1. yeni (şey/madde/durum/nitelik), yeni çıkmış.
  a new book. a new concept of the universe. a new era. a new edition.
 2. yeni keşfolunmuş.
  a new chemical element.
 3. yeni (atanmış).
  a reception for our new minister.
 4. ek, ilâve, yeni.
  He sought new information on the subject. new gains.
 5. taze.
  small and good-tasting new potatoes.
 6. yeniden, yeni olarak, son zamanlarda, yakında, geçenlerde.
yeni evinde rahatça yerleşmiş olmak Fiil
yaşamının yeni bir dönemine girmek Fiil
hazır pazar bulmak Fiil
ürünleri için yeni pazar bulmak Fiil
kendini yeni işine ayarlamak Fiil
yeni servetini teşhir etmek Fiil
yeni hayatını zevkü sefa içinde geçirmek Fiil
yılbaşı İsim
fikirlerini yeni koşullara uydurmak Fiil
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti (NACE kodu: 47.78) İsim, Sanayi ve Zanaatler
1990 Ford arabasını yeni bir model ile takas etmek Fiil
(mal) kullanılmış ama yepyeni
yepyeni
acenteden çıkma
gıcır gıcır
acentadan çıkma
mevcut hissedarların bedelsiz olarak ihraç edilecek hisse senetlerinden salın almaya hak kazanmları şartıyla
satışa sunulan hisse sentleri
İsim
keşfetmek Fiil
yakında ortaya çıkacak bazı haklar hariç
yenice
yepyeni
yeni alınmış
(kitaplık) yeni gelen kitaplar
yeni tayin
yeni tahsisat
yeniden dünyaya gelme
taze kan
yeni doğan bebek
yeni kaydedilmiş öğrenci
işe yeni alınmış memur
taze ekmek Fiil
değişiklikler yapmaya hevesli yeni memur
yeni inşaat
yeni inşa edilmiş
yeni iş
sigorta müfettişi
yeni araba
yeni (hastalık) vakaları İsim
yeni sınıf
yenisınıf
teknik ve yönetim alanında seçkinler grubu
yeni basılmış madeni para
bir bölgenin ele geçirilmesi
bölgenin yerli sakinlerini yerlerinden uzaklaştırarak
turizmde
yeni gelen
yeni şirket
yeni inşaat
yeni baskı
yeni bir yol
yeni eleştiricilik: edebî eserlerin dil, hayal gücü, fikir ve heyecan bileşenlerine önem verip tarihî
ve biyografik unsurları ikinci plâna atan eleştiri türü.
new critic: yeni eleştirici.
İsim
yeni sistem: ABD'de 1930 yıllarında işsizlere iş bulmayı, toplumsal ve ekonomik durumu düzeltmeyi amaçlayan hükümet politikası. İsim
fakir ve dar gelirlileri koruma sistemi.
a new deal for farmers with higher meat and milk prices. İsim
new deal planı
yeni sistemci.
yeni sisteme benzer.
yeni sistemcilik.
(politika) yeni yöneliş
yeni bir yönelim
yeni ufuklar İsim
yeni tasarı
John Maynard Keynes okulundan kaynaklanan ekonomik politika görüşü
hükümetin mali ve para politikasınının depresyonun önünü almaya yardımcı olacağını ve düzenli ekonomik
kalkınmayı teşvik edeceğini savunan
yeni baskı
yeni seçim
firma yeni hisse senetleri İsim
son moda
yeni müessese
yeni kuruluş
politikada
yeni sima
yeni aday
yeni moda
yeni finansman
yeni frank. İsim
yeni sınırlar İsim
yeni finansman
yenisınırlar İsim
yeni kuşak
yeni nesil
(söz dizimi incelemelerinde matematik ve mantık simgelerini kullanan) yeni gramer. İsim
yeni ülke
yeni toprak
halfpenny ile ayni anlama gelir. yeni yarım-peni: eskisinin bir-iki katı değerinde yeni İngiliz bronz parası.
kurun son durumu
(US) yeni alınan işçi
yeni alınan işçi
yeni baskı
yeni sanayi
yeni uluslararası ekonomik düzen
yeni yatırım
yeni menkul kıymet ihracı
yeni tahvil
(US) yeni toprak
işlenmemiş toprak
yeni toprak
yeni sol
İngiltere'de eski libaral felsefeyi reddeden genç radikaller tarafından başlatılan sonradan özgürlük
ve bireyselliği engellediği inancıyla kudrete kar
satırbaşı
satır başı
yeni satır Bilgi Teknolojileri
sonradan görme
türedi
1950'den beri bazı ABD okullarında okutulan kümeler kuramı üzerine kurulmuş matematik. İsim
yeni medya İsim, Reklamcılık
yeni üye
yeni aydınlatma yöntemi
yeni ay, hilâl, ayça. İsim
ayın ilk hilâl şeklinde görüldüğü zaman. İsim
Almanya'da Hitler rejiminin programı
yeni düzen
yeni talimat
yeni maaş politikası İsim
yeni peni, İngiliz lirasının 1/100 ü.
yeni başkan
borcunu ikrar etme
borcun ikrarı
yeni korumacılık
yeni yayımlar
yeni yayım
yeni devir
yeni çıkan plak
yeni seri
yeni hisseler İsim
yeni mal
(US) ikinci derece önemli hisse senetleri İsim
ikinci derecede önemli hisse senetleri İsim
ikinci derecede önemli hisse senet dileri İsim
yeni tayin
yeni tanrıbilim/ilâhiyat: 19'uncu yüzyıl sonlarında başlayan ve çağdaş kavramlarla bilimsel keşifleri
ve felsefe anlayışını din ile bağdaştırmayı amaç edinen, tutucu dinsel inanışlara karşı gelen dinsel hareket.
İsim
Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda iki haftalık hesap döneminin son iki günü
garip, acayip, görülmemiş, işitilmemiş, alışılmamış, şimdiye kadar bilinmeyen.
Ideas new to us.
acemi.
Men new to such work.
yeni şehir
(Br) uydu şehir
yeni trend
yeni duruşma
iadei muhakeme
yeni hile
yeni kıymet takdiri
yeni baskı
yeni ziyaretçi İsim, Reklamcılık
yeni atılım/hamle, yeni akın/cereyan, sanatta/edebiyatta/politikada töresel tutumdan ayrılma eğilimi. İsim
yeni akın/atılım öncüleri: bu eğilimin öncülüğünü yapanlar. İsim
ek yapı
kadın haklarını kazanmış kadro
yeni sözcük oluşumu
yeni yapılar İsim
yeni yıl. İsim
yılbaşı, yeni yılın ilk günleri. İsim

New Year's Day. İsim
yeni yöneliş
yeni bir seyir takip etmek Fiil
yeni bir tutum benimsemek Fiil
satırbaşı yapmak Fiil
yeni etkinliklere girişmek Fiil
yeni seçime gitmek Fiil
yeni yatırım konusunda çekingenlik
birçok yeni şey ortaya çıkarmak Fiil
yeni ihtiyaç yaratmak Fiil
(deniz sigortası) hasara uğrayan eski parça yerine konulan yeni parça için yapılan indirim
eskime indirimi
yeni siparişlerde azalma
yeni görevler almak Fiil
yeni bir hükümet kurmak Fiil
yeni bir devlet kurmak Fiil
yeni bir yol bulmak Fiil
yeni şehir kurmak Fiil
Mutlu Yeni Yıl
Mutlu yıllar.
yeni bir seviyeye erişmek Fiil
yeni durumda
yeni bir politika getirmek Fiil
yeni bir sistem getirmek Fiil
yeni bir politika uygulamak Fiil
piyasaya yeni bir ürün çıkarmak Fiil
yeni bir hayat sürmek Fiil
yeni bir büro kurmak Fiil
yeni pazarlar açmak Fiil
yeni pazarlar açmak Fiil
yeni kaynaklar bulmak Fiil
yeni ufuklar açmak Fiil
(radyo reklam yayınında) yeni bir şarkı düzenlemek Fiil
yeni bir oyun sahneye koymak Fiil
yeni en yüksek kur kaydetmek Fiil
(US) tarifeye yeni bir tren seferi koymak Fiil
yeni bir anlam kazanmak Fiil
(politika) yeni perspektif
yeni binaya taşınmak Fiil
yeni bir etiket altında
çağ açmak Fiil
yeni bir pazar elde etmek Fiil