1. İsim, İnşaat yenilme
 2. İsim akamet
 3. İsim başarısızlık, muvaffakiyetsizlik, beceremeyiş, (okul) sınıfta kalma.
  His plans ended in failure. She
  had many failures before finding the right method.
 4. İsim bozukluk, bozulma, arızalanma, çalışamama.
 5. İsim yetersizlik, kifayetsizlik, kıtlık, noksanlık, fıkdan.
  The failure of crops.
 6. İsim zeval, inkıraz, zail olma, zayıflama.
 7. İsim bitme, tükenme, kaybolma.
 8. İsim iflâs, batkı.
  The failure of a bank/of a company.
 9. İsim başarısız/başarı kazanamayan (kimse/şey).
  He is a failure. As a writer he was a failure. The picnic
  was a failure because it rained.
 10. İsim ihmal, savsama.
  failure to do: yapmama, yapmakta kusur etme.
  failure to obey the law may cost
  you dear: Yasaya itaatsizlik pahalıya mal olabilir.
 11. İsim, Tıp sekte, yetersizlik.
  a heart failure: kalp yetersizliği.
bedelin ödenmemesi İsim, Sözleşme Hukuku
ivazın yetersiz hale gelmesi İsim, Sözleşme Hukuku
bedelin yetersiz hale gelmesi İsim, Sözleşme Hukuku
ivazın ifa edilmemesi İsim, Sözleşme Hukuku
yükümlülüklerini yerine getirmeme
çoklu organ yetmezliği İsim, Hastalıklar
çoklu organ yetersizliği İsim, Hastalıklar
çoklu organ yetmezliği İsim, Hastalıklar
çoklu organ yetersizliği İsim, Hastalıklar
başarısızlığa uğramaya mahkûm plan
akut akciğer yetmezliği İsim, Tıp
bankanın iflası
bankanın faaliyetinin tatili
bankanın batması
tam bir başarısızlık halinde olmak Fiil
simsarın iflası
komisyoncunun iflası
işin bozulması
kalp yetmezliği Tıp
konjestif kalp yetmezliği İsim, Hastalıklar
konjestif kalp yetersizliği İsim, Hastalıklar
bereketsiz mahsullü
bereketsiz mahsul
cereyan arızası
tam fiyasko
fiyasko
fiyasko ile sonuçlanmak Fiil
başarısızlıkla sonuçlanmak Fiil
fiyasko vermek Fiil
motor arızası
ekipman arızası
teçhizat arızası
mali başarısızlık
kalp sektesi, kalbin durması, ölüm. İsim
kalp yetersizliği, kalbin yeteri kadar kan dolaşımı sağlayamaması hali. İsim, Patoloji
kalp yetmezliği İsim, Tıp
ateş almama
yanlış yatırım
böbrek yetmezliği Tıp
piyasa aksaklığı İsim, Rekabet Hukuku
piyasa başarısızlığı İsim, Ekonomi
evliliğin başarısızlığa uğraması
Allah utandırmasın
başarısız olmak Fiil
başarıya ulaşamamak Fiil
başarısızlığa uğramak Fiil
çoklu organ yetmezliği İsim, Tıp
çoklu organ yetmezliği İsim, Hastalıklar
çoklu organ yetersizliği İsim, Hastalıklar
çoklu organ yetmezliği İsim, Hastalıklar
çoklu organ yetersizliği İsim, Hastalıklar
polisin görevini yerine getirmemesi
elektrik kesintisi İsim
elektrik kesilmesi İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
başarısızlığı önceden tahmin etme
bir iş başarısızlığından belini doğrultmak Fiil
böbrek yetmezliği İsim, Tıp
kirayı ödememe
kirayı ödeyememe
solunum yetmezliği İsim, Tıp
başarısızlıkla sonuçlanmak Fiil
kendinden bekleneni yapamama duygusu duymak Fiil
başarısızlığa mahkûm olmak.
sınavda başarısızlık
kısmen yerine getirmeme
gelir vergisinde düşüş
(US) şirketin performansının düzeleceği beklentisiyle işleri kötü giden şirketlerin hisse senetlerini satın alma uygulaması
yenilme yükü İsim, İnşaat
arıza (hata) kaydetme (kaydı
akümülatörün çalışmaması
taraflardan birinin duruşmaya gelmemesi İsim
fotoğrafın iyi çıkmaması
bir suikastin boşa çıkması
mahsulün bereketsiz olması
delil yetersizliği
vârissizlik
adli hata
bellek hatası İsim
delil kifayetsizliği
davalının defi yoluyla dermeyan ve istinat ettiği vesikaları ibraz edememesi
arıza tahmini
(önceden) arıza tahmini
kabul etmeme
hareketsizlik, işlemden kaçınma
eylemde bulunmama
yoklamada bulunmama
toplu pazarlığa girmeme
itaat etmeme
zaman sınırını aşma
işbirlikte bulunmama
açıklamama
hakkını kullanmama
gelir vergisi beyannamesini vermeme
beyanda bulunmama
ihbarda kusur etme
sözünü etmeme
nisap oluşturamama
emre itaatsizlik İsim, Askerlik
tüzüğe riayet etmeme
ödememe
senedin karşılığını ödememe
bir taksidi ödememe
kocanın karısına ve çocuklarına bakmaması
rapor vermeme
suçu bildirmeme İsim, Hukuk
önemli haber sağlayamama
karar alamama
hareketsizlik davası İsim
çok çalışarak başarısızlığa uğramaktan kaçınmak Fiil
avukat olarak başarısız olmak Fiil
bir tasarıyı başarısız kılmak Fiil
mirasçısızlık
kamu görevlisinin suçu bildirmemesi İsim, Hukuk
hiçbir kanıt bulunmaması veya kanıtların tamamıyla yetersiz olması durumu