1. Geçişli Fiil (sayı) saymak.
  Erol is only 3 but he can count to twenty. count the apples in this box.
 2. Geçişli Fiil hesaplamak, hesap etmek.
 3. Geçişli Fiil önemli/kıymetli/değerli olmak.
  It is not how much you read but what you read that counts.
 4. Geçişli Fiil hesaba katmak, dahil etmek.
  count someone in: birisini hesaba katmak/dahil etmek.
  count me
  in: beni de hesaba kat/dahil et.
 5. Geçişli Fiil atfetmek.
 6. Geçişli Fiil telâkki etmek, saymak.
  He counted himself lucky to have survived the crash.
 7. Geçişli Fiil sayılmak, telâkki edilmek.
  This book counts as a masterpiece.
 8. Geçişli Fiil (sayı) sayma, tadat.
 9. Geçişli Fiil sayı, toplam, tutar.
 10. Geçişli Fiil (beyzbolde) top ve vuruş sayısı.
  a count of 2 balls and one strike.
 11. Geçişli Fiil, Hukuk ithamnamedeki maddelerden herbiri, dava/şikâyet fıkrası, madde.
  The defendant was found guilty on 2 out of 3 counts.
 12. Geçişli Fiil (dokumacılıkta) (a) iplik kalınlığını/niteliğini belirten sayı, belirli uzunluktaki ipliğin ağırlığı,
  (b) kumaşın 1 cm2'sindeki atkı/çözgü sayısı.
 13. Geçişli Fiil, Fizik (a) iyonlaşma hücresinde kaydedilen tek iyonlaşma (Geiger sayacında olduğu gibi), (b) belirli bir sürede
  iyonlaşma hücresindeki toplam iyonlaşma miktarı.
 14. Geçişli Fiil telâkki etme, nazarı itibara alma.
 15. İsim kont.
tespih çekmek, dua etmek.
There was a few old man counting their beads in the hushed silence of the
mosque: Caminin derin sessizliği içinde birkaç ihtiyar tespih çekip dua ediyordu.
parmak hesabı yapmak Fiil
çayı görmeden paçaları sıvamak/ayıyı vurmadan postunu satmak/sonu belirsiz bir şeye dayanarak plânlar yapmak.
dereyi görmeden paçaları sıvamak Fiil
birini en iyi dostları arasında saymak Fiil
haline şükretmek.
son sayımda
hesaplanamaz olmak Fiil
kan sayımı: belirli hacimdeki kanda bulunan al ve akyuvarların sayısı. İsim
(savaşta) düşman ölüleri sayısı.
sayabildiğim kadarıyla Zarf
oyların sayılmasını istemek Fiil
kasa sayımı
beni her durduruşunda sayımı şaşırtıyorsun
nüfus sayımı
envanter sayımı İsim
hesaba katmamak Fiil
saymayı şaşırmak Fiil
parça sayımı
parça sayımı (perakendeciye teslim edilen kutu ; koli , sandık , denk , vb'nin sayımı
polen sayısı: belirli bir yerde ve zamanda 1 yarda küp hava içinde bulunan çiçek tozu miktarı.
belgeli dava gerekçesi
stok sayımı İsim
(boksta yere yuvarlanan oyuncu için) ona kadar sayma.
(boksta yere yuvarlanan oyuncu için) ona kadar sayma.
son sayım da
trafik sayımı (belirli bir zamanda belirli bir noktadan geçen insan sayısı
oy sayımı
tekrar saymak Fiil
saymak Fiil
geri saymak Fiil
geriye doğru saymak.
para saymak Fiil
pek yardımı dokunmamak Fiil
kaale almamak Fiil
ithama esas olan madde
Ben yokum.
Beni sayma.
birinin huzurunda para saymak Fiil
parayı birinin önünde saymak Fiil
yoklama yapmak, hazır bulunanları saymak.
sayal ad: sayılabilen ve çoğulu yapılabilen nesnelerin adı (

apple, bird, book
gibi.). mass noun İsim
(yüksek sesle ve sıra ile saymak, sayarak eşit gruplara ayrılmak (Ekseriya askerlikte emir şeklinde kullanılır).

count off in fours from the left : Soldan sayarak dörder dörder ayrıl.
birine güvenmek Fiil
inanmak Fiil
güvenmek, itimat etmek.
You can always count on me whenever you need help: Ne zaman yardıma ihtiyacın
olursa ben buradayım (bana güvenebilirsin).
kendini şanslı saymak Fiil
(a) (boksta on saniyede ayağa kalkamayan boksörü) yenilmiş saymak, mağlûp ilân etmek.
He was counted
out in the third round of the fight. (b) hesaba katmamak, saymamak, hariç tutmak.
If you go skiing, count me out: Kayağa gidiyorsan beni hesaba katma (ben gitmem).
(Br) nisabı tespit etmek Fiil
bir kez daha saymak Fiil
Mukaddes Roma Germen İmparatorluğunda (a) yüksek rütbeli yargıç, (b) kendi arazisi üzerinde hükümdar yetkisini haiz kont. İsim
İngiltere ve İrlandada kendi kontluğunda hükümdar yetkisi olan kont. İsim
birini hesaba katmak Fiil
kabahatini birinin üzerine atmak Fiil
akibetini düşünmek, birşey yapmadan önce uğrayabileceği zarar ve ziyanı hesaplamak.
avantajlarını ve dezavantajlarını düşünmek Fiil
kasa yapmak Fiil
mevcutların sayısını saptamak Fiil
tahmin edilen olumlu oyları saymak Fiil
bir yerde hazır bulunanları saymak Fiil
hâsılatı saymak Fiil
oyları saymak Fiil
oyları saymak Fiil
'in hesabına geçirmek Fiil
(US) toplamını hesap etmek Fiil
kasayı mutabakat ettirmek Fiil
birinin yardımına güvenmek Fiil
yanlış saymak Fiil
oyların sayılacağını bildirmek Fiil
dereyi görmeden paçaları sıvamak Fiil
kan sayımı yaptırmak Fiil
saydırmak Fiil
Sayılmaz.
bir şeyi dikkate almak Fiil
bir şeyin hesabını tutmak Fiil
sayısını hatırlayamamak Fiil
Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç!
soldan sağa saymak Fiil, Askerlik
aynı genişlikteki matbaa harfleri İsim