office

 1. Noun daire, yazıhane.
  office-block: büyük daireler binası.
  office-worker: memur, yazıhane memuru.
 2. Noun ticarethane.
  head-office: genel merkez.
  branch-office: şube.
  registered office: şirket merkezi.
 3. Noun büro, ofis, meslekî iş yeri, örgüt, kurum.
  He went to work in an architect's office.
 4. Noun (a) (ABD-Federal hükümet) daire.
  office of Education: Eğitim Dairesi.
  post office: postane.

  police office: karakol. (b)
  Brit. bakanlık, nezaret.
  Foreign/Home/War office: Dış İşleri/İçişleri/Harbiye Bakanlığı.
 5. Noun personel, bir iş yerinde çalışan memurlar.
 6. Noun makam, mevki.
  The office of President: Cumhurbaşkanlığı Makamı.
 7. Noun memuriyet, iş.
  to seek office: iş aramak.
  office-bearer: memur.
 8. Noun hizmet, iş.
  to act in the office of adviser: danışmanlık yapmak.
 9. Noun görev, vazife, sorumluluk, mes'uliyet.
  take office: (parti) iktidara gelmek, (bakan) makama geçmek.

  be in (out) of office: (parti) iktidarda bulun(ma)mak.
 10. Noun
  offices: (bir başkası için yapılan iyi/kötü) iş, nesne, şey, amel, işlem, eylem.
  the good offices
  of a friend: bir arkadaşın iyilikleri (yaptığı iyi işler).
  through the good offices of … : … in delâletiyle/himmetiyle, … sayesinde.
 11. Noun (kilisede) (a) ibadet ve âyinler, (b)
  divine office ile ayni anlama gelir. dua, İncilden okunan
  parça, (c) ölü için yapılan dua/âyin.
bir kimsenin işgal ettiği makamın saygınlığını bozmak Verb
mevkiinin verdiği yetkiyle hareket etmek Verb
mevkinin verdiği yetkiyle hareket etmek Verb
işe başlayınca
emanetçiden eşyalarını geri istemek Verb
Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (NACE kodu: 82.11) Noun, Trades-Professions
mevkiinde bulunmaya devam etmek Verb
mevkinde bulunmaya devam etmek Verb
Kontrgerilla Dairesi Proper Name, Military
bürodaki görevinıyapmak Verb
bürodaki işinıyapmak Verb
emeklilik çekini almak için postaneye gitmek Verb
büro işinden başka uğraşı olmamak Verb
Kontrgerilla Daire Başkanı Proper Name, Politics-Intl. Relations
eşyalarını emanetçiye teslim etmek Verb
eşyalarını emanetçiye teslim etmek Verb
Büro ve mağaza mobilyaları imalatı (NACE kodu: 31.01) Noun, Trades-Professions
Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) (NACE kodu: 28.23) Noun, Trades-Professions
Büro yönetimi ve destek faaliyetleri (NACE kodu: 82.1) Noun, Trades-Professions
Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri (NACE kodu: 82) Noun, Trades-Professions
mevkiinin görevlerini yapmak Verb
Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (NACE kodu: 82.19) Noun, Trades-Professions
birini bürosuna almak Verb
Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.33) Noun, Trades-Professions
işinden istifa etmek Verb
birinin pistonu ile bir mevkie geçmek Verb
istifa etmek Verb
hıncını odacıdan çıkarmak Verb
Büro mobilyalarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.65) Noun, Trades-Professions
Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti (NACE kodu: 46.66) Noun, Trades-Professions
reklam bürosu Noun
danışmanlık
havacılık bürosu Noun
bahis bürosu Noun
filyal
bir satıcıya ait mağazanın tali şubesi Noun
altın ve gümüş külçe satın alma
sorumluluğu ağır mevki
merkez büro
sivil devlet dairesi
takas bürosu Noun
askerlik dairesi
tazminat bürosu Noun
yetkili büro
bilgisayarlı ofis Information Technology
konversiyon bürosu Noun
(US) telif hakları ofisi
telif hakları ofisi
emanetçi bürosu Noun
dağıtım bürosu Noun
teslim bürosu Noun
istifa etmek Verb
iskonto gişesi
sevkıyat bürosu Noun
sevkiyat bürosu Noun
görevlisi seçimle atanan memuriyet veya mevki
veritabanları Noun
kelime işlem
muhammin bürosu Noun
kambiyo
tüketim dairesi vergisi
Gider Vergisi tahsil bürosu Noun
icra dairesi Noun, Bankruptcy Law
icra mevki ii
(Br) çiftlik tesisleri Noun
başvuru bürosu Noun
yangın sigorta şirketi
nakliye bürosu Noun
sevkiyat bürosu Noun
sevkıyat bürosu Noun
yük taşıma bürosu Noun
merkez büro
merkez büro
resmi hükümet makamı
merkez
merkez büro
merkez şube Banking
konut bürosu Noun
seyir ve hidrografi dairesi
istihbarat bürosu Noun
(Br) sigorta bürosu Noun
tevzi merkezi
dağıtma yeri
avukatlık bürosu Noun
hukuk bürosu Noun, Law
hukuk danışmanlık bürosu Noun
irtibat bürosu Noun, Management
(Br) hayat sigortası bürosu Noun
tasfiye bürosu Noun
kredi bürosu Noun
rehinci
emanet yeri
kayıp eşya bürosu Noun
piyango bayii
kârlı arpalık
bagaj dairesi
sevkıyat bürosu Noun
merkez büro
meteoroloji bürosu Noun
bakanlık
(US) malların yolcu ya da yük treniyle taşınmak üzere alındığı büro
(Br) kilise kurulu
pasaport dairesi
emniyet sandığı
maaş verilen gişe
kasa
vezne dairesi
merkez büro
devamlı işyeri
kılavuz bürosu Noun
levazım bürosu Noun
devlet memuriyeti
posta kabul dairesi
paket teslim yeri
(otel) resepsiyon (bürosu Noun
kabul töreni bürosu Noun
(US) tapu dairesi
askerlik dairesi
merkez, tescil edilmiş işyeri
bir şirketin ikametgâhı
sicil dairesi
(Br) sosyal yardım bürosu Noun
mevkiini bırakmak Verb
mevkiinden çekilmek
rezervasyon bürosu Noun
görevinden istifa etmek Verb
maaşlı görev
satış bürosu Noun
uydu şube
satış bürosu Noun
iaşe ofisi
malzeme ofisi
geçici olarak işinden uzaklaştırılan memur
vergi dairesi Noun, Public Finance
telgrafhane
(US) bilet gişesi
tapu sicil muhafızlığı
hazine dairesi
sendika bürosu Noun
münhal iş
büro giderleri ödeneği
büro masrafları Noun
büro teçhizatı
büro malzemeleri Noun
ofis özdevinimi Information Technology
ofis bisikleti (ofiste erkekler tarafından en çok beğenilen kız
büro defterleri Noun
işhanı
büro sirküleri Noun
büro tipi kopya makinesi
büro tipi fotokopi makinası Noun
yazıhane
çalışma masası Noun, Furniture Industry
büro memuru
büro eşyası Noun
büro levazım
(US) büro mefruşatının sigortası Noun
büro eşyası Noun
büro mobilyası Noun
büro dedikodusu
büro personeli
büro teşrifatçısı
(US) mevki kapma peşinde koşan kişi
büronun yerleşme düzeni
en yüksek meblağ
(sigorta) teminat sınırı
büro teşkilatı
büro düzenleyici
büro düzenleme
büro entrikaları Noun
büro kirası
büronun normal işleri Noun
büro maaşları Noun
büro mekânı
büro personeli
büro malzemesi
büro hırsızlığı
büroda çalışan daktilo kız
büro kullanımı
büro işi