1. İsim kaza.
  serious accident: vahim kaza.
  fatal accident: feci kaza.
  to meet/have an accident:
  kazaya uğramak.
  accidents will happen: Kazanın önüne geçilmez.
  the victims of the accident: kazazedeler, kaza kurbanları.
  accident-prone: daima kazaya uğrayan (kimse).
 2. İsim raslantı, tesadüf, tesadüfî/istenmeden olan olay.
  by accident: tesadüfen, kazara.
  by a mere
  accident: Sırf tesadüfî olarak.
  Nothing was left to accident: Hiçbir şey tesadüfe/şansa bırakılmamıştı.
 3. İsim, Felsefe ilinek, âraz.
 4. İsim, Gramer bükün: bir sözcüğe ait cins, sayı, hal vb. gibi yan/tâlî hususlar.
 5. İsim, Jeoloji ârıza, düzensiz arazi.
Trafik Kazalarına Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
kazada hayatını kaybetmek Fiil
kazada hayatıni kaybetmek Fiil
trafik kazası İsim, Ulaşım
motorlu taşıt kazası İsim, Ulaşım
motorlu araç kazası İsim, Ulaşım
meslek hastalığı İsim, Hukuk
feci bir kaza
uçak kazası İsim, Ulaşım
uçak kazası
uçak kazası
acı bir kaza
bir kazaya atfedilebilir
araba kazası
otomobil kazası
bir kazayı önlemek Fiil
kötü kaza
bir kazada kusuru olmak Fiil
bir kazada ölmek Fiil
kazaya neden olmak Fiil
bilmeden Zarf
rastlantı sonucu Zarf
yanlışlıkla Zarf
istemeden Zarf
kazayla Zarf
rastlantı eseri Zarf
tesadüf eseri Zarf
kazara Zarf
tesadüfen Zarf
otomobil kazası
kaza nedeni
beyin zedelenmesi (ânî beyin kanaması vb.).
kaza sonucu zarar ziyan
kaza ile ölüm
kaza sonucu ölüm
kazanın tüm sorumluluğunu reddetmek Fiil
müessif kaza
kaza yüzünden gecikmiş
müessif kaza
bir kaza hakkında rapor hazırlamak Fiil
ölümle sonuçlanan kaza
yorgunluktan doğan kaza
uçuş kazası
uçuş kazası
feci tren kazası
kaza geçirmek Fiil
karayolu kazası
kazada çarpıp kaçma
bir trafik kazasında ölen kişilerin kimliklerinin saptanması
kaza vukuunda
iş kazası İsim, İş Güvenliği
kaçınılmaz kaza
kazanın neden olduğu yara
kazaya karşı sigorta
bir tren kazasının nedenini araştırmak Fiil
bir tren kazasının nedeninıaraştırmak Fiil
bir tren kazasının nedenlerini araştırmak Fiil
hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamak Fiil
deniz kazası İsim
kaza geçirmek Fiil
kazaya uğramak Fiil
kazaya kurban gitmek Fiil
bir kazayı asgariye indirmek Fiil
maden ocağı kazası
ufak kaza
az kalsın kaza yapmak Fiil
otomobil kazası
otomobil kazası
müessif kaza
meslekle ilgisi olmayan kaza
kaza haberi
bir kazanın bildirilmesi
meslek kazası
iş kazası İsim, Hukuk
iş başında uğranılan kaza
işbaşı kazası
bir kazada hatalı olan taraf
bir kazayı önlemek Fiil
kazaların önlenmesi
kazalara karşı korunma
görülmedik kaza
tren kazası
tren kazası
kaza raporu
kazalara karşı ayrılan para
kazaya karşı ayrılan para
kaza sorumluluğu
bir kazadan doğmak Fiil
bir kazanın sonuçları İsim
trafik kazası İsim, Ulaşım
motorlu taşıt kazası İsim, Ulaşım
motorlu araç kazası İsim, Ulaşım
trafik kazası İsim, Ulaşım
motorlu taşıt kazası İsim, Ulaşım
motorlu araç kazası İsim, Ulaşım
bir kazanın vuku bulduğu yer
deniz kazası
vapur kazası
bir kazanın tek nedeni
yol kazası
(US) tramvay kazası
kazaya uğramak Fiil
bir kazada zarar ziyana uğramak Fiil
kazada meydana gelen iç kanamaları olmak Fiil
kazada yer alan iç kanamaları olmak Fiil
kaza zamanı
görünmez kaza
trafik kazası İsim, Ulaşım
motorlu taşıt kazası İsim, Ulaşım
motorlu araç kazası İsim, Ulaşım
tren kazası
bir kazanın anlatılış tarzı
bir araba kazasının kurbanı
kazasız
iş kazası İsim, İş Güvenliği
korkunç kaza
kaza nedenlerinin araştırılması
deniz kazası
kaza tazminatı
kaza tazminat sigortası İsim
kaza nedenleri İsim
kaza masrafları İsim
kazasız
kaza yapmamış olan sürücü
kaza sıklık oranı
kaza tekerrür oranı
iş kazası fonu
kaza rizikosu İsim
kaza tazminatı
kaza sigortası İsim
kaza sigorta mukavelesi
kaza araştırması
seyrüsefer kazası
seyrüsefer kazaı
(araba sigortası , Br) sadece maddi hasara karşı poliçe
sadece maddi hasarlara karşı poliçe
kaza sigortası poliçesi
kazayı önleme
kaza önleme sistemi İsim
işçinin anormal oranda kaza yapması
kaza oranı
kaza tespit tutanağı İsim, Karayolu Taşımacılığı
Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu İsim, Kurum İsimleri
olay yeri İsim
kazaların şiddet ve önem dereceleri İsim
kaza şiddet ve önem dereceleri İsim
kaza yüzünden yitirilen zaman
kaza mahalli İsim
kaza yeri İsim
kaza sebepleri İsim
kazazede İsim
anormal oranda kaza yapma
bilerek veya bilmeyerek Zarf
ticari kaza sigortası İsim
(Br) US kaza ile ölüm halinde çifte tazminat sigortası İsim
genel kaza sigortası İsim
bir kazayı şoförün dikkatsizliğine atfetmek Fiil
bir kazayı şöförün dikkatsizliğine atfetmek Fiil
iş kazası sigortası İsim
iş kazası önleme
iş kazalarından doğan zararları karşılamak için ayrılan karşılık
otomobil kazasında ölenler İsim
yolcu kaza sigortası İsim
şahsi kaza poliçesi
kişi kaza sigortası İsim
ferdi kaza sigortası İsim
şahsi kaza poliçesi (şiddetli dış etkenlerin neden olduğu bir kaza ile meydana gelen ölümde veya göz
ve bacakların kaybında önceden saptanan bir mebla
bir kazayı polise bildirmek Fiil
kaza halinde hayat sigortasına özel menfaat
(Br) üçüncü şahıs kaza sigortası İsim
(Br) üçüncü şahıs kaza sigortası İsim
üçüncü şahıs kaza sigortası İsim
yolcu kaza sigortası İsim
yolculuk kaza sigortası İsim
yolcu kaza sigortası İsim
yolculuk kaza sigortası İsim
ister kasıtlı ister tesadüfen
(kimsenin) kılına halel gelmeden, kimsenin burnu kanamadan.
iş kazası sigortası İsim