project

 1. tasarı, proje, plân.
 2. araştırma konusu.
 3. housing project ile ayni anlama gelir. konutlandırma/iskân plânı/projesi.
 4. tasavvur, tasarım.
 5. girişim, teşebbüs.
 6. tasarlamak, plânlamak, proje(sini) yapmak.
 7. ileri doğru atmak/fırlatmak.
 8. (maliyetini, gelişmesini, fiyatını, gelecekteki durumunu) hesaplamak, tahmin etmek.
 9. Geometry izdüşürmek, tersim etmek, irtisam ettirmek.
 10. (film/resim) perdede göstermek, perdeye aksettirmek.
 11. nesnel/objektif bir görüşle incelemek/görmek/gözden geçirmek/gözönüne sermek.
  He projected a thrilling
  picture of the party's future.
 12. çıkıntı yapmak, uzanmak.
 13. düşünmek, tasavvur etmek.
 14. Theatre şahsiyeti yansıtmak, söz ve jestlerle bir karakteri canlandırmak.
 15. Psychology yansıtmak, kendi öz duygu ve düşüncelerini başkasına atfetmek/isnat etmek.
altyapı projesi Noun, Construction
bir tasarıyı zihninde evirip çevirmek Verb
bir tasarıyı zihninde evirip çevirmek Verb
bir projeden vazgeçmek Verb
avan yerleşim projesi
iddialı proje Noun
inşaat projesi
mimari proje
iş projesi
bir projeyi uygulamak Verb
proje yapmak Verb
inşaat projesi
kalkınma projesi
ekonomik proje
bir projeye girişmek Verb
bir proje yapmak Verb
Avrupa Anonim Şirketi
avrupa anonim şirket
Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP) Proper Name, Politics-Intl. Relations
fabrika projesi
finansman projesi
bütün gücüyle kendini bir tasarının gerçekleştirilmesine adamak Verb
dışyardım projesi
dış yardım projesi
geleceğe yönelik proje
bitirme projesi Noun, Education-Training
bitirme ödevi Noun, Education-Training
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Proper Name, Politics-Intl. Relations
sermaye arayışı içinde olan ve sadece fikir aşamasındaki yatırım projeleri için kullanılan deyim
yeşil çim projesi
hiç inşaat yapılmamış bir alana yeni bir fabrika ya da işletme tesisi yapımı projesi
karayolu projesi
ucuz evler projesi: dar gelirliler için hükümetçe desteklenen ucuz ve sıhhî evler yapma girişimi.
project ile ayni anlama gelir. konutlandırma/iskân plânı/projesi.
toplu konut projesi Noun, Public Administration
uygulama projesi Noun
sanayii projesi
sanayi projesi
altyapı projesi
yatırım projesi
borç tasarısı
Manhattan projesi, İkinci Dünya Savaşında ilk atom bombasını geliştirme projesinin gizli adı.
üretim projesi
modernleştirme projesi
bir projeyi tamamlamak Verb
pilot proje
projelendirmek Verb
kamu projesi
gayri menkul projesi
gayrimenkul projesi
bir tasarının gerçekleştirilmesi
bir projeyi gerçekleştirmek Verb
bir proje için onay almak Verb
bir proje için yeşil ışık yakılmak Verb
arazi kurutma projesi
arazi ıslah projesi
denizden toprak kazanma projesi
rücu projesi
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Noun, Organizations
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Noun, Organizations
iş yaratma projesi
araştırma projesi
uydu projesi
bir projeyi geri çevirmek Verb
Plan ve Proje Şubesi Noun, Organizations
birine bir projeyi çekici kılmak Verb
iskan projesi
yerleşme planı
bir tasarıyı rafa kaldırmak Verb
sosyal sorumluluk projesi Noun, Management
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Proper Name, Public Administration
dönem ödevi Noun, Education-Training
dönem projesi Noun, Education-Training
trafik projesi
bir projenin masrafını üstlenmek Verb
işsizlik yardımı projesi
proje anlaşması
proje analisti
proje ve program kredileri (dış borç)
proje değerlendirme
proje tertipleme
domalmak Verb
proje ödevi Noun, Education-Training
yetki kapsamını genişletmek Verb
proje yetkilisi
proje bütçesi
yeni bir ürün için şirketin genel bütçesinden ayrı olarak hazırlanan bütçe
proje kontrolü
proje kontrolu
proje kredisi
proje kredileri Noun
proje mühendisi Noun
proje mühendisliği
proje değerlendirme
proje uygulama
proje finansmanı Noun, Banking
proje fonu
proje sorumlusu
proje lideri
projeyi finanse etmek için hazırlanmış kredi
belirli bir projeyi finanse etmek için hazırlanmış bir kredi
proje yönetimi
proje müdürü
proje yöneticisi
proje izleyicisi Noun
bir ekrana yansıtmak Verb
ekrana yansıtmak Verb
proje ödevi Noun, Education-Training
proje uygulama
proje önerisi Noun
iş programı Noun, Management
proje grubu
iş programı Noun, Management
hazırlık halindeki proje
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Noun, Organizations
Proje İnşaat Dairesi Başkanlığı Noun, Organizations
İstatistik ve Proje Geliştirme Dairesi Noun, Organizations
Proje Uygulama Başkanlığı Noun, Organizations
Proje Yönetim ve Kabul Kısmı Noun, Organizations
Projeler Koordinasyon Grubu Noun, Organizations
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Noun, Organizations
Etüt, Proje ve Keşif Şubesi Müdürlüğü Noun, Organizations
TAFICS Proje Yönetim Şubesi Noun, Organizations
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Noun, Organizations