international

  1. Sıfat uluslararası
  2. Sıfat beynelmilel
  3. milletlerarası, uluslararası, beynelmilel, enternasyonal.
    international trade/law/agreements/conferences.
  4. iki veya daha fazla milleti ilgilendiren.
    international movement. a matter of international concern.
  5. Milletlerarası Sosyalist/Komünist Örgütü: 19 ve 20'nci yüzyıllarda kurulan çeşitli komünist örgütlerden herbiri.
  6. milletlerarası işçi örgütü: iki veya daha fazla ülkede şubesi bulunan işçi örgütü.
Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Seçilen Mahkemenin Yetkisine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkının Devrini Belirleyecek Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası yardım kuruluşları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası yardım kuruluşları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası iş hukuku İsim, Hukuk
uluslararası örgüt İsim, Uluslararası Hukuk
enternasyonalist Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması İsim, Uluslararası Hukuk
hükümetlerin insan haklarını ihlal fiillerini araştıran ve dinsel veya siyasal nedenlerden hapsedilmiş
kişilerin tahliyesine çalışan bağımsız uluslara
Milletlerarası Komünizm Örgütü (1919-1943) Moskovada kurulan ve yıkıcı devrimle komünizmi yaymaya çalışan örgüt.
uluslararası örf ve âdet hukuku
situation uluslararası durumun genel bir değerlendirmesini yapmak Fiil
devletlerarası hukuk şahsiyeti
uluslararası standart
milletlerarası antlaşma
uluslararası yardım kuruluşu
uluslarası hava hukuku
mile ile ayni anlama gelir. milletlerarası deniz/hava mili, 1852 metrelik (6076.1155 ayak) uzunluk ölçüsü.
uluslararası havalimanı
uluslararası tahkim
uluslararası ekonomik işbirliği bankası İsim
Milletlerarası İmar veKalkınma Bankası,
World Bank (Dünya Bankası)nın resmî adı.
uluslararası imar ve kalkınma bankası İsim
uluslararası mal takası İsim
uluslararası kuruluşlar İsim
uluslararası tahvil pazarı İsim, Bankacılık
milletlerarası mum: 1921'den 1940 a kadar ışık şiddeti birimi kabul edilen, belirli koşullar altında
yapılmış bir mumun verdiği ışık.
uluslararası sermaye hareketleri İsim
uluslararası kartel İsim, Rekabet Hukuku
uluslararası ticaret odası İsim
uluslararası takas trafiği
Milletlerarası Haberleşme Kodu: denizciler tarafından 0'dan 9'a kadar rakamları simgeleyen bayraklarla
haberleşmede kullanılan kod.
uluslararası camia Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası toplum İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası toplum İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası rekabet
uluslararası rekabet ağı İsim, Rekabet Hukuku
uluslararası komplo İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası anlaşma
devletlerarası anlaşma
uluslararası telif hakkı
uluslararası mahkeme
uluslararası adalet divanı Özel Isim, Kurum İsimleri
Dünya Mahkemesi, 1945'te Birleşmiş Milletler tarafından milletlerarası davalara bakmak için kurulmuş mahkeme.
uluslararası suç İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası ceza hukuku İsim, Hukuk
uluslararası kabul gören para
uluslararası teamül hukuku İsim, Hukuk
milletlerarası tarih çizgisi, 180° boylamı izleyen kuramsal çizgi (
Date Line ile ayni anlama gelir.)
uluslararası borçluluk dengesi
devletlerarası hukuka göre haksızlık
uluslararası iş bölümü İsim, Ekonomi
uluslararası iş bölümü İsim, Ekonomi
uluslararası şoför ehliyeti
uluslararası iktisat
uluslararası ekonomi
uluslararası sergi
uluslararası aile cüzdanı İsim, Aile Hukuku
uluslararası aile cüzdanı İsim, Aile Hukuku
uluslararası sevkıyat
uluslararası sevkıyat
uluslararası tarımsal kalkınma fonu Özel Isim, Kurum İsimleri
Milletlerarası Jeofizik Yılı, 1.7.1957'den 31.12.1958'e kadar süren yoğun jeofizik araştırma ve buluşlarla dolu 18 aylık dönem.
uluslararası sözleşme
uluslararası yatırım bankası İsim
ülke sınırları dışında yapılan yolculuk
uluslararası hakemlik yetkisi
uluslararası yargı yetkisi İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası Klein mavisi Sıfat
uluslararası çalışma örgütü
Milletlerarası İşçi Örgütü: dünyada çalışma koşullarını düzeltmek amaciyle Birleşmiş Milletlerce kurulmuş bir örgüt.
milletlerarası hukuk.
uluslararası hukuk İsim, Hukuk
devletler hukuku İsim, Hukuk
devletlerarası hukukta uzmanlaşmış avukat
uluslararası hukuk kişiliği İsim, Uluslararası Hukuk
Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan dava
uluslararası kredi
uluslararası piyasa
uluslararası pazar
uluslararası göç İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası göç hukuku İsim, Hukuk
Milletlerarası Para Fonu.
milletlerarası Mors alfabesi.
mile ile ayni anlama gelir. milletlerarası deniz/hava mili, 1852 metrelik (6076.1155 ayak) uzunluk ölçüsü.
uluslararası yükümlülük İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası petrol şirketi İsim, Ekonomi
enternasyonal turuncu Sıfat
uluslararası teşkilat İsim
Lahey Uluslararası Patent Bürosu İsim
devletlerarası barış antlaşması
Milletlerarası Fonetik Alfabe: 1886'da Fransada
International Phonetic Association tarafından
bütün dillerdeki sesleri temsil etmek amaciyle kurulan işaretler dizgesi.
standard akort sesi, müzik aletlerinin akort edildiği ses, 440 Hz.
uluslararası polis kuvveti
bir ülkenin uluslararası itibarı
devletlerarası hususi hukuk
uluslararası koruma İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası kamuoyu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
milletlerarası ilişkiler, siyasal bilgilerin milletlerarası ilişkileri inceleyen dalı.
uluslararası yankılar İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası posta cevap kuponu
uluslararası posta kuponu
uluslararası rezervler İsim
devletlerarası sorumluluk
uluslararası sorumluluk İsim, Uluslararası Hukuk
uluslararası karayolu taşımacılığı
uluslararası trafik kuralları İsim
Milletlerarası Bilimsel Sözlük.
uluslararası kıymetli kâğıtlar İsim
uluslararası irtifak hakları İsim
uluslarası irtibat hakları İsim
uluslararası standart
uluslararası standart kitap numarası
Uluslararası Standardizasyon Örgütü
memleket dışında muamele gören hisse senetleri İsim
ülke dışında muamele gören hisse senet dileri İsim
uluslararası boğaz İsim, Uluslararası Hukuk
(a) milletlerarası mimari tarzı: 1920-1930 yıllarında geliştirilmiş mimarî üslûbu, beyaz yüzey, geniş
camlar, çelik ve betondan ibaret modern mimari, (b) 14-15'inci yy. Gotik resim üslûbu (doğal ayrıntılara ve kompleks perspektive önem verir).
milletlerarası otomatik arama
uluslararası destek İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
uluslararası telgraf
uluslararası elt
uluslararası terörizm, uluslararası terör İsim, Ceza Hukuku
uluslararası terör İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yabancı turistlerin bir ülkeyi ziyareti sırasında harcadıkları toplam para
uluslararası ticaret İsim, Ekonomi
uluslararası ticaret blokları İsim
Uluslararası Ticaret Konferansı
uluslararası ticaret fuarı
uluslararası ticaret hukuku İsim, Hukuk
uluslararası ticari marka
Uluslararası Ticaret Teşkilatı
Uluslararası Sendikacılık
uluslararası ticaret fuarı
uluslararası ticaret firması
uluslararası transit
uluslararası transit yolculuk müsaadesi İsim
uluslararası antlaşmalar İsim, Hukuk
milletlerarası antlaşma İsim, Hukuk
(US) ABD'de ve Kanada'da üyeleri olan sendika
uluslararası birlik
Uluslararası Yerel Makamlar Birliği
milletlerarası birim, belirli standard etki yaratan vitamin vb.'ni esas alan biyolojik ölçü.
uluslararası teamül
uluslararası sular İsim
yasal olmayan vergiler İsim
yürürlükteki uluslararası (devletlerarası) hukuk
yürürlükteki uluslarası hukuk
yürürlükteki devletlerarası hukuk
uluslararası kalkınma ajansı
ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde Zarf
dört ABD bankasıyla dört Avrupa bankasından oluşan Londra'da 1969'da kurulan banka konsorsiyumu
uluslararası ödemeler bankası İsim
uluslararası etkisi olmak Fiil
uluslararası ünü olmak Fiil
zorla uluslararası politikaya itilmek Fiil
uluslararası standartlara uymak Fiil
Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi
uluslararası önemde olay
birçok devlet arasında yürürlükte bulunan devletler hukuku kuralları İsim
uluslararası standartta olan altın
uluslararası durumun ciddiyeti
uluslararası işlerde uyum
uluslararası şöhreti olmak Fiil
uluslararası kilit noktalarda yerleşmiş yöneticiler İsim
ulusal ve uluslararası mevzuat İsim, Hukuk
yeni uluslararası ekonomik düzen
yeni uluslararası ekonomik düzen
uluslararası çapta
milletlerarası alanda Zarf
uluslararası alanda Zarf
uluslararası platformda Zarf
uluslararası arenada Zarf
uluslararası alanda Zarf
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler İsim, Eğitim
devletlerarası hukuk ilkeleri İsim
uluslararası hususi hukuk
devletler hususi hukuku
milletlerarası özel hukuk İsim, Hukuk
devletler özel hukuku, uluslararası özel hukuk İsim, Hukuk
devletler umumi hukuku
devletler genel hukuku, uluslararası kamu hukuku İsim, Hukuk
bölgesel uluslararası hukuk İsim, Uluslararası Hukuk
devletler hukuku konusu
uluslararası durumu gözden geçirmek Fiil
uluslararası durumu değerlendirmek Fiil
uluslararası işaretler kodu
devletler hukuku (istisnasız bütün devletlere uygulanan uluslararası hukuk kuralları İsim
uluslararası hukuk ihlali
uluslararası hukuk ihlali