popular

 1. Adjective gözde, revaçta olan, herkes tarafından sevilen.
 2. Adjective halka ait, avama mahsus.
  popular election: herkesin oyunu kullanabildiği seçim.
  popular etymology

  (bkz: folk etymology ).
 3. Adjective halka hitap eden, halkın kesesine uygun.
  popular music: halk müziği.
  popular song: halk
  şarkısı, türkü.
  popular price: ucuz fiyat.
 4. Adjective halk+, halktan doğan.
  popular belief: halkın inancı/kanaati.
  popular front: halk cephesi,
  faşizm ve gericiliğe karşı gelen solcu cephe.
  popular government: halk hükümeti.
  popular sovereignity: halk egemenliği.
  popular uprising: halk ayaklanması.
  popular vote: halk oyu.
halkın gözünden düşmek Verb
rağbet görmek Verb
revaç bulmak Verb
tutulmak Verb
kanun davası Noun
herkesçe sevilme
gözde olma
halk toplantısı
tutulan kitap
halk ayaklanması
popüler kültür Noun
genel hoşnutsuzluk
ucuz baskı
halk tipi yayın
genel seçim
sık rastlanan hata
sık yapılan hata
halk deyimi, halk dili, bir sözcüğün halk dilinde aldığı şekil, galat. Örneğin
crevice sözcüğü
halk dilinde

crayfish
şeklini almış,
agnail sözcüğü

hangnail
olmuştur.
Noun
halkın yanlış olarak inandığı şey
gözde film yıldızı
halk cephesi
faşizm ve gericiliğe karşı gelen ve gösterilerde bulunan solcu koalisyonu
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Noun, Politics-Intl. Relations
halkçı hükümet
halk çı hükümet
halk kahramanı
(İsviçre) referandum
halk ayaklanması
tutulan lider
talep gören mallar
tutulan marka
halk hareketi
popüler müzik programı
popüler müzik programı
çok okunan gazete
bulvar gazeteleri Noun
halkçı parti
uygun fiyat
ucuz otomobil
revaçta sağcı bulvar basını
popüler şarkı
halk egemenliği
lokal
demografi istatistiği
halk desteği Noun, Politics-Intl. Relations
kargaşa
galeyan
herkesin ağzında dolaşan melodi
halkın yargısı
kamuoyu kararı
halkın sesi
plebisit
kamuoyu yoklaması
kamu oyu yoklaması
popüler yazar
halkın zannına göre
herkesin cebine uygun fiyatlara
halk desteği aramak Verb
yığınların desteğini sağlamak Verb
halkın çoğunun yandaşlığını sağlamak Verb
genel istek üzerine Adverb
yoğun istek üzerine Adverb
yaygın kanının aksine Adverb
yaygın inanışın aksine Adverb
yaygın kanaatin aksine Adverb
herkesin anlayacağı şekilde yazmak Verb
halk tarafından desteklenmek Verb, Politics-Intl. Relations
halkı tahrik etmek Verb
halkın sesi