please

 1. Verb sevindirmek, zevk/neşe vermek.
 2. Verb şayanı kabul olmak, arzusuna/isteğine/iradesine uygun olmak.
  May it please your Majesty.
 3. Verb lütfen.
  please come here.
 4. Verb hoşa gitmek, memnun/hoşnut etmek.
  hard to please: müşkülpesent, hoşnut etmesi zor.
  There is
  no pleasing him: Hiçbir şeyden memnun olmaz.
 5. Verb (canı) istemek, arzu etmek, dilemek.
  do as one pleases: canının istediğini yapmak.
  Do as you
  please: İstediğinizi/dilediğinizi yapın.
  Go where you please: İstediğiniz yere gidin.
  please yourself: nasıl isterseniz, siz bilirsiniz.
karısını memnun etmeye çalışma
işverenin gözüne girmek için elinden geleni yapmak Verb
tuvalete gidebilir miyim efendim
biletler lütfen
nasıl isterseniz
müşkülpesent olmak Verb
memnun edilmesi güç olmak Verb
memnun etmek için çaba göstermek Verb
titizlenmek Verb
istenilen kıyafetle gidilen
müşkülpesent
memnun etmesi zor
memnun edilmesi güç
telefonu kapatmayın lütfen
(a) isterseniz, arzu ederseniz, hoşunuza giderse, (b) lütfen, rica ederim, (c) “işin garibi, tuhaftır
ki” anlamında şaşkınlık, hoşnutsuzluk, hayret vb. ifade eder.
The missing letter was in his pocket, if you please!: İşin garibi, kayıp mektup cebinden çıktı!
lütfen biraz daha az gürültü yapın
ilerleyin lütfen
ilerleyin lütfen
memnun etmek isteyen
lütfen şunu not edermisiniz ?
evet, lütfen, zahmet olmazsa. Adverb
lütfen aldığınızı teyit edin
dinleyicileri memnun etmek Verb
lütfen yukarıdaki telefonlardan bakanlık ile temasa geçin
affınızı rica ederim
(mektup) lütfen yeni adresine gönderiniz
...'e selam söyleyin.
...'e selamlarımı iletin.
...'e selamlar.
İnşallah!
aldığınız diplomalar Noun
Lütfen kaydedin.
hoşuna gideni yapmak Verb
canı istediği gibi hareket etmek Verb
Lütfen matbaa harfleriyle yazınız. El yazısıyla yazmayınız. Sentence
sevindirmek Verb
hoşnut etmek Verb
hatırıni hoş etmek Verb
memnun etmek Verb
hatır almak Verb
birini çok sevindirmek Verb
işler yolunda giderse
nasıl isterseniz
lütfen kapıyı kapayınız
ilişikte sunulur
adreste bulunmadığı takdirde lütfen gönderene iade edin
hatırın için
nabzına göre şerbet vermek Verb