pattern

 1. Noun, Textile Industry desen
 2. Noun, Textile Industry manken
 3. Noun örüntü (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 4. Noun, Textile Industry model
 5. Noun desen (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 6. Noun örnek.
 7. Noun model.
 8. Noun süslü şekiller, şekillerle yapılan süs.
  a vase with geometrical pattern. The pattern of butterfly's wings.
 9. Noun üslûp, bir sanat eserinin kompozisyon özelliği.
  The pattern of Hardy's novels.
 10. Noun yapı, örüntü, doku: bir bütün olarak işleyen birbirini tamamlayan unsurların imtizaç tarzı.
  The behavior
  pattern of a five-year old.
 11. Noun dağılma, dağılım: tüfekten çıkan saçmaların veya şarapnel parçalarının hedef üzerinde dağılış şekli.
 12. Noun numune, misal, tipik örnek, örnek alınan şekil, mostra, çeşni.
 13. Noun bir elbiselik kumaş.
 14. Noun elbise kalıbı, patron, kâğıt üzerine çizilmiş elbise parçaları resmi.
  a dress pattern .
 15. Noun döküm kalıbı, şablon.
 16. Noun (uçağın) iniş yörüngesi.
 17. Transitive Verb
  pattern on/upon/after: modeline göre yapmak/biçmek/dikmek.
 18. Transitive Verb resimlerle/ şekillerle süslemek.
 19. Transitive Verb model çizmek.
 20. Transitive Verb (a) uydurmak, uygun hale getirmek, (b) taklit etmek.
örnek üzerine
örneğe göre
temel eğitim şekli
davranış biçimi Noun
davranış biçimi Noun
davranış davranma biçimi
davranış biçimi Noun
davranış kalıbı
bit örüntüsü
bit paterni
en düşük nokta
meslek tipi
dizgi örneği
sözleşme biçimi
kültür biçimi
konjonktür şeması
masaüstü deseni Information Technology
şirketin alışkanlıklarından sapmak Verb
diaper ile ayni anlama gelir. baklava biçiminde veya kareli süs/işleme (Ortaçağlarda ipek ve sim işlemelerde kullanılırdı).
(terzilik) patron
kâğıt model
(terzilik) patron
işin niteliği
işin yapısı
gider yapısı
ihracat örneği
her zamanki usul
doldurma deseni Information Technology
belirli bir şemayı takip etmek Verb
bir kalıba uygun olmak Verb
bir şemaya uygun olmak Verb
belirli bir düzeni takip etmek Verb
belirli bir düzene uygun olmak Verb
belirli bir şemaya uymak Verb
bir kalıba uymak Verb
belirli bir düzene uymak Verb
camdaki buz billurlarının şekilleri Noun
balık kılçığı
hava alanına iniş izni bekleyen uçağın izlediği uçuş yolu.
titremleme şekli, seslendirme tarzı, söyleyiş tonu.
hayat tarzı
yaşam biçimi
cafcaflı desen
patırtı
ödeme şekli
algısal örüntü.
göreceli olarak küçük el sanat yapıtlarından büyük boy boyanmış ilanlar hazırlanmasında kullanılan bir yöntem
fiyat yapısı
iğne batırarak el işi modeli yapmak Verb
baskı deseni Noun, Textile Industry
satın alma biçimi
patenti alınmış model
tescilli örnek
ilişki şablonu Noun
tekrarlanan desen
örnek üzerine satış
bir örnek oluşturmak Verb
sabit şema
yerleşme düzeni
toplumsal kalıp.
konuşma düzeni/şekli, ifade tarzı.
standart model Noun
standart kalıp
sokak sistemi
vergi tasarrufu şekli
(TV) ayar resmi.
(hava alanında) uçuş/iniş düzeni.
bir örnek model
seçim şekli
ücret düzeni
(çinicilikte) söğüt deseni.
örnek anlaşma
model davası Noun
sıra malı
planlı bombardıman
kalıp bombardımanı
mostra koleksiyonu
örnek kartonu
desen örneği
şablon
desen tasarımcısı
yazıcı
desinatör
(kara mayını savaşı) anahtara göre döşeme
model yapımcısı
model yapma
gezici model tanıtıcı temsilci
yardım türü
tüketim tarzı
eğitim tarzı
harcama tarzı
yatırım tarzı
yaşayış tarzı
teşkilat tarzı
(duvar kâğıdı) gül deseni
ticaret tarzı
'e göre düzenlemek Verb
örnek olmak Verb
şekilli boyama
kamuflaj boyaması
koli örneği
klişe
görsel şiir Noun, Language-Literature
desen şiiri Noun, Language-Literature
somut şiir Noun, Language-Literature
desen şiiri Noun, Language-Literature
somut şiir Noun, Language-Literature
görsel şiir Noun, Language-Literature
örnek öğrenci
eşantiyon
desen örneği
birinin davranışını belli kalıplara sokmak Verb
birşeyi model alarak şekillendirmek Verb
birşeyi başka bir örneğe göre biçimlendirmek Verb
birşeyi başka bir örneğe göre biçimlendirmek Verb
birşeyi model alarak şekillendirmek Verb
örnek evlat
mükemmel ev kadını
bir şirketteki muhtelif memur sınıfları arasındaki yaş dağılımı analizi
ilişikteki örneğe göre
en uygun üretim tarzı
en uygun üretim tarzı