1. Sıfat yegane
 2. yalnız.
  only he remained: Yalnız o kaldı.
  Known only to him.
 3. sadece, sırf.
  He sold only two. Has lost only one election.
 4. daha (çok zaman geçmedi), henüz.
  I saw him only yesterday: Onu daha dün gördüm.
 5. sonunda, ancak.
  It will only make you sick. You will only make the matters worse.
 6. biricik, tek, yegâne.
  His only son.
 7. tek, bir tane.
  He was the only child in the room.
 8. Bağlaç fakat, lâkin, ancak, … olmasa idi.
  I would have gone, only you objected: Gidecektim, fakat siz
  engel oldunuz (=Siz engel olmasaydınız gidecektim).
  He'd succeed, only he's rather lazy: Tembellik etmese başarır.
  He wants to go, only he can't: Gitmek istiyor, lâkin gidemiyor.
 9. Bağlaç şu var ki, ancak, sadece.
  For her it's just life as usual, only lonelier.
  Turkey is just like
  chicken, only bigger: Hindi tavuğa benzer, sadece daha büyüktür.
 10. Bağlaç mamafih, fakat, … olsa da, … olsa bile.
  The house is beautiful, only too expensive: Ev güzel fakat çok pahalı.
kendi eğilimini izlemek Fiil
içinden geldiği gibi yaşamak Fiil
sadece kendi eğilimlerini izlemek Fiil
parası sadece ufak bir kâr getirmek Fiil
parası sadece ufak bir kâr getirmek Fiil
laf arasında bahsetmek Fiil
kısaca değinmek Fiil
sadece kendi çıkarlarını gözetmek Fiil
bilet siz girilmez
biletsiz girilmez
randevuyla
ağızdan
sadece iptal iadeleri (nakliyat tekne reasüransında uygulanan bir hüküm olup poliçenin iptalinde öngörülenin
dışında herhangi bir iade priminin ödenme
sadece emanet için
bir defalık
sadece müşteriler parkedebilir
kişiye özel
mostralık
keşke.
If only I knew: Keşke bilseydim.
If only Dad could see me now! Keşke babam bu günümü görebilseydi.
keşke.
If only wars would cease: Keşke savaşlar sona erse.
If only she would come: Keşke gelebilse.
sadece kağıt üstünde Zarf
gıyaben tanımak Fiil
müşteri gideceği yere ulaştığında
fiyata hangi hizmetlerin dahil olduğunu gösteren liste
formalitesiz elden devir
sadece resmi işlerde kullanılır
bir defaya mahsus olmak üzere Zarf
biricik, eşsiz, en üstün, eşi/emsali bulunmaz.
Atatürk was one and only hero in the whole world.

As far as I am concerned, he is the only writer: Bence o eşsiz bir yazardır.
salt okunur Bilgi Teknolojileri
sadece sermaye tescil edilebilir
lütfen sadece (davete) gelemeyecekler bildirsin
sadece oturanlara aittir
sadece personel için
sadece ayakta duracak yer var
yerli endüstriyi korumaya yönelik
ama devlete gelir getirmesi amacıyla oluşturulmuş vergi sistemi
biricik
yalnız tam ziyada ödeme yapılır koşulu
bir mülkü sadece ikamet maksadıyla işgal etmek Fiil
kâğıdın yalnız bir yanına yazmak Fiil
gelip geçici heves
takas ve mahsup üzere
göstermelik
sadece göstermelik
gözü …'den başkasını görmemek, -i gözüne kestirmek, -den başkası ile ilgilenmemek.
henüz
başa baş
(a) henüz, demin(cek), biraz önce.
He left home just now. (b) hemen şimdi, derhal.
I'll do it right now.
sadece kısmen amorti edilmiş işletme aktifleri İsim
hatırın için
(a) son derece, cidden.
I am only too happy to be back.
I shall be only too glad to help you:
Size yardım etmekten cidden haz duyarım. (b) maalesef, ziyadesiyle, fazlasıyla, çok.
It is only too likely to happen: Vukuu çok muhtemeldir.
only (6).
(araba sigortası , Br) sadece maddi hasara karşı poliçe
sadece maddi hasarlara karşı poliçe
için sadece temsilci görevi görmek Fiil
tek çocuk İsim
bulunmaz Hint kumaşı olmamak Fiil
6 mil kadar yoldan içerde olmak Fiil
bir deri bir kemik olmak Fiil
bir görev için tam adamı olmak Fiil
yalnızca zaruret halinde (hini hacette) kullanılmak Fiil
Önemli olan iç güzelliği. Cümle, Deyim
parça satın almak Fiil
sadece parçalar halinde satın almak Fiil
parça parça satın almak Fiil
bankadaki hesabın matlubuna geçirilerek ödenen çek
takas ve mahsup çeki
bankalardaki hesabın matlubuna geçirilerek ödenen çek
inhisar etmek Fiil
sadece küçük bir kâr elde etmek Fiil
sahte bağlılık göstermek Fiil
(tren) yolda sadece üç istasyonda durarak gitmek Fiil
gözü …'den başkasını görmemek, -i gözüne kestirmek, -den başkası ile ilgilenmemek.
(taksi şoförü) o gün sadece altı müşterisi olmak Fiil
kulaktan dolma bilmek Fiil
dar olanakları olmak Fiil
Sadece iki elim var/kırk işi birden yapamam.
şaka ediyordum
şaka söyledim
Keşke gitseydi.
parasını sadece kısa vadeli kazançlara yatırmak Fiil
parasını sadece kısa vadeli kazançlara yatırmak Fiil
istasyona iki adım
aklı fikri eğlencede olmak Fiil
bir tek kaydı ihtirazide bulunmak Fiil
sadece … değil, üstelik/aynı zamanda … , hem … hem de …
Shakespeare was not a writer but (also) an
actor: Shakespeare sadece yazar değil, aynı zamanda aktördü (hem yazar, hem de aktördü).
Bulunmaz Bursa kumaşı değil ya; Amasyanın bardağı, biri olmazsa bir daha.
He said he could find other
girls, she was not the only fish in the sea.
Sıfat
!: bulunmaz Bursa kumaşı değil ya! gökten zembille inmedi ya! Amasyanın bardağı, biri olmazsa bir daha!
tek çare olmamak Fiil
sadece birkaç parça eşyası olmak Fiil
ancak takas adasınca ödenebilir
ancak takas odasınca ödenebilir
malları sadece sabit fiyata satmak Fiil
birkaç dakika kalmak Fiil
sadece toptancılara mal tedarik etmek Fiil
yalnız toptancılara mal tedarik etmek Fiil
sadece bir kimseden emir emr almak Fiil
sadece bir kimseden emir almak Fiil
ilk ve tek ...
sadece kendini düşünmek Fiil
bencil olmak Fiil
motor sigortalarında üçüncü şahısların yaralanması veya mal zararına karşı sigortalının sorumluluğu ile
sınırlı teminat veren poliçe
ancak uzmanlarca anlaşılabilir
ancak (sadece) bu tarihten itibaren işlemeye başlamak üzere
devlet parasını meşru amaçlarla kullanmak Fiil
Salt Okunur Bellek Bilgi Teknolojileri