1. tıpkı, aynen, tıpatıp.
  an exact likeness.
  These were his exact words: Sözleri aynen bu idi.
 2. tam, tamam, doğru, yanlışsız, hatasız, sağın.
  an exact description.
  exact differential equation

  mat. sağın türetik denklem, tam diferansiyel denklem.
  the exact sum/amount/weight/date. The exact time is 5 minutes and 8 seconds past 7.
  That's exact: Tamam(dır).
  to be exact: tamı tamına, daha doğrusu.
  Or, to be more exact: Veya, daha doğrusu.
  He's 49 to be exact: Daha doğrusu 49 yaşındadır.
  To be exact, it is 3 o'clock and 12 minutes.
 3. kesin, kat'î, sert, şiddetli (müsamahasız).
 4. pek ince/hassas, dakik, şaşmaz, yanılmaz.
  His memory is very exact; he never makes mistakes. exact
  instruments. an exact thinker.
 5. açık, sarih.
  Can you be more exact: Daha açık konuşunuz.
 6. gerektirmek, icabettirmek, istemek, talep etmek, mecbur tutmak, zorunlu kılmak, icbar etmek.
  to exact
  obedience.
  work that exacts great care: büyük dikkat isteyen iş.
  The situation exacted quick thinking.
 7. zorla almak, zorlamak, haraca kesmek, zorla ödettirmek/yaptırmak.
  to exact money. to exact tribute from conquered people.
ödemelerinde dakik olmak Fiil
görevlerini tam olarak yerine getirmek Fiil
ödemelerini zamanında yapmak Fiil
kesin konuşmak gerekirse Zarf
birinden fidye koparmak Fiil
tam meblağ
doğru hesap
bakım ve dikkat gerektirmek Fiil
tıpkıbasım
aslına sadık kopya
bir belgenin aslı gibi sureti İsim
aslının aynı gibi suret
tam ayrıntılar İsim
kesin talimat
tam karşılık
harç kesmek Fiil
doğru ölçen alet
üç yüz altmış gün üzerinden hesaplanan faiz
(US) 360 gün üzerinden hesaplanan faiz
365 gün üzerinden hesaplanan faiz
tam bilgi
yanılmayan bellek
tam itaat
ödetmek Fiil
titiz bilim adamı
pozitif bilim
müspet bilimler İsim
müsbet bilimler İsim
vergi kesmek Fiil
doğru deyim
tam tercüme
tam çeviri
tam değer
ticarette dürüst davranmak Fiil
işte doğruluktan ayrılmamak Fiil
tam ayrıntılarını vermek Fiil
kesin ayrıntılarıyla tarif etmek Fiil
tam ayrıntılarıyla tarif etmek Fiil
söylediği tam sözler İsim
...'in tam tersi İsim
aynen, tıpı tıpına, ta kendisi.
That's the exact same man who was here last night: Dün gece buradaki adamın ta kendisi.
sağın bilimler: matematik, fizik gibi sayılara dayanan ve sonuçlarının sağlanması mümkün olan bilimler.