campaign

 1. Noun, Advertising kampanya
 2. Military (a) sefer: askerî harekât, harbin bir evresini oluşturan belirli amaca yönelik askerî hareketlerin tümü,
  (b)
  esk. sefer: bir mevsim süren askerî harekât.
 3. kampanya, sıkı uğraşma, belirli bir amaca yönelik girişim.
  sales campaign: satış kampanyası.
  election
  campaign: seçim kampanyası.
  to lead/conduct campaign against someone: birisi aleyhinde kampanyaya girişmek.
 4. sefer açmak, mücadele etmek, belirli bir sonuca ulaşmak için uğraşmak, gayret/çaba harcamak.
 5. yarışmak, (at, bot vb.) yarışa sokmak.
fiyat düşürme kampanyası Noun
reklam kampanyası Noun, Advertising
reklam kampanyası Noun
bilinçlendirme kampanyası Noun
borsa simsarlarınca fiyatları düşürüp ileride düşük fiyatlardan geri almak amacıyla çok sayıda ufak kupürleri borsaya sürmesi
fiyat düşürme kampanyası Noun
bir kampanyayı başlatmak Verb
kampanyayı başlatmak Verb
boykot kampanyası Noun
bir kampanyayı hazırlamak Verb
fiyatları yükseltmek ve başkalarını da satın almaları için teşvik etmek niyetiyle aracının girişimi (talep
arzı aşınca bunlar ellerindekileri yüksek k
oy veya sipariş toplama kampanyası Noun
cüzi üye aidatıyla yürütülen seçim kampanyası Noun
az parayla girişilen seçim kampanyası Noun
bir kampanyayı yürütmek Verb
bir kampanyayı yönetmek Verb
reklam kampanyası yapmak Verb
kampanyayı yönetmek Verb
başarı vaat eden bölgede reklam kampanyası Noun
müşteriye bilgi verme kampanyası Noun
bağış kampanyası Noun
tasarruf kampanyası Noun
seçmenler kurulu ile seçim kampanyası Noun
seçim kampanyası Noun, Politics-Intl. Relations
(US) seçim kampanyası Noun
seçim kampanyası Noun
e-posta kampanyası Noun, Advertising
bir kampanya başlatmak Verb
bir kampanyanın finansmanı
para toplama kampanyası Noun
fısıltı propagandası Noun
konut kampanyası Noun
(reklam) açılış kampanyası Noun
(US) belli aralarla yer alan reklam kampanyası Noun
tanıtma kampanyası Noun
reklam kampanyası başlangıcı
seçim kampanyası başlangıcı
bir reklam kampanyası başlatmak Verb
kampanyaya başlamak Verb
bir kampanyada önderlik etmek Verb
bir partiyi seçim kampanyasına götürmek Verb
kampanyada önderlik etmek Verb
direkt reklam
yerel reklam kampanyası Noun
kampanyayı sürdürmek Verb
pazarlama kampanyası Noun
medya kampanyası Noun
propaganda savaşı
kampanya düzenlemek Verb
tüm ülkeyi kapsayan pazarlama kampanyası Noun
milli kampanya
milli sağlık kampanyası Noun
savaş açmak Verb
muhalefet kampanyası Noun
bir askeri harekâtın stratejisini planlamak Verb
seçim kampanyası Noun
başkanlık seçimi kampanyası Noun
(US) başkanlık seçimi kampanyası Noun
başkanlık seçimi kampanyası Noun, Politics-Intl. Relations
basın kampanyası Noun
prestij dergisi reklam kampanyası Noun
tanıtım kampanyası Noun, Marketing
tanıtım kampanyası Noun, Marketing
halkla ilişkiler kampanyası Noun
halkla ilişkiler kampanyası Noun
tanıtım kampanyası Noun, Marketing
reklam kampanyası Noun
istihdam kampanyası Noun
referandum kampanyası Noun
bir medya kampanyası uygulamak Verb
medya kampanyasını uygulamak Verb
satış kampanyası Noun
kampanyalı satışlar Noun
satış kampanyası (benimsenmiş olan satış stratejisinin uygulanması
satış teşvik kampanyası Noun
satış teşvik kampanyası Noun
doyum kampanyası Noun
doyum kampanyası (bir reklam kampanyasında kitle medyasının yoğun bir biçimde kullanılması
satış kampanyası Noun
ümitsiz kampanya
karalama kampanyası Noun
aleni iftira
karaçalma kampanyası Noun
dayanışma kampanyası Noun
grev kampanyası Noun
kısa açıklamalarla merak uyandırmayı amaçlayan reklam kampanyası Noun
bilgi vermek yerine
terör kampanyası Noun
deneme kampanyası Noun
bir kampanyaya gönüllü olarak katılmak Verb
kâğıt çöp toplama kampanyası Noun
iftira kampanyası, (bir kimse/grup aleyhine) dedikodu/iftira yayma. Noun
seçim kampanyası suiistimalleri Noun
seçim kampanyası yardımı
seçim kampanyasının savunduğu fikirler
seçim kampanyası pankartı
seçim kampanyası armağan sepeti
kampanya rozeti.
seçim kampanyası fonu
seçim kampanyası kasası
seçim kampanyası komitesi
seçim kampanyası teberrusu
seçim kampanyası teberru sahibi
seçim kampanyası müzakereleri Noun
seçim kampanyası borçları Noun
seçim kampanyası evrakları Noun
seçim kampanyası masrafları Noun
seçim kampanyası parası
seçim kampanyası finansmanı
kampanya finansmanı
aday propagandası Noun
yol (trafik) güvenliği kampanyası Noun
seçim kampanyası fonu
seçim kampanyası armağanı
seçim kampanyası yöneticisi
savaş nişanı
seçim kampanyası parası
kampanya izleme Noun
iftira kampanyası Noun
seçim kampanyası organizasyonu
seçim kampanyası ortağı
seçim kampanyası planı
seçim kampanyası programı
seçim kampanyası vaadi
seçim kampanyası vaadi
bir kimsenin katıldığı askerî harekâtı gösteren renkli şeritlerle süslü kurdele.
seçim konuşması
seçim kampanyası harcamaları Noun
seçim kampanyası başlangıcı
seçim kampanyası zamanı
para toplama kampanyası Noun
seçim kampanyası gezisi
bir kampanyayı başarıyla sonuçlamak sonuçlandırmak Verb
bir kampanyayı başarıyla sonuçlandırmak Verb
seçim kampanyası suiistimalleri Noun
seçim kampanyası yardımı
seçim kampanyasının savunduğu fikirler
seçim kampanyası pankartı
seçim kampanyası parti rozeti
seçim kampanyası kasası
seçim kampanyası komitesi
seçim kampanyası teberrusu
seçim kampanyası teberru sahibi
seçim kampanyası masrafları Noun
seçim kampanyası müzakereleri Noun
seçim kampanyası borçları Noun
seçim kampanyası evrakları Noun
seçim kampanyası masrafları Noun
seçim kampanyası finansmanı
seçim kampanyası armağanı
seçim kampanyası yöneticisi
seçim kampanyası organizasyonu
seçim kampanyası planı
seçim kampanyası vaadi
seçim kampanyası harcamaları Noun
seçim kampanyası başlangıcı
seçim kampanyası zamanı
seçim kampanyası gezisi
birinin ürünlerini yeren bir kampanya başlatmak Verb