1. Botanik çayır, çim(en)
  (Gramineae).
  Keep off the grass! Çimlere basmayınız!
  The grass is greener
  on the other side of the fence: Uzaktan bütün tarlalar yeşil görünür/Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür/Uzaktan davulun sesi hoş gelir.
 2. ot, hayvanların otlamasına elverişli her türlü bitki.
  Bermuda grass: domuz ayrığı
  (Cynodon
  dactylon).
  black grass: sıçan-kuyruğu
  (Alopecurus agrestis).
  corn panic grass = deccan grass: tavşan otu
  (Panicum colonum).
  couch grass: ayrık otuna benzer bir ot
  (Poa palustris),
  meadow grass = rye grass: kara çayır
  (Lolium temulentum).
  scurvy grass: kaşıkotu
  (Cochlearia officinalis).
 3. çimenlik, çayırlık, yeşil saha.
 4. otlak, mer'a.
  Half the farm is grass.
  to put under grass: otlağa salıvermek.
 5. çimenlerin büyüdüğü mevsim.
 6. haşiş, esrar otu, meruvana.
 7. salata, yeşil sebze.
 8. gammaz, curnalcı, ihbarcı, (kendisi de suçlu olduğu halde) suçluyu polise ihbar eden.
 9. otlamak, yayılmak.
 10. çimlenmek, çayırla/çimenle örtülmek, otla kapla(n)mak.
gecik(tir)mek, vaktinde harekete geçmemek, savsaklamak, ihmal etmek, âtıl davranmak, fırsatı kaçırmak.
atik davranmak, vakit kaybetmemek, zamanında harekete geçmek, çok faal olmak.
çok faaliyet göstermek Fiil
buğday çimi suyu İsim, Gıda ve Mutfak
karın ağrısı otu
(Aletris farinosa): Kızılkök familyasından bir ot.
oklu çayır
(Triglosin palustre/maritimum): davarlar için zehirli bir ot.
barnyard grass.
otlakta olmak Fiil
tatilini kırda geçirmek Fiil
faal olmayan bir göreve aktarılmak Fiil
emekliye çıkarılmak Fiil
kum çayırı
(Ammophila) : açık kumsallarda yetişen, kökü sağlam, düz saplı bir çayır.
sıçan kuyruğu
(Yucca): zambakgillerden yaprakları çayıra benzer bir ot. İsim
camass İsim

bent ile ayni anlama gelir. sert çimen
(Agrostis).
şeytan otu
(Cynodon Dactylon): G ABD ve Bermudada yetişen bir nevi çayır otu.
Bahamas grass,
devil grass, scutch grass ile ayni anlama gelir.
İsim
kuş çayırı
(Poa trivialis): K. Amerikanın ılıman bölgelerinde yetişir. İsim
knotgrass İsim
çayır otu
(Bromus inermis): hayvan beslemekte kullanılan bir tür ot. İsim
(a) manda çayırı
(Buchloë dactyloides): Kayalık dağların doğusundaki kurak yaylalarda yetişen
bodur ot, (b) sürekli çayırlık oluşturmayan kısa, püsküllü otlar.
küme çayır: ABD'nin çeşitli bölgelerinde yetişen ve ayrı kümeler oluşturan çayırlardan herbiri. İsim
çimen topağı İsim, Botanik
kanarya otu
(Phalaris canarienses).

citronella ile ayni anlama gelir. limon otu
(Cymbopogon nardus): Seylanda yetişen ve limon yağı çıkarılan bir ot.
nut grass İsim
pamuk otu
(Eriophorum) . İsim
ayrık otu, sergen otu
(Agropyron repens): kökleri derinlere yayılan zararlı yabani otlar.
quitch,
quick grass ile ayni anlama gelir.
İsim
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
arsız ot
(Digitaria sanguinalis). İsim
büyük ayrık otu, domuz ayrığı
(Cynodon dactylon).
deli çayır
(Paspalum dilatatum): G ABD'de hayvan beslemek için yetiştirilen uzun, püsküllü ot. İsim
çimlere basmak yınız
tüy-çimen
(Stipa pennata): G. Avrupada süs için yetiştirilen bir ot. İsim

needle grass ile ayni anlama gelir. iğne-otu
(Stipa comata): ABD'de yetişen ince bir ot. İsim

fescue ile ayni anlama gelir. çayır
(Festuca): bazı türleri çimen veya hayvan yemi olarak yetiştirilir.
yem otu
(Hilaria rigida, Hilaria jamesii): GB ABD ve Meksikada hayvan yemi olarak kullanılan kalımlı sert bir ot. İsim
uzun çayır, uzun ot
(Tripsacum dactyloides): ABD'de yetişen, boyu 120-210 cm.'yi bulan bir ot.

gama ile ayni anlama gelir.
İsim
Mekke samanı
(Andropogan scoenanthus).
(a) otlamak, otlamaya gitmek, (b) istirahate çekilmek.
çayır otu
(Bouteloua gracilis): GB ABD otlaklarında yetişen çayır türü.
blue grama: gök çayır. İsim
çayır
uzunçayır
(Panicrum maximum).
funda çayırı
(Sieglingia decumbens): Avrupada sulu ve soğuk arazide yetişir. İsim
cannabis ile ayni anlama gelir. esrar.
süpürgeotu
(Sorghum helepense): yem olarak yetiştirilen kalımlı bir ot. İsim
eklemotu
(Paspalum distichum): yem olarak kullanılan sapları eklemli bir ot. İsim
Kentucky bluegrass İsim
çayırgüzeli
(Eragrostis major). İsim
bataklık çayırı
(Glyceria).
kıyı otu
(Ammophila arenaria). İsim
göl otu.
çayır otu, çimen
(Poa pratensis).

feather grass ile ayni anlama gelir. iğne-otu
(Stipa comata): ABD'de yetişen ince bir ot.
fındıkotu
(Cyperus rotundus): ayak otugillerden fındık gibi kök urları olan bir tür ot.
cocograss
ile ayni anlama gelir.
İsim
çayır yulafı. İsim
yabanî yulaf. İsim
çayır.
(a) otlamakta, mer'aya/otlamaya gitmiş, (b) işten ayrılmış/çıkarılmış, azat edilmiş.
He's too old
to work fast, so his employers have turned him out to grass.
(a) otlamakta, mer'aya/otlamaya gitmiş, (b) işten ayrılmış/çıkarılmış, azat edilmiş.
He's too old
to work fast, so his employers have turned him out to grass.
uzunçayır
(Cortaderia Sellona): G. Amerikada yetişen tepesi iri püsküllü uzun ot.
(a) (hayvanı) çobana katmak, çayıra/otlağa/otlamaya göndermek/çıkarmak.
Put/turn a horse out to grass:
atı çayıra çıkarmak. (b)
k.d. (birisini mecburen) emekliye ayırmak.
ayrık otu İsim
couch grass.
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
couch grass İsim
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
kurtuluş otu
(Bromus catharticus). Amerikanın sıcak bölgelerinde hayvan yemi olarak yetiştirilen uzun ot. İsim
ağınmak Fiil
tuzluçayır, tuzlu arazide yetişen ot
(Distichlis spicata). İsim
testere otu
(Cladium). Yaprakları testere gibidir. İsim
iskorbüt otu
(Cochlearia officinalis): turpgillerden iskorbüt hastalığına ilâç olduğu farzolunan bir ot.
ayrıkotu İsim, Bitki Türleri
ayrık otu İsim, Bitki Türleri
birini sınırdışı yapmak Fiil
gizli tehlike/düşman.
mızrak otu
(Stipa).
yıldız otu
(Hypoxis hirsuta): zambak familyasından yıldız biçiminde çicek açan bir ot. İsim
kılıç otu, yaprakları kılıç gibi sivri birkaç çeşit ot.
su kerevizi
(Vallisneria spiralis).
çayır güzeli
(Eragrostis major). İsim
kabaçayır
(Phleum pratense). İsim
çimleri çiğnemek Fiil
hayvanları çayıra bırakmak Fiil
sazlık yerlerde demet halinde büyüyen ot.
ayrık otu.
kokulu çayırotu
(Anthoxanthum odoratum).
çimen
ince çayır
(Cynodon Dactylon).
ayrık otu
(Panicum capillare). İsim
kabaçayır (
Eleusina indica): evlerin bahçelerinde ve tarlalarda biten bir yıl ömürlü kaba çimen. İsim
ot hasır/kumaş: bitki liflerinden örme kumaş. İsim
çim kort İsim, Spor
çim adam
birini polise ihbar etmek/ele vermek.
Bill must have grassed on us: Bizi ele veren muhakkak Bill'dir.
çimenlik
çayır
avam, halk, ahali, aşağı tabaka, taşra halkı/seçmenleri. İsim
kırsal bölge, tarım bölgesi. İsim
köylü, çiftçi, kırsal bölge halkı (özellikle toplumsal, ekonomik veya siyasî grup olarak). İsim
(bir şeyin) özü/esası/künhü, asıl sebep, kök, başlangıç, kaynak, menşe.
We must go back to grass-roots
= grass roots before we can change what has happened.
İsim
bahçevan makası İsim
su yılanı
(Natrix natrix): üstü halkalı zehirsiz yılan. İsim
su yılanı
(Natrix natrix).
alaca çulluk
(Erolia melanotos): göğsünün üst kısmı kahverengi çizgili Yeni Dünya kuşu. İsim
alaca çulluk
(Erolia melanotos).
çayır ağacı
(Xanthorrhoea): Avustralyada yetişen kalın gövdeli, çayıra benzer püskül tepeli ve
sık başak biçiminde çiçekli bir bitki.
İsim
(a) terkedilmiş metres, (b) piç anası, gayrımeşru çocuk doğuran kadın. İsim
kocasından ayrılmış/boşanmış kadın. İsim
kocası geçici olarak başka yerde bulunan kadın.
I'm grass widow this week. İsim
karısından ayrılmış/boşanmış erkek. İsim
karısı geçici olarak başka yerde bulunan erkek. İsim
açık hava hokeyi. İsim
çimlere basmayınız
yeşil çim projesi
hiç inşaat yapılmamış bir alana yeni bir fabrika ya da işletme tesisi yapımı projesi
aşırı derecede keskin zekâlı olmak Fiil
siyasi parti temelleri İsim