1. Geçişsiz Fiil var olmak, mevcut olmak.
  The problem still exists. Do fairies exist?
 2. Geçişsiz Fiil yaşamak, hayatta olmak, geçinmek.
  A person cannot exist without air. They're so poor they can hardly
  exist. She exists on tea and bread. The greatest poet who ever existed.
 3. Geçişsiz Fiil süregelmek, devam etmek, (baki) kalmak, el'an mevcut olmak/bulunmak.
  Belief in magic still exists.
  Ottoman Empire existed for 6 centuries.
 4. Geçişsiz Fiil rastlanmak, tesadüf edilmek, (varlığı/mevcudiyeti) görülmek, bulunmak.
var olmaya muktedir
gerçek olmak Fiil
gerçekten var olmak Fiil
hâlihazırda bulunmak Fiil
hâlihazırda mevcut olmak Fiil
önceden var olmak Fiil
zaten var olmak Fiil
var olduğu bilinmek Fiil
varlığı bilinmek Fiil
var olmamak Fiil
yok olmak Fiil
varlığı sona ermek Fiil
varlığı son bulmak Fiil
durmak Fiil
yaşayabilme olanağı
daha önce de var olmak Fiil
gerçekten var olmak Fiil
gerçek olmak Fiil
sefil şartlar altında yaşamak Fiil
birşeyle ayakta kalmak Fiil
birşeyle varlığını sürdürmek Fiil
çok az şeyle yaşamak Fiil
bu kadar düşük maaşla idare edilebilir mi ?