chin

  1. çene.
  2. (jimnastik) çeneyi çubuk hizasına getirmek.
  3. (keman vb.) çene hizasına kaldırmak, boynunun altına sıkıştırmak.
  4. çene çalmak, gevezelik etmek.
  5. konuşmak, çene çalmak.
çenesini dağıtmak Verb
çifte gerdan.
double chin-chinned: çifte gerdanlı. Noun
tıraş olurken çenesini kesmek Verb
(a) yenilmek, (b) dayanmak.
cesaretle katlanmak Verb
ağır bir darbe almak Verb
boğazına kadar
şerefe (kadeh kaldırırken
çene bağı: şapkaların çene altından bağlanan bağı. Noun
kozmetik çene tedavisinde çeneyi tutan bağ. Noun
gemin çene altı bağı. Noun
(argo) gevezelik
senli benli konuşma
umudun kırılmasın, cesur ol, umutsuzluğa kapılma, gönlünü ferah tut. (Kısaca
chin up ile ayni
anlama gelir.
) 3.
take it on the chin
argo (a) tam başarısızlığa/hezimete uğramak, mağlûp/münhezim olmak, (b) cezaya/ıstıraba katlanmak.
Enseyi karartma. Sentence
Moralini bozma. Sentence