1. İsim ateş.
  She's afraid of fire. Put more wood on the fire.
 2. İsim alev, kıvılcım.
 3. İsim yangın.
  fire bucket: yangın (söndürme) kovası.
  fire hazard: yangın tehlikesi çok olan yer.

  fire insurance: yangın sigortası.
  A great fire destroyed the furniture factory.
 4. İsim ocak, soba, yemek pişirmekte kullanılan/sıcaklık veren araç.
  Put the kettle on the fire.
 5. İsim (elmas vb. de) parlaklık, parıltı, ateş/alev gibi parıltılı şey.
  The fire of a diamond. The fire of
  lightning. An insane fire in his eye.
 6. İsim yakıcı ihtiras/tutku, gayret, şevk, tehalük, cezbe, sanat heyecanı, hırs.
  The boy is full of fire and courage.
 7. İsim hayal gücü, zekâ.
 8. İsim yangı, humma, hastalık ateşi, hararet.
 9. İsim azap, işkence, mihnet.
  the fires of persecution.
 10. İsim (ateşle) dağlama, işkence için ateşe atma.
 11. İsim (alkollü içkilerde) sertlik, keskinlik, yakıcılık.
 12. İsim kıvılcım, şerare.
  to strike fire from stones.
 13. İsim (ateşli silahla) ateş etme, ateş.
  to open fire: ateş açmak.
  cease fire: ateş kesmek.
  running
  fire: yaylım ateş.
 14. İsim yıldız vb. gibi parlak cisim.
 15. İsim (a) yağmur: birbiri arkasına dizili olaylar zinciri.
  a fire of questions: soru yağmuru. (b) çatma,
  şiddetli tenkit, sözle hücum.
 16. İsim şimşek, yıldırım.
 17. Fiil (silahla) ateş etmek, (silahı) ateşlemek/patlatmak/atmak.
  The police fired at the running criminals.
  He fired his gun at them.
  fire a broadside
  den. borda ateşi açmak, geminin bir tarafındaki bütün toplarla ateş açmak.
 18. Fiil yakmak, ateşe vermek, ateşlemek, ateşle dağlamak.
  fire a horse: bir atı dağlamak.
  fire a boiler: kazanı yakmak.
 19. Fiil alevlendirmek, tutuşturmak.
 20. Fiil pişirmek.
  Bricks are fired to make them hard.
 21. Fiil canlandırmak, gayrete getirmek.
 22. Fiil ilham/heyecan vermek.
 23. Fiil teşvik/tahrik etmek, harekete geçirmek, uyandırmak.
  Stories of adventure fire the imagination. Your
  speech fireed the crowd's admiration.
 24. Fiil (dinamit vb.) patlatmak, atmak.
  fire a mine: mayın/lâğım patlatmak.
 25. Fiil (işinden) kovmak, azletmek,
  argo sepetlemek.
  Get out! You're fired!
 26. Fiil atmak, yağdırmak.
  to fire a stone through the window.
 27. Fiil (ateş ederek) püskürtmek, kovmak.
 28. Fiil yanmak, alevlenmek, ateş almak, tutuşmak, iştial etmek.
 29. Fiil (ateş/alev gibi) parlamak.
  fire up: (a) fayrap etmek, (b) birdenbire kızmak/parlamak.
 30. Fiil (arzu, ihtiras vb. ile) tutuşmak, yanmak, heyecanlanmak.
  I was fired with the desire to visit İstanbul.
 31. Fiil (silah vb.) atmak, sıkmak.
  to fire a rocket. to fire at a fleeing enemy.
  fire a volley: yaylım ateşi açmak.
 32. Fiil (yaprak) sararmak, kızarmak.
 33. Fiil (patlamalı motorda yakıt-hava karışımını) ateşlemek, tutuşturmak, iştial ettirmek.
  fire an engine.
uçaksavar ateşi İsim, Askerlik
karşı ateş İsim, Askerlik
bütün mühimmatını kullanmış olmak Fiil
ikbal hırsı olma
İtfaiye hizmetleri (NACE kodu: 84.25) İsim, Sanayi ve Zanaatler
havai fişek İsim
fenalığa karşı iyilik yaparak birini utandırmak/mahcup etmek.
Jean Valjean stole the Bishop's silver,
but the Bishop heaped coals of fire on his head by giving silver to him.
kötülüğe iyilikle karşılık vererek utandırmak /vicdan azabı çektirmek.
cehennem ateşi İsim, Din ve İnanç
ateşini kesmek Fiil
evini yangına karşı sigorta ettirmek Fiil
evinıyangına karşı sigorta ettirmek Fiil
başkası için kendini ateşe atmak, başkasına yardım için belaya girmek.
harlı ateş
bölge ateşi
geri tepme
geri tepmek Fiil
batarya ateşi
işaret ateşi
renkli ateş
renkli fişek
funda/çalılık yangını. İsim
kamp ateşi
ateş almak, tutuşmak, alevenmek.
First the paper caught fire and then the sticks.
tutuşma
ateş kesmek Fiil
toplanmış ateş
işaret karışması (bir devredeki telgraf sinyallerinin diğer telgraf veya telefon sinyalleri ile karışması
çapraz ateş
sönük ateş
yavaş ateş
düz atış
doğrudan ateşleme
portatif elektrikli soba
enfilade ile ayni anlama gelir. derinliğine ateş, siper veya asker saffı boyunca ateş.
yan ateş
orman yangını İsim
gaz ocağı
(a) (mermi, bomba vb.) geç patlamak, (b) gecik(tiril)mek, ertele(n)mek, geriye/sonraya bırak(ıl)mak,
muallâkta/askıda kalmak.
The new project is hanging fire.
ateşli
(US) birdenbire etrafı saran ateş
ısıtma ateşi
cehennem ateşi
eleştirmemek Fiil
ateş etmemek Fiil
saldırmamak Fiil
karşı çıkmamak Fiil
ateş açmamak Fiil
(sigorta) çok hasara sebep olan yangın
kundakçılıkla çıkan yangın
önüne geçilemeyecek büyük yangın
kasdi yangın
kasti yangın
büyük yangın
plana göre ateş etme
(a) (silah, mermi vb.) patlamamak, ateş almamak, (b) başaramamak, başarısızlığa uğramak, isabet ettirememek,
beklenen etkiyi uyandıramamak.
The joke missed fire.
atış provası İsim
taklit ateş
petrol yangını
(a) tutuşmuş, yanmakta.
be on fire: yanmak.
The house is on fire. (b) ateşli, istekli,
gayretli, şevkli.
get on like a house on fire:: hızla ilerlemek/gelişmek; çok iyi anlaşmak, canciğer olmak.
seri atış
kundakçılık yapmak Fiil
roket ateşi İsim, Askerlik
sürekli ateş
imdat işareti atışı
ilk defa ateş hattına girmek Fiil
yüzde yüz garantili
dehlemek (argo) Fiil
(sigorta) hasar yapan yangın
ateşi körüklemek Fiil
yaylım ateşi
ateşi tanzim eden
soru sormaya başlamak Fiil
yangın söndürme aleti
ateş alanı
itfaiye müdürlüğü
ızgara
yangın kemeri
yangın bombası atma
yangın bombası İsim
ateş tuğlası
itfaiye
yangın alarmı
yangına ait polis belgesi
yangına karşı sigorta şirketi
yangına karşı korunma
yangın perdesi İsim
yangın hasarı
yangından hasar görmüş
yangın keşfeden detektör
yangınıni haber veren cihaz
itfaiye müdürü
yangın bölgesi
ateşe dayanıklı kapı
yangın kapısı
ateşe dayanıklı
yangın çıkışı
itfaiye ekibi
ızgara
yangın tehlikesi
yangın tehlikesi
ölçer
yangın musluğu
yangın sigorta şirketi
ağaçların bulunmadığı yol
ateş yakan
kontak anahtarı
yangın hasarı
yangın sigorta şirketi
itfaiye takımı
itfaiye karakolu
yangın sigorta poliçesi
ateş mevkii
yangına karşı önlemler İsim
yangın önleme
yangından korunma
yangına karşı koruma
itfaiye tulumbası İsim
yangın bombasına tutma
kundakçı
kundaklama
yangına dayanıklılık (bir binanın yapısal yönden yangına karşı dayanıklılık ve dolayısıyla yangının yayılmasını
azaltıcı önlem derecesi
yangına dayanıklılık
yangına karşı dayanıklı
yangın riski
yangından kurtarılmış mallar satışı
ekmeğinden etmek Fiil
sepetlemek Fiil
yangın söndürme mevkii
ateş desteği
yangın eksperi (bir bina veya mülkün yangın tehlike derecesini ve yangın sigortası için ödenecek primi saptayan kişi
yangın eksperi
yangın siperi
yangın sigortacısı
ateş üzerinde yürüme
(US) itfaiye müdürü
yangın hasarı
yangın nöbeti
yangın gözcüsü
sert alkollü içki
yangın bölgesi
 1. İsim loss
 2. İsim loss
 3. İsim waste
 4. İsim deficiency
 5. İsim wastage
 6. İsim reduction
 7. İsim decrease
 8. İsim deficit
 9. İsim shrinkage
 10. İsim outage
 11. İsim leakage
shrinkage of stocks
stock shrinkage
waste product
natural loss
trade loss
rate of waste
ullage
leakage allowance
waste allowance
shrinking
to shrink Fiil
to diminish Fiil
to be reduced by wastage Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bir malda bozulma, dökülme, kuruma gibi ... yüzünden meydana gelen eksilme