informal

  1. Adjective enformel
  2. Adjective törensiz, merasimsiz, teklifsiz.
  3. Adjective gayrı resmî.
  4. Adjective resmî elbise gerektirmeyen.
  5. Adjective konuşulan, halkın konuştuğu.
    informal English: konuşulan (fakat resmiyette kullanılmayan) İngilizce.
kayıtdışılık Noun, Economics
mahkeme dışında yapılan ikrar
gayri resmi anlaşma
resmi olmayan kurul
gayri resmi toplantı
belli bir biçime göre yapılmayan sözleşme
teklifsiz konuşma
resmi olmayan giysi
kayitdisi ekonomi Noun, Economics
söyleşi
teklifsiz ifade
resmi olmayan toplantı
teklifsiz görüşme
resmi olmayan görüşme
gayri resmi tahkikat
resmi olmayan araştırma
gayrıresmi öğrenme (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
resmi olmayan toplantı
resmi olmayan muhasebe kaydı
resmi olmayan ziyaret
belli bir biçime bağlı olmayan vasiyetname