1. ev, konut, mesken, hane.
  I've bought a house. This is a new house.
  country house: sayfiye,
  köşk.
  detached house: müstakil ev, başka evlere bitişik olmayan ev.
  semi-detached house: bir duvarı bitişik müstakil ev.
  terraced house: bitişik sıra evlerden herbiri.
  tied house = town house: konak.
 2. aile, ev halkı.
  The whole house was awake by 6 o'clock.
 3. hanedan, sülâle, asil aile.
  The house of Hapsburg. The house of Windsor is the British royal family.
 4. bina, daire.
  school house: okul.
  power house: elektrik santralı.
  public house: (a)
  birahane, meyhane, (b) misafirhane.
 5. tiyatro, konser salonu vb..
 6. Tiyatro seyirciler, (konser) dinleyiciler.
  A large house heard the singer. The whole house laughed.
  a
  full house: (dinleyicilerle vb.) tıklım tıklım dolu.
  a thin house: (pek) az seyirci.
 7. (kuş) yuva, (hayvan) in, barınak.
  round house: lokomotif sundurması.
 8. meclis binası.
  the houses of Parliament.
 9. kurultay, (yasal) meclis.
  the house of Commons = Lower house: Millet Meclisi, Temsilciler Meclisi,
  Avam Kamarası.
  Upper house: Lordlar Kamarası, Senato.
  White house
  ABD Beyaz Saray.
 10. (yasal) meclis çoğunluğu.
 11. ticarethane, kurum, müessese.
 12. kumarhane, kumar oynanan gazino.
 13. (ticarethane/kumarhane) yetkili yönetim kurulu, müdürlük.
 14. piskoposlar meclisi.
 15. (okul) yatı yurdu, yatakhane.
 16. yatı yurdu öğrencileri, yatılı öğrenciler.
 17. genel ev, umumhane, kerhane.
 18. Denizcilik güverte üstündeki kapalı kısımlar, daire.
  a bridge house.
 19. Astroloji (a) burç simgesi: bir gezegenin etkisini gösterdiği kuşağın sembolü, (b) burç, göğün 12 kısmından biri.
 20. ev+, eve ait/mahsus.
  house paint: ev boyası.
  house agent: ev simsarı, komisyoncu.
  house
  arrest: evde hapis, göz hapsi.
 21. bir eve koymak/yerleştirmek.
 22. barındırmak, iskân etmek.
 23. içermek, içine almak, ihata/ihtiva etmek, içinde bulundurmak.
  The library houses 500,000 books.
 24. kapalı/emin bir yere yerleştirmek, siper altına almak,
  den. indirmek.
 25. (marangozlukta) geçme yapmak, geçme yaparak birbirine eklemek.
 26. barınmak, (evde) oturmak/ikamet etmek, eve yerleşmek.
darülaceze İsim
yeni evinde rahatça yerleşmiş olmak Fiil
kendi evinin efendisi olmak Fiil
evini satmak zorunda kalmak Fiil
eve kapanmak Fiil
adliye sarayı İsim, Hukuk
evini büyütmek Fiil
zorla bir eve girmek Fiil
bir eve zorla girmek Fiil
kendi evi olmak Fiil
el inde boş bir ev olmak Fiil
elinde boş bir ev olmak Fiil
ailesini bir eve yerleştirmek Fiil
eski kitaplarını tavan arasına koymak Fiil
kadrolu çevirmen İsim, Tercüme
şirket içi çevirmen İsim, Tercüme
evini yangına karşı sigorta ettirmek Fiil
evinıyangına karşı sigorta ettirmek Fiil
parasını emlaka yatırmak Fiil
kiraya verdiği evin oturulabilir halde onarımını sağlamak Fiil
sadece kendisi için yaşamak Fiil
vasiyetinde kızına bir ev bırakmayı düşünmek Fiil
evini ipotek etmek Fiil
evini kiraya vermemek Fiil
garanti olarak evini göstermek Fiil
garanti olarak evinıgöstermek Fiil
evi için hâlâ borçlu olmak Fiil
hâlâ ev borçlu olmak Fiil
bir kimsenin hanesinin dokunulmazlığı
mali işlerini düzene sokmak Fiil
ilkin kendi işlerine bir çekidüzen vermek Fiil
işini düzene sokmak/yoluna koymak/düzeltmek.
toparlanmak Fiil
evine çekidüzen vermek Fiil
reformlar yapmak Fiil
evini birine açmak Fiil
evcilik oynamak Fiil
evini birine açmak Fiil
(Br) senetleri kabul eden kuruluş
bitişik ev
komşu ev
geniş ev
korumaya alınan tarihi yapı
kliring odası İsim
açık artırma şirketi
pansiyon
kayıkhane
aracı kurum İsim, Bankacılık
simsarlık yapan bir örgüt
işyeri
lokal
kahvehane
ticarethane
köşe ev
adliye sarayı
(tiyatro) dolu salon
gümrük dairesi
gümrük
morg
müstakil ev
iskonto müessesesi
konut İsim
mesken İsim
kuvvet merkezi
(sinema) erken seans
kiralanan daire apartman
apartman
radar gemisi
limonluk
nakliyeci
sevkıyatçı
yarım kâgir ev
ev mülkiyeti
daimi açık tiyatro
ithalat firması
vb içinde
kuruluşun
(US) müşteri kredi bankası İsim
deniz feneri binası İsim
tutukluevi
düşük kiralı ev
üstü örtülü pazar yeri
(Br) hal
kağşamış ev
fakirhane
bankacılık ve sigortacılık işlemleri yapan ticari kuruluş
örnek ev
sinema salonu İsim, Sinema
müzik aletleri satan dükkân
komşu ev
bitişik ev
(Br) gazete basımevi
(parlamento) nisap olmamak Fiil
kalabalık ev
hıncahınç dolu ev
(US) kerhane
ana ticaret evi
Lordlar Kamarası ve Avam Kamarasından oluşan İngiliz parlamentosu İsim
sinema
eğlence lokali
kuvvet merkezi
santral
yayınevi
tulumba istasyonu
depreme karşı emniyetli ev İsim
depreme karşı güvenli ev İsim
(Br) tutuklu veya mahpus bulunan bir kimsenin sorgusundan sonra geri gönderildiği tutukevi
perakendeci
hanedan
köyevi
haber alma ajanları ya da gizli polis tarafından kullanılan gizli ev ya da yapı
kimsesizler yurdu
hayır kuruluşu
vapurculuk şirketi
gemi ticareti şirketi
örnek ev
tek ailenin oturduğu ev
ödeme kabiliyeti olan firma
eğimli arazi üstüne yapılmış iki ayrı girişli ev
eğilimli arazi üstüne yapılmış iki ayrı girişli ev
(Br) borçlular hapishanesi
ambar
ızgara et yenilen lokanta
nohut oda bakla sofa bir ev İsim
(Br) sıra evler
(Br) Borsa
ticarethane
lordlar kamarası
(Br) Lordlar Kamarası
boş duran ev
boş ev
kebapçı dükkânı
su kulesi
kışlık
emlak acentesi
bir şirket veya dış şubesince merkez şirkete keşide edilen senet
(doktor) ev vizitesi
parlamento üyeliği
senatörlük
kulüp kurulu
(kulüp) kulüp kurulu
ev yapımı
ev elbisesi
emlak vergisi
bir kişinin evinin
kumpanya bayrağı
gemi sahibinin şirket kumpanya bayrağı
(US) genel kurul
genel kurul
ev döşemek Fiil
ev tefriş etmek Fiil
ev tefrişi
gece yatısı konuk
ev arayan kimse
(Br) firmanın kendi çeki
(Br) ev simsarı
ev simsarı
firma dergisi
(Br) üçüncü şahıslara ciro etmek niyetiyle evler kiralayan kiracı
kısmi ya da tam ödemeden önce işletmenin bir konuğa açtığı kredi sınırı
ev taşıyan
kapı numarası
ev sahibi
ev ressamı
boyacılık
gayri menkul ev
mutfak çöpleri İsim
ev araması yapmak Fiil
kâhya
evden eve
ev ev dolaşarak reklam yapma
ev ev dolaşarak oy veya sipariş toplama
ev ev dolaşarak mal satma