1. insansal
  2. insana değin
  3. insana ait
  4. insani
  5. beşeri
  6. beşeriyete ait
  7. insana değgin
  8. insan
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
İnsan Hakları Adalet Divanının İstişari Mütalaa Yetkisini Kabul Konusunda Ana Hürriyetler ve İnsan Haklarının
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
İsim, Uluslararası Hukuk
İnsan Menşeili Tedavi Edici Maddelerin Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi, İnsan Menşeili Tedavi Edici
Maddelerin Karşılıklı Verilmesine Dair Avrupa Anlaşması
İsim, Uluslararası Hukuk
İnsan sağlığı hizmetleri (NACE kodu: 86) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri (NACE kodu: Q) İsim, Sanayi ve Zanaatler
insan papilloma virüsü İsim, Viroloji
insan kaçakçısı İsim, Ceza Hukuku
insan ticareti İsim, Ceza Hukuku
insani değerler İsim
insandan insana bulaşma İsim, Viroloji
insandan insana bulaş İsim, Viroloji
gayriinsani Sıfat
insanlık dışı Sıfat
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler (NACE kodu: 86.90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer insan kaynaklarının sağlanması (NACE kodu: 78.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer insan kaynaklarının sağlanması (NACE kodu: 78.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
insan ticareti İsim, Ceza Hukuku
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi İsim, Uluslararası Hukuk
insaniyet
hemcins
insanoğlu
hata insana mahsustur
insi ve cinni Sıfat, Din ve İnanç
(reklamcılık) albeni
kişi
insan varlığı
insan
insanoğlu
beşeri sermaye
insan sermayesi
beşeri kaynak
beşeri sermaye (kişinin eğitimi ya da iş tecrübesi ile kazandığı genel ya da belirli beceriler
beyin göçü İsim, Sosyoloji
insan korona virüsü İsim, Viroloji
insanlık onuru İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
toplumsal çevrebilim: insanlarla ekonomik, politik ve toplumsal kurumlar arasındaki ilişkileri zaman
ve mekân çerçevesi içinde inceleyen toplumbilim dalı.
İsim
insancıl çevrebilim: hava, su vb. gibi çevre varlıklarının niteliğini korumaya ve düzeltmeye yönelik
çalışma ve davranışları inceleyen bilim.
İsim
insan ekolojisi İsim, Çevre ve Ekoloji
insan öğesi İsim
insan yönetimi: özellikle sanayi dalında insanları ve onların sorunlarını yöneten ve düzenleyen bilim dalı. İsim
insan aygıtları mühendisliği: insanlara kolaylık sağlayan aygıtlar geliştirmekle uğraşan mühendislik dalı. İsim
insan dışkısı İsim, Çevre ve Ekoloji
insan faktörü
işteki insan faktörü
kazurat
insannın zayıf tarafları İsim
insanın zayıf tarafları İsim
kadem
beşerî coğrafya İsim
insanların meskeni
insan sağlığı İsim, Tıp
insanlık tarihi İsim, Tarih
beşeri istihbarat İsim, Askerlik
insaniyet
beşeri kanun İsim, Hukuk
beşeri tıbbi ürünler İsim, Tıp
insan tabiatı İsim, Felsefe
insan doğası İsim, Felsefe
insan gereksinimi
insan ihtiyacı
insan ırkı
insan ilişkileri İsim
sanayi-insan ilişkileri İsim
sanayi insan ilişkileri İsim
insan ilişkileri İsim
insan kaynakları muhasebesi İsim, İnsan Kaynakları
insan kaynakları İsim, İnsan Kaynakları
personel kaynakları İsim
insan kaynakları (İK) İsim, İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Özel Isim, Kurum İsimleri
Personel Genel Müdürlüğü Özel Isim, Kurum İsimleri
insan kaynakları yönetimi İsim, İnsan Kaynakları
insan kaynakları müdürü İsim, İnsan Kaynakları
insan gücü planı İsim, İnsan Kaynakları
insan kaynakları planlaması İsim, İnsan Kaynakları
insan hakları İsim, Hak ve Özgürlükler
insan hakları savunucuları İsim, Hak ve Özgürlükler
TİHEK Özel Isim, Kurum İsimleri
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Özel Isim, Kurum İsimleri
İHD Özel Isim, Kurum İsimleri
İnsan Hakları Derneği Özel Isim, Kurum İsimleri
insan hakları komisyonu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Özel Isim
TİHV Özel Isim, Kurum İsimleri
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Özel Isim, Kurum İsimleri
Türkiye İnsan Hakları Kurumu İsim, Kurum İsimleri
İHOP Özel Isim, Kurum İsimleri
İnsan Hakları Ortak Platformu Özel Isim, Kurum İsimleri
insan hakları hukuku İsim, Hukuk
insan hakları hareketi
insan hakları örgütü İsim, Hak ve Özgürlükler
insan haklarına karşı gelme
insan hakları ihlali İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
İnsan Hakları İzleme Örgütü Özel Isim, Kurum İsimleri
canlı kalkan İsim
insancıl yanı
insan hatası İsim
insan sıcaklığı
insan ticareti
insan taciri İsim
insan sesi
normal bir insan
insan yardımının ötesinde olmak Fiil
insan bilgisi sınırının ötesinde olmak Fiil
insanların oturmasına elverişli olmamak Fiil
insan hayatına önem vermemek Fiil
insanca davranmak Fiil
insan bilgisi sınırınin ötesinde
insan işgücü yerine makine koymak Fiil
temel insan hürriyetleri İsim, Hak ve Özgürlükler
temel insan hakları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
beşeri homeopatik ürünler İsim
insan karakterini iyi bilme
insan gibi
insan gücü sınırları İsim
insan performansı sınırları İsim
can kaybı
insanın doğal şefkati
insan düzeyinde
insan-ı kamil İsim
fıtrat dini İsim, Din ve İnanç
zayiat vermek Fiil
(doğal) şefkat, merhamet, hayırhahlık, iyilikseverlik.
insan tüketimine uygun değil
insanın oturmasına uygun değil
insanın kavrıyacağı şekilde
kadının insan hakları İsim, Hak ve Özgürlükler
İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (Mazlum-Der) Özel Isim, Kurum İsimleri
İnsan Hakları ve Bilgi Talepleri Bürosu İsim, Kurum İsimleri
İnsan Hakları Merkezi İsim, Kurum İsimleri
İnsan Hakları Komiseri İsim, Avrupa Birliği
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İsim, Kurum İsimleri
Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Hassasiyetinin Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
insan haklarını ve temel özgürlüklerini koruma sözleşmesi
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Özel Isim, Hukuk
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. İsim
İnsan Kaynakları Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
İnsan Kaynakları Dairesi İsim, Kurum İsimleri
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
İnsan Hakları Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK) İsim
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İsim, Avrupa Birliği
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İsim, Hukuk
Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsü İsim
DKİHB Özel Isim, Kurum İsimleri
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İsim, Avrupa Birliği
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Özel Isim, Kurum İsimleri
İnsan Hakları Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu İsim, Avrupa Birliği
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi İsim, Avrupa Birliği
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İsim, Hak ve Özgürlükler
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) Özel Isim, Hak ve Özgürlükler
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) Özel Isim, Hak ve Özgürlükler
Dünya İnsan Hakları Konferansı İsim, Avrupa Birliği