1. bedensel, bedenî, bedene/vücuda ait, beden+.
    physical exercise.
  2. maddesel, maddî.
    the physical universe.
    physical impossibility: maddî imkânsızlık.
  3. doğa-bilimsel, fiziksel, fizikî.
    Is there any physical explanation for these strange happenings? physical science.
manevi acı İsim
ızdırap İsim
üzüntü İsim
Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri (NACE kodu: 96.04) İsim, Sanayi ve Zanaatler
maddileşmek Fiil
beden ve ruh sağlığı İsim, Tıp
maddi ve manevi zulüm İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
doğal insanbilim/antropoloji: insanın beden yapısındaki evrimsel değişmeleri ve yeryüzündeki ırkları
fiziksel ölçüler ve görünüş bakımından inceleyen antropoloji bölümü
fiziksel antropoloji İsim, Antropoloji
dış görünüm İsim
dış görünüş İsim
fiziksel görünüm İsim
fiziki görünüm İsim
fiili tecavüz İsim, Hukuk
maddi varlık
maddi varlıklar İsim
maddi kıymetler bütünüyle rehinli aktifler İsim
fiziki kapasite
fiziksel sermaye
maddi sermaye
fiziki sermaye
fiziksel özellikler İsim
fiziksel kimya.
fiziksel kimya İsim, Fizik
maddenin hali
fiziki temas
üretim ve tüketimin dolaysız vergi ile denetimi
maddi hasar
fiziksel kusur
bedensel sakatlık
bedensel bozukluk
fiziksel bağımlılık İsim, Farmakoloji
fiziksel özellikleri İsim
silahların maddi tahribi
fiziksel gelişim İsim, Tıp
bedensel sakatlık İsim
fiziksel dağıtım
fiziksel dağıtım (ürünleri tüketicilere ulaşması için yapılan pazarlama çalışmaları İsim
beden eğitimi.
beden eğitimi İsim, Eğitim
beden eğitimi ve spor İsim, Eğitim
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü İsim, Eğitim
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü İsim, Eğitim
fiziksel çevre
fizik denklemi
maddi deliller İsim, Hukuk
sağlık muayenesi, sıhhî muayene.
beden egzersizleri İsim
jimnastik hareketleri İsim
maddi vakıa
algılanabilir gerçek
maddi vaka
maddi olay
bedeni beceri yeteneği
kondisyon
zindelik
sağlıklı olma
formunda olma
şahsa karşı kullanılan şiddet
fiili şiddet
maddi güç
bedeni güç
doğal coğrafya.
arazi teşekkülü jeolojisi
arazi kuruluş jeolojisi
doğal rizikolar
doğal rizikolar İsim
sağlık
maddi imkânsızlık İsim
maddi zarar
bedensel yaralama
bedeni hasar
fiili envanter sayımı
bedensel çalışma
(makine) teknik kullanım ömrü
maddi zaruret
fiziksel acı İsim
can acısı İsim
ağrı İsim
gerçek şahıs
hakikî şahıs İsim, Hukuk
gerçek kişi İsim, Hukuk
(US) çevre ve inşaat planı
dolaysız zilyet
üzerinde veya yedinde bulundurma
fiili zilyetlik
beden gücü İsim
maddi kaynaklar İsim
doğal bilim, tabiî ilim: fizik, kimya, astronomi gibi cansız maddelerin özelliklerini ve bunlarla ilgili
doğal yasaları inceleyen bilim.
fiziksel stok (satış ya da değiştirme fiyatı ile yapılan , belirli bir zamanda eldeki stok malın sayımı
fiziksel stok
fiili envanter sayımı
fiziki envanter
maddi güç
fizik tedavi uzmanı İsim, Tıp
fizyoterapist İsim, Tıp
fizik tedavi İsim, Tıp
fizyoterapi İsim, Tıp
fizik tedavi asistanı İsim, İstihdam
fizik tedavi merkezi İsim, Tıp
nicel ciro
bedensel yapısı zayıf
yenileme giderlerinin değerlendirilmesi
bedensel değer
maddi değer
müessir fiil
biriyle fiziksel olarak yakınlaşmak Fiil, Cinsellik
biriyle cinsel olarak yakınlaşmak Fiil, Cinsellik
biriyle sevişmek Fiil, Cinsellik
birine el kaldırmak Fiil, Ceza Hukuku
birine vurmak Fiil, Ceza Hukuku
birini tartaklamak Fiil, Ceza Hukuku
birini dövmek Fiil, Ceza Hukuku
birine fiziksel şiddet uygulamak Fiil, Ceza Hukuku
beden tamlığı, vücut tamlığı
biriyle fiziksel olarak yakınlaşmak Fiil, Cinsellik
biriyle cinsel olarak yakınlaşmak Fiil, Cinsellik
biriyle sevişmek Fiil, Cinsellik
birine el kaldırmak Fiil, Ceza Hukuku
birine vurmak Fiil, Ceza Hukuku
birini tartaklamak Fiil, Ceza Hukuku
birini dövmek Fiil, Ceza Hukuku
birine fiziksel şiddet uygulamak Fiil, Ceza Hukuku
zor altında hareket etmek ; icbar vasıtası ; manevi zorlama ; fiziki zorlama ; birini zor altına sokmak
; birinin huzurunda sıkılmak ; çekingenlikle k
hareket yeteneğinin tamamıyla yitirilmesi
Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü İsim, Eğitim
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü İsim, Eğitim
Mayın Temizleme SFGS Tedarik Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Birleşmiş Milletler Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk