Dil ve Edebiyat
bedava bilgi malzemesi
İngiliz Edebiyatına Giriş
edebiyat tarihi
İngiliz edebiyatına giriş
günlük yazı
çocuk yazını
hukuk literatürü
hafif romanlar
Nobel Edebiyat Ödülü İsim
müstehcen edebiyat
edebiyat profesörü
(US) reklam malzemesi
satış literatürü (potansiyel müşterilere ürünle ilgili bilgi veren her türlü el ilanı , broşür , prospektüs , afiş vb
Türk Edebiyatının Dışa Açılımını Destek Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
kışkırtıcı yayınlar İsim
uzmanlık kitapları İsim
borsa literatürü
edebiyatla uğraşmak Fiil
seyahat edebiyatı
yolculukta okunan kitaplar
Türk dili ve edebiyatı İsim, Eğitim
görme özürlüler için yazılmış yapıtlar
bir konuda yapıtlar topluluğu
istek üzerine bilgi malzemesi gönderilir
alanyazın taraması İsim
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İsim, Eğitim