1. İsim, Reklamcılık kampanya
 2. Askerlik2 (a) sefer: askerî harekât, harbin bir evresini oluşturan belirli amaca yönelik askerî hareketlerin tümü,
  (b)
  esk. sefer: bir mevsim süren askerî harekât.
 3. kampanya, sıkı uğraşma, belirli bir amaca yönelik girişim.
  sales campaign: satış kampanyası.
  election
  campaign: seçim kampanyası.
  to lead/conduct campaign against someone: birisi aleyhinde kampanyaya girişmek.
 4. sefer açmak, mücadele etmek, belirli bir sonuca ulaşmak için uğraşmak, gayret/çaba harcamak.
 5. yarışmak, (at, bot vb.) yarışa sokmak.
fiyat düşürme kampanyası İsim
reklam kampanyası İsim, Reklamcılık
reklam kampanyası İsim
bilinçlendirme kampanyası İsim
borsa simsarlarınca fiyatları düşürüp ileride düşük fiyatlardan geri almak amacıyla çok sayıda ufak kupürleri borsaya sürmesi
fiyat düşürme kampanyası İsim
bir kampanyayı başlatmak Fiil
kampanyayı başlatmak Fiil
boykot kampanyası İsim
bir kampanyayı hazırlamak Fiil
fiyatları yükseltmek ve başkalarını da satın almaları için teşvik etmek niyetiyle aracının girişimi (talep
arzı aşınca bunlar ellerindekileri yüksek k
oy veya sipariş toplama kampanyası İsim
cüzi üye aidatıyla yürütülen seçim kampanyası İsim
az parayla girişilen seçim kampanyası İsim
bir kampanyayı yürütmek Fiil
bir kampanyayı yönetmek Fiil
reklam kampanyası yapmak Fiil
kampanyayı yönetmek Fiil
başarı vaat eden bölgede reklam kampanyası İsim
müşteriye bilgi verme kampanyası İsim
bağış kampanyası İsim
tasarruf kampanyası İsim
seçmenler kurulu ile seçim kampanyası İsim
seçim kampanyası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(US) seçim kampanyası İsim
seçim kampanyası İsim
e-posta kampanyası İsim, Reklamcılık
bir kampanya başlatmak Fiil
bir kampanyanın finansmanı
para toplama kampanyası İsim
fısıltı propagandası İsim
konut kampanyası İsim
(reklam) açılış kampanyası İsim
(US) belli aralarla yer alan reklam kampanyası İsim
tanıtma kampanyası İsim
reklam kampanyası başlangıcı
seçim kampanyası başlangıcı
bir reklam kampanyası başlatmak Fiil
kampanyaya başlamak Fiil
bir kampanyada önderlik etmek Fiil
bir partiyi seçim kampanyasına götürmek Fiil
kampanyada önderlik etmek Fiil
direkt reklam
yerel reklam kampanyası İsim
kampanyayı sürdürmek Fiil
pazarlama kampanyası İsim
medya kampanyası İsim
propaganda savaşı
kampanya düzenlemek Fiil
tüm ülkeyi kapsayan pazarlama kampanyası İsim
milli kampanya
milli sağlık kampanyası İsim
savaş açmak Fiil
muhalefet kampanyası İsim
bir askeri harekâtın stratejisini planlamak Fiil
seçim kampanyası İsim
başkanlık seçimi kampanyası İsim
(US) başkanlık seçimi kampanyası İsim
başkanlık seçimi kampanyası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
basın kampanyası İsim
prestij dergisi reklam kampanyası İsim
tanıtım kampanyası İsim, Pazarlama
tanıtım kampanyası İsim, Pazarlama
halkla ilişkiler kampanyası İsim
halkla ilişkiler kampanyası İsim
tanıtım kampanyası İsim, Pazarlama
reklam kampanyası İsim
istihdam kampanyası İsim
referandum kampanyası İsim
bir medya kampanyası uygulamak Fiil
medya kampanyasını uygulamak Fiil
satış kampanyası İsim
kampanyalı satışlar İsim
satış kampanyası (benimsenmiş olan satış stratejisinin uygulanması
satış teşvik kampanyası İsim
satış teşvik kampanyası İsim
doyum kampanyası İsim
doyum kampanyası (bir reklam kampanyasında kitle medyasının yoğun bir biçimde kullanılması
satış kampanyası İsim
ümitsiz kampanya
karalama kampanyası İsim
aleni iftira
karaçalma kampanyası İsim
dayanışma kampanyası İsim
grev kampanyası İsim
kısa açıklamalarla merak uyandırmayı amaçlayan reklam kampanyası İsim
bilgi vermek yerine
terör kampanyası İsim
deneme kampanyası İsim
bir kampanyaya gönüllü olarak katılmak Fiil
kâğıt çöp toplama kampanyası İsim
iftira kampanyası, (bir kimse/grup aleyhine) dedikodu/iftira yayma. İsim
seçim kampanyası suiistimalleri İsim
seçim kampanyası yardımı
seçim kampanyasının savunduğu fikirler
seçim kampanyası pankartı
seçim kampanyası armağan sepeti
kampanya rozeti.
seçim kampanyası fonu
seçim kampanyası kasası
seçim kampanyası komitesi
seçim kampanyası teberrusu
seçim kampanyası teberru sahibi
seçim kampanyası müzakereleri İsim
seçim kampanyası borçları İsim
seçim kampanyası evrakları İsim
seçim kampanyası masrafları İsim
seçim kampanyası parası
seçim kampanyası finansmanı
kampanya finansmanı
aday propagandası İsim
yol (trafik) güvenliği kampanyası İsim
seçim kampanyası fonu
seçim kampanyası armağanı
seçim kampanyası yöneticisi
savaş nişanı
seçim kampanyası parası
kampanya izleme İsim
iftira kampanyası İsim
seçim kampanyası organizasyonu
seçim kampanyası ortağı
seçim kampanyası planı
seçim kampanyası programı
seçim kampanyası vaadi
seçim kampanyası vaadi
bir kimsenin katıldığı askerî harekâtı gösteren renkli şeritlerle süslü kurdele.
seçim konuşması
seçim kampanyası harcamaları İsim
seçim kampanyası başlangıcı
seçim kampanyası zamanı
para toplama kampanyası İsim
seçim kampanyası gezisi
bir kampanyayı başarıyla sonuçlamak sonuçlandırmak Fiil
bir kampanyayı başarıyla sonuçlandırmak Fiil
seçim kampanyası suiistimalleri İsim
seçim kampanyası yardımı
seçim kampanyasının savunduğu fikirler
seçim kampanyası pankartı
seçim kampanyası parti rozeti
seçim kampanyası kasası
seçim kampanyası komitesi
seçim kampanyası teberrusu
seçim kampanyası teberru sahibi
seçim kampanyası masrafları İsim
seçim kampanyası müzakereleri İsim
seçim kampanyası borçları İsim
seçim kampanyası evrakları İsim
seçim kampanyası masrafları İsim
seçim kampanyası finansmanı
seçim kampanyası armağanı
seçim kampanyası yöneticisi
seçim kampanyası organizasyonu
seçim kampanyası planı
seçim kampanyası vaadi
seçim kampanyası harcamaları İsim
seçim kampanyası başlangıcı
seçim kampanyası zamanı
seçim kampanyası gezisi
birinin ürünlerini yeren bir kampanya başlatmak Fiil