1. İsim halk, ahali, ulus, millet, kavim, ırk.
  city people: şehir halkı, şehirliler.
  The Turkish people.
  The people of England. Poor people.
  The common people: halk tabakası, avam.
 2. İsim toplum, bir mahalle/bölge halkı.
  people at large: genellikle herkes.
 3. İsim uyruk, tebaa.
  The Queen's people.
 4. İsim aile, akraba/hısım, bir kimsenin yakınları.
  How are your people: Sizinkiler nasıl?
  My wife's
  people: Eşimin ailesi.
  My people came from Egypt: Aslen Mısırlıyız.
 5. İsim bireyler, bir birliğin/grubun üyeleri.
  What are you people going to do? Sizler ne yapacaksınız?
 6. İsim kişi, şahıs, kimse, insan.
  most people: çok kimseler.
  old/young people: yaşlılar/gençler.

  Were there many people at the meeting?
 7. İsim herkes, elâlem.
  people say that: diyorlar ki, deniliyor ki.
  If you do that, people will start
  to talk (about your behavior). Won't people gossip?
 8. İsim seçmen, (oy verme hakkı olan) vatandaş.
 9. İsim insanla doldurmak, ahaliyi/halkı doldurmak.
  densely/thinly peopled country: nüfusu kalabalık/seyrek ülke.
 10. İsim (bir yere) yerleş(tir)mek, iskân etmek, şeneltmek, meskûn olmak, oturmak, yaşamak.
fikirlerini başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmak Fiil
akrabalarına bildirmek Fiil
(birinin) ağıznı kullanmak Fiil
Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi İsim, Uluslararası Hukuk
iki kişilik oda
bir sürü insan
kavim
adam beğenmemek Fiil
halkın elinde olmak Fiil
zengin, kültürlü, asil, seçkin, güzide kimseler.
üç ila beş kişi
(US) işçi sınıfı
gemi firarileri: 1970'lerde Vietnamdan ufak gemilerle kaçan sığınmacılar.
iş adamları İsim
işadamları İsim
İsraililer.
sömürge halkı
renkli ırk
iki kişi ara sına girmek Fiil
tüccar sınıfı
tüccarlar
avam, halk, asil veya aristokrat sınıfından olmayan kimse. İsim
kendi kendini yönetemeyen ya da sömürge ülkelerdeki insanlar
baskı altındaki insanlar
taşralı
köylü
kalabalık
insanlarla tıklım tıklım dolu
halk yığınları İsim
gümrükçüler İsim
maluller
sakatlar
yeni kimselerle tanışmaya isteksiz olma
halk üzerinde hâkimiyet kurmak Fiil
okumuş halk
işveren ve adamları İsim
yaşlıların çalıştırılması
halk düşmanı
propagandayla ulaşılabilen halk kitlesi
tehlikeye maruz kişiler
yaşlılar için tesisler İsim
moda dünyası İsim
madrabazlar
dolandırıcılar
hipiler
avama mahsus
halkı toplamak Fiil
herkesle iyi geçinmek Fiil
önemli kişilerle dostluk kurmak Fiil
insanların arasına karışmak Fiil
kamuoyuna başvurmak, (siyasî) referandum yapmak.
Tanrı'nın seçkin kimseleri İsim
(İrlandada) cinler.
devletin halk tarafından yönetilmesi
başkalarının işleriyle uğraşmak Fiil
sürü insanı
insanların istif edilmesi
yüksek gelirli halk
yüksek gelirli kesim
yüksek gelirliler
yüksek gelir liler
(araba) altı kişi almak Fiil
bir halkı yoksullaştırmak Fiil
yerli halk İsim
yerli halklar İsim
halkın sırtına yüklenen yükler İsim
tıklım tıklım
bir halkı baskı altında tutmak Fiil
bir firmanın kilit mevkideki yöneticileri İsim
kilit mevkideki şahıslar
Kürt halkı Özel Isim
çok kalabalık
jüri üyeleri İsim
yöneticiler
periler, cinler. İsim
avam, halk, önemsiz kişiler. İsim
çocuklar, çoluk çocuk. İsim
cüceler. İsim
(İrlandada) cinler.
yerli halk
bakım personeli
pazarlamacılar
evli kimseler
halkın göçü
milyonlarca insan
adam içine çıkmak Fiil
zengin kişiler
çoğunluk
ailem
bizimkiler
büro idari personel
(US) büro idari personeli
sıradan insanlar İsim
hıncahınç
pakistanlı
pasaport kontrolu yapan memurlar
pasaport kontrolü yapan memurlar
halkın arasına nüfuz etmek Fiil
halkın gücü
profesyoneller
halkın refahı
yaşlılara yardım
(iktidar) halkta olmak Fiil
(yetki) halkın elinde olmak Fiil
(otel) iki kişilik oda
halkın egemenliği
satış personeli
bir sürü insan
basit halk
hanım evladı kimseler
s sel gibi akan halk yığını
(a) mahalle halkı, (b) sokak serserileri, hippiler.
halkı dehşete salmak Fiil
arabaya fazla yolcu almak Fiil
arabaya insan tıkıştırmak Fiil
insanla dolu olmak Fiil
sıradan halk
Fransızlar, Fransız halkı.
ahali
ileri gelenler
sorumlu kişiler
zenginler
seyrek nüfuslu
yığınlarca insan
en yüksek kalite insanlar
devlet işletmelerinin üst düzey yöneticileri İsim
şehirli halk
kibar kimselerle düşüp kalkmak Fiil
Türk milleti İsim
köylü halk
halkın sesi
ileri gelenler
halkın iradesi İsim
çalışanlar
gençlik
gençler
ast durumda olanlar
taşra halkı
genellikle resimli
toplumun ünlü kişilerinin yaşamlarının konu edildiği gazetecilik türü
toplu taşıma (sistemi): halk kütlelerini hava alanlarında, alışveriş merkezlerinde taşıyan sistem (yürüyen merdiven vb.). İsim
her yaştan insan, her yaştaki insan, yediden yetmişe herkes, küçüklü büyüklü herkes İsim
her din ve mezhepten kişiler İsim
her sınıf halktan
her sınıf halk
önemli kişiler
önemli şahıslar
enerjik kimseler
meslek dışındakiler
çok sayıda ziyaretçilerle olanakların zorlaması sonucu turistik bir alanın bozulması
halk cumhuriyeti
muhtemelen tanıdığınız insanlar
halk yerleşim bölgeleri: Komünist Çinde toplu çiftçilik/madencilik/balıkçılık vb. yapmak için 2000-4000
ailelik toplu bölgeler.
commune ile ayni anlama gelir.
İsim
davalı ve davacının savlarını sundukları ve yargı kararına bağlı kalmayı kabul ettikleri resmi olmayan mahkeme İsim, Hukuk
halk mahkemesi İsim, Hukuk
halk demokrasisi
kapitalist demokrasiyle komünist demokrasisi arasındaki farkı belirtmek amacıyla komünistlerin benimsediği deyim
halkçı demokrasi
halk cephesi
halkın temsilcisi
halk cumhuriyeti
Avrupalı göçmenleri asimile etmek Fiil
yağcılık
demokrat halkçı parti
halkı ayaklanmaya tahrik etmek Fiil
kızıştırmak Fiil
halkı ayaklanmaya kışkırtmak Fiil
mevcut kişilerin sayısı
yaşlılar evi
gecekondulardaki halka konut bulmak Fiil
konukları akşam yemeği için yerleştirmek Fiil
bulaşıcı hastalıklı kişileri ayırmak
fesat çıkarmak Fiil
insanları birbirine katmak Fiil
çatıştırmak Fiil
başkalarının fikrini almak Fiil
genel halk
halk partisi
alem ne der ?