cruel

 1. Adjective zalimane
 2. Adjective amansız
 3. Adjective zalim.
  The cruel master beat his slaves mercilessly with a whip.
 4. Adjective gaddar, insafsız, merhametsiz.
  a cruel punishment. Don't be cruel to animals.
 5. Adjective üzücü, keder/ıstırap verici.
  a cruel remark.
 6. Adjective çetin, müşkül, sert, çekilmez, tahammül edilmez.
  a cruel wind.
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme Noun, International Law
birleşmiş milletler işkence ve başka zalimce , insanlık dışı ya da onur kır
eşlerden birinin (özellikle kocanın) eşine karşı insafsızca davranması
işkence veya barbarlık teşkil eden ceza
işkence veya barbarlık teşkil eden mutat olmayan ceza
mezalim
insafsız davranış
kötü bir şaka Noun
acımasız bir şaka Noun
zalim cezalandırma
acımasız savaş
zulüm çekmek Verb
zorba bir diktatörün esiri olma
İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme Proper Name, Law
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Proper Name, Law