1. itiraz, red, protesto.
  enter/lodge a protest against sth.: bir şeye karşı itirazda bulunmak.
  The
  police took him away, ignoring his protests. There was a wave of student riots, in protest at university conditions.
  under protest: itirazla, istemeyerek, gönülsüz.
  do something under protest: bir şeyi istemeyerek/gönülsüz yapmak.
  sign under protest: istemeyerek/çekimserlikle imzalamak.
 2. Ticaret protesto, senet/poliçe/tahvil vb.'nin ibraz edildiği halde ödenmediğini bildiren noter kâğıdı.
 3. Hukuk (a) vergi itirazı: ödenen bir verginin yasaya aykırı olduğunu bildiren itirazname.
  Pay under protest
  : itiraz ederek ödemek. (b) uğranılan kazada kimsenin ihmali olmadığına dair gemi kaptanının resmî bildirisi.
 4. Spor resmî itiraz.
 5. itiraz etmek, reddetmek, protesto etmek, kabul etmemek.
  to protest a decision: bir karara itiraz
  etmek.
  They protested about the bad food at the hotel.
 6. (resmen) beyan/ifade etmek.
 7. iddia etmek.
  The accused protested his innocence: Sanık, suçsuz olduğunu iddia etti.
 8. (noter aracılığı ile) protesto çekmek.
 9. tanık olarak çağırmak, tanık göstermek.
masumiyet masumluk iddiasında bulunmak Fiil
suçsuzluğunu tekrar tekrar iddia etmek Fiil
protesto
kaydi ihtirazi ile kabul etmek Fiil
protesto edilen senedin borçlunun kendinden başka birisi tarafından kabulü
protesto edilen bir senedin borçlunun kendinden başka birisi tarafından genelde belli bir komisyon karşılığı kabulü
bittavassut kabul eden kişi (bir ticari senedi adem-i kabul protestosu üzerine keşideci veya cirantalar yerine kabul eden kişi
protesto
protesto olarak
protestoya neden olmak Fiil
öğrenci protestosu İsim
bir seferin yapılmaması veya olan hasar veya fiili ya da umulan kayıp için noter önünde yapılan yeminli bildiri
kaptan ihbarı
senedi protesto etme masrafı
protestoyu ertelemek Fiil
protestodan sarfınazar etme
protesto çekmek Fiil
protestodan sonra yapılan ciro
protesto çekmek Fiil
resmen protesto çekmek Fiil
itirazda bulunmak Fiil
itirazda bulunmak Fiil
protesto çekmek Fiil
çekilen protesto
düşüncesiz protesto
acele protesto
vakitsiz acele protesto
protesto ihbarında bulunmak Fiil
itirazsız kabul etmek Fiil
protestoya başvurmak Fiil
bir itiraz bulunmadığından
protestodan sonra yapılan ciro
borçlunun onurunu korumak için protestolu bir senedi ödemek için müdahale
bir protestoya katılmak Fiil
protestoya katılmak Fiil
itiraz üzerine bir toplantıdan çıkmak Fiil
protesto çekmek Fiil
protesto çekme
itirazda bulunmak Fiil
protesto çekmek Fiil
itirazname düzenlemek Fiil
protesto çekmek Fiil
kitlesel eylem İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
protesto önergesi
(senet) masrafsız
protestosuz
noterden protesto çekmek Fiil
(diplomasi) nota
protesto kaydı
protesto çekmek Fiil
protesto ihbarı
protesto bildirisi
protesto bildirisi
ihbar ve protesto
senedin ilk kez ödenmediği bir iş günü içinde'şerh'verme işlemi tamamlanmalıdır
senet yeniden ikinci kez kabul edilmediğinde
bir kambiyo senedinin ödenmemesi durumunda ilk iki aşama
noter iade edilerek protesto edilir
noter senedinin geçerliliği için gerekmese de varlığına tanık olduğuna'şerh'verir
karar vermek Fiil
itiraz kararı çıkarmak Fiil
geç çekilmiş protesto
vakit geçtikten sonra çekilen protesto
parasını geri isteyeceğini belirterek istemeden ödeme yapmak Fiil
protesto edilmiş senedi ödemek Fiil
(US) bir vergi talebini kaydı ihtirazi ile ödemek Fiil
vergi talebini kayd-ı ihtirazi ödemek Fiil
protesto üzerine ödeme
ödemek zorunda olmadığını ve parasının iadesini talep edeceğini belirterek istemeden yapılan ödeme
protesto mahalli
itirazda bulunmak Fiil
itiraz etmek Fiil
şiddetli itirazda bulunmak Fiil
protestoda bulunmak Fiil
protesto ile karşılamak Fiil
protesto ile karşılaşmak Fiil
geciken protesto
gecikmiş protesto
deniz raporu
şiddetli itiraz
şiddetli protesto
avarya zaptı
gemi de sefer sırasında meydana gelen olayları resmen bildiren belge
oturma eylemi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
resmi protesto
protestoya neden olmak Fiil
durma eylemi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
duran adam eylemi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
itiraz fırtınası İsim
sokak gösterisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kuvvetli protesto
öğrenci protestosu İsim
borçludan başka bir kişinin genellikle bir komisyon karşılığı protesto edilmiş senedi ödemeyi kabul etmesi
bittavassut kabul
ödemek zorunda olmadan
bir şeyi protesto olarak yorumlamak Fiil
kaydı ihtirazi
kaydı ihtirazi ile
ihbar ve protestosuz kaydı
protestodan feragat etme
bir senedin vadesinde ödenmemesi durumunda senedi ciro edenin sorumluluk taşıyacağı kaydı
ağızı dili olmamak Fiil
sefer esnasında meydana gelen olayları resmen bildiren belge
bir senedi protesto etmek Fiil
ödenmemiş senedi protesto etmek Fiil
bir senedi protesto etmek Fiil
bir mitingi protesto etmek Fiil
evliliğe itiraz etmek Fiil
evlenmeye itiraz
protesto etmek Fiil
protesto belgesi
protesto harçları İsim
protesto masrafları İsim
protesto gösterisi
protesto masrafları İsim
protesto ücretleri İsim
protesto masrafları İsim
daha iyi güvenlik tedbiri için protesto
daha iyi güvenlik önlemi için protesto
ödeme protestosu İsim
adem-i tediye protestosu İsim
ademi tediye protestosu İsim
kabul görmediği için poliçenin protesto edilmesi İsim
halkın genel protestosu İsim
yazılı protesto
haykırmak Fiil
protesto yürüyüşü
protesto toplantısı
kabul edilmemesinden dolayı bir senedin protestosu İsim
kabul edilmemesinden dolayı bir senedin protesto su kuvvetli protesto
müdahaleyi protesto
gemi kaptanının
geminin uğradığı kazada kimsenin sorumluluğu olmadığına dair resmi takriri İsim
protesto grevi
tepki oyu Siyaset-Ulusl. İlişkiler
protestosuz (masrafsız
protesto suz
birini yalanlamak Fiil
inkâr etmek Fiil
gemideki hasar hakkında yeminli bildiri vermek Fiil
senede protesto çekmek Fiil
senedi protesto çekmek Fiil
senedi protesto etmek Fiil
(US) noterden çekilmiş protesto
noterden çekilmiş protesto