artificial

 1. Adjective, Textile Industry suni
 2. Adjective yapay, insan eliyle yapılan, doğal/tabiî olmayan. (bkz: natural ).
 3. Adjective taklit, sahte, uydurma, yapma, sun'î.
  artificial leather: sun'î deri.
  artificial flowers:
  yapma çiçek.
  artificial silk: sun'î ipek.
  artificial respiration: sun'î teneffüs.
 4. Adjective câlî, zoraki, yapmacık.
  an artificial smile: câli bir tebessüm.
 5. Adjective gösterişli, tumturaklı.
  artificial manners: gösterişli tavır ve hareketler.
  artificial speech: tumturaklı nutuk.
 6. Adjective gerçek ihtiyaçlar düşünülmeden yapılan.
  artificial rules for dormitory residents: yatılı öğrencilerin
  ihtiyaçları düşünülmeden konulan kurallar.
 7. Adjective, Biology doğal ve organik bağıntılardan ziyade keyfî, zahirî niteliklere dayanan.
  an artificial system of classification.
yapmacıklı
yapay anten
suni anten
yapay sınır
suni sermaye
arsa ve emlak gibi sermaye
yapay koma Noun, Medicine
günün saati
suni gündüz ışığı
suni pahalılık
takma göz
suni gübre
yapay sınır
yapay liman
suni liman
(a) yapay ufuk: yıldızların yüksekliğini ölçmek için kullanılan yansıtıcı yatay düzlem (cıva yüzeyi gibi),
(b)
gyro horizon, flight indicator ile ayni anlama gelir. uçuş göstergesi, uçağın yatay düzlemle yaptığı açıyı gösteren jiroskoplu alet.
suni buz
yapma buz
yapay aydınlatma
suni aydınlatma
sun'î döllenme.
yapay zeka: doğal dil anlama, söz çözümleme, örüntü tanıma gibi algısal/bilişsel süreçlerle ilgili bilgisayarlı
modeller geliştiren araştırma alanı.
Noun, Information Technology
suni sulama
sun'î böbrek.
çevirici dil: makine dili komutlarının bellenir simgesel birer komutla deyimlendiği alçak düzeyli izlenceleme dili.
yapay deri Noun, Textile Industry
suni deri Noun, Textile Industry
suni ışık
yapay ışık Noun, Cinema
suni hat
yapay mıknatıs.
suni gübre
suni malzeme
kanuni tekel
höyük Noun, Archeology
taklit inci
tüzel kişi Noun, Law
hükmî şahıs Noun, Law
suni liman
kanuni karine
yapay ışımetkinlik: elektrik yüklü zerrelerle bombardıman etmek suretiyle aslında ışımetkin olmayan bir
cisme kazandırılan ışımetkinlik.
yapay solunum, sun'î teneffüs.
yapay ayıklama, yalnız istenilen nitelikte olan hayvan ve bitkileri üretme.
yapay seçilim (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
suni ipek Noun, Textile Industry
yapay ipek Noun, Textile Industry
suni güneş ışığı
yapay tatlandırıcı Noun, Food-Kitchen