1. tasarı, proje, plân.
 2. araştırma konusu.
 3. housing project ile ayni anlama gelir. konutlandırma/iskân plânı/projesi.
 4. tasavvur, tasarım.
 5. girişim, teşebbüs.
 6. tasarlamak, plânlamak, proje(sini) yapmak.
 7. ileri doğru atmak/fırlatmak.
 8. (maliyetini, gelişmesini, fiyatını, gelecekteki durumunu) hesaplamak, tahmin etmek.
 9. Geometri izdüşürmek, tersim etmek, irtisam ettirmek.
 10. (film/resim) perdede göstermek, perdeye aksettirmek.
 11. nesnel/objektif bir görüşle incelemek/görmek/gözden geçirmek/gözönüne sermek.
  He projected a thrilling
  picture of the party's future.
 12. çıkıntı yapmak, uzanmak.
 13. düşünmek, tasavvur etmek.
 14. Tiyatro şahsiyeti yansıtmak, söz ve jestlerle bir karakteri canlandırmak.
 15. Psikoloji yansıtmak, kendi öz duygu ve düşüncelerini başkasına atfetmek/isnat etmek.
altyapı projesi İsim, İnşaat
bir tasarıyı zihninde evirip çevirmek Fiil
bir tasarıyı zihninde evirip çevirmek Fiil
bir projeden vazgeçmek Fiil
avan yerleşim projesi
iddialı proje İsim
inşaat projesi
mimari proje
iş projesi
bir projeyi uygulamak Fiil
proje yapmak Fiil
inşaat projesi
kalkınma projesi
ekonomik proje
bir projeye girişmek Fiil
bir proje yapmak Fiil
Avrupa Anonim Şirketi
avrupa anonim şirket
Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP) Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
fabrika projesi
finansman projesi
bütün gücüyle kendini bir tasarının gerçekleştirilmesine adamak Fiil
dışyardım projesi
dış yardım projesi
geleceğe yönelik proje
bitirme projesi İsim, Eğitim
bitirme ödevi İsim, Eğitim
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sermaye arayışı içinde olan ve sadece fikir aşamasındaki yatırım projeleri için kullanılan deyim
yeşil çim projesi
hiç inşaat yapılmamış bir alana yeni bir fabrika ya da işletme tesisi yapımı projesi
karayolu projesi
ucuz evler projesi: dar gelirliler için hükümetçe desteklenen ucuz ve sıhhî evler yapma girişimi.
project ile ayni anlama gelir. konutlandırma/iskân plânı/projesi.
toplu konut projesi İsim, Kamu Yönetimi
uygulama projesi İsim
sanayii projesi
sanayi projesi
altyapı projesi
yatırım projesi
borç tasarısı
Manhattan projesi, İkinci Dünya Savaşında ilk atom bombasını geliştirme projesinin gizli adı.
üretim projesi
modernleştirme projesi
bir projeyi tamamlamak Fiil
pilot proje
projelendirmek Fiil
kamu projesi
gayri menkul projesi
gayrimenkul projesi
bir tasarının gerçekleştirilmesi
bir projeyi gerçekleştirmek Fiil
bir proje için onay almak Fiil
bir proje için yeşil ışık yakılmak Fiil
arazi kurutma projesi
arazi ıslah projesi
denizden toprak kazanma projesi
rücu projesi
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İsim, Kurum İsimleri
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İsim, Kurum İsimleri
iş yaratma projesi
araştırma projesi
uydu projesi
bir projeyi geri çevirmek Fiil
Plan ve Proje Şubesi İsim, Kurum İsimleri
birine bir projeyi çekici kılmak Fiil
iskan projesi
yerleşme planı
bir tasarıyı rafa kaldırmak Fiil
sosyal sorumluluk projesi İsim, İşletme
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Özel Isim, Kamu Yönetimi
dönem ödevi İsim, Eğitim
dönem projesi İsim, Eğitim
trafik projesi
bir projenin masrafını üstlenmek Fiil
işsizlik yardımı projesi
proje anlaşması
proje analisti
proje ve program kredileri (dış borç)
proje değerlendirme
proje tertipleme
domalmak Fiil
proje ödevi İsim, Eğitim
yetki kapsamını genişletmek Fiil
proje yetkilisi
proje bütçesi
yeni bir ürün için şirketin genel bütçesinden ayrı olarak hazırlanan bütçe
proje kontrolü
proje kontrolu
proje kredisi
proje kredileri İsim
proje mühendisi İsim
proje mühendisliği
proje değerlendirme
proje uygulama
proje finansmanı İsim, Bankacılık
proje fonu
proje sorumlusu
proje lideri
projeyi finanse etmek için hazırlanmış kredi
belirli bir projeyi finanse etmek için hazırlanmış bir kredi
proje yönetimi
proje müdürü
proje yöneticisi
proje izleyicisi İsim
bir ekrana yansıtmak Fiil
ekrana yansıtmak Fiil
proje ödevi İsim, Eğitim
proje uygulama
proje önerisi İsim
iş programı İsim, İşletme
proje grubu
iş programı İsim, İşletme
hazırlık halindeki proje
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
İstatistik ve Proje Geliştirme Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Proje Uygulama Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Proje Yönetim ve Kabul Kısmı İsim, Kurum İsimleri
Projeler Koordinasyon Grubu İsim, Kurum İsimleri
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İsim, Kurum İsimleri
Etüt, Proje ve Keşif Şubesi Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
TAFICS Proje Yönetim Şubesi İsim, Kurum İsimleri
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi İsim, Kurum İsimleri