competition

 1. İsim, Reklamcılık rekabet
 2. İsim yarışma, rekabet.
  cut-throat competition: kıyasıya rekabet.
 3. İsim yarışma, müsabaka, yarış.
  Both girls entered the competition.
 4. İsim yarışa/müsabakaya girme.
 5. İsim rakip(ler).
  Try to undercut or undersell the competition: Rakiplerinden daha ucuza satmaya çalış.
 6. İsim canlıların yaşam mücadelesi.
rakiplerinin üstüne çıkmak Fiil
haksız rekabet İsim, Medeni Hukuk
rekabet edebilir
faal rekabet
kontrollü rekabet
reklam yarışması
bir müsabakanın sonuçlarını ilan etmek Fiil
tam rekabet
birinin rekabete girmesini
yarışa katılmasını önlemek Fiil
rekabetten korkmak Fiil
her türlü rekabete açık olmak Fiil
acımasız rekabet ile karşılaşmak Fiil
sıkıcı rekabet ile karşılaşmak Fiil
bir yarışmaya katılmak Fiil
çetin rekabetle karşılaşmak Fiil
rakiplere fark atmak Fiil
rakiplerini geride bırakmak Fiil
ihale yarışması
marka rekabeti İsim, Rekabet Hukuku
rekabeti kontrol etmek Fiil
rekabeti engellemek Fiil
emtia rekabeti
mal rekabeti
rekabet koşulları İsim
bir rekabetle mücadele etmek Fiil
işbirlikçi rekabet
toplu rekabet
yabancı rekabete engel olmak Fiil
dış rekabeti kırmak Fiil
öldürücü rekabet
fiyatların piyasadaki hiçbir üreticinin kâr edemeyecek bir noktaya düşmesi
kıyasıya rekabet İsim, Rekabet Hukuku
kıyasıya rekabet
her türlü rekabete göğüs germek Fiil
rekabet edilememek Fiil
rekabet ilan etmek Fiil
meydan okumak Fiil
yıkıcı rekabet İsim, Rekabet Hukuku
Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
küçük düşürücü rekabet
rekabetin çehresini bozmak Fiil
müsabakayı bozmak Fiil
bir rekabetten çekilmek Fiil
rekabetten çekilmek Fiil
etkin rekabet İsim, Rekabet Hukuku
rekabeti yenmek Fiil
rekabeti ortadan kaldırmak Fiil
rekabetin ortadan kaldırılması
rekabete girişmek Fiil
haksız rekabete girişmek Fiil
rekabete girişmek Fiil
aşırı rekabet İsim, Rekabet Hukuku
rekabet edebilmek
rekabete dayanmak Fiil
eşit şartlar altında rekabet
adil rekabet İsim, Rekabet Hukuku
haklı rekabet
uçuş yarışması
dış rekabet
rekabet hürriyeti
serbest rekabet
serbest rekabet
rekabet hürriyeti
rekabet serbestisi
küçük firma rekabeti İsim, Rekabet Hukuku
rekabete girişmek Fiil
zararlı vergi rekabeti İsim, Uluslararası Ekonomi
sağlıklı rekabet
artan rekabet
eksik rekabet
eksik rekabet
sınai rekabet
sanayi yarışması
sanayii yarışması
sınai rekabet
rekabeti engellemek Fiil
mağaza içi rekabet İsim, Rekabet Hukuku
yoğunlaşan rekabet
rekabetin şiddeti
markalararası rekabet İsim, Rekabet Hukuku
uluslararası rekabet
markalar arası rekabet
marka içi rekabet İsim, Rekabet Hukuku
açık yarışmaya davet etmek Fiil
iş yarışması
acımasız kıyasıya rekabet
acı rekabet
ucuzlatma rekabeti
vurucu rekabet
rakiplerin ürün ya da hizmet kalitesiyle alay edilmesi
eliminasyon maçı
fiyat düşürme rekabeti
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Hukuk
rekabeti azaltmak Fiil, Rekabet Hukuku
düşük fiyat rekabeti
fiyat düşürme rekabeti
düşük fiyat rekabeti
pazar rekabeti
şamatalı pis rekabet
haksız rekabet
rekabet edebilmek
rekabete göğüs germek Fiil
tekelci rekabet İsim, Rekabet Hukuku
tanıtım ve dağıtım politikaları uygulayarak yapılan rekabet
ödüllendirici pazarlama
fiyatı sabit tutarak ürün
ambalajlama ve imaj reklamcılığı gibi fiyatın dışında yapılan rekabet çalışması
fiyat dışı rekabet
fiyat dışı rekabet İsim, Rekabet Hukuku
bir yarışmada birincilik ödülü almak Fiil
açık rekabet
serbest rekabet
alıcı ve satıcıların piyasa bilgilerinin tam olduğu
serbest ticaretin kısıtlamasız olarak yapıldığı açık piyasa durumu
tam rekabet İsim, Rekabet Hukuku
rekabet ihtimali
potansiyel rekabet İsim, Rekabet Hukuku
rekabeti önlemek Fiil
rekabetin önlenmesi
fiyat rekabeti İsim, Rekabet Hukuku
ödül yarışı
tam rekabet
(US) serbest rekabet
müsabakaya koymak Fiil
rekabetin azalması
rekabeti sınırlamak Fiil
rekabet sınırlanması
rekabeti sınırlamak Fiil
perakendeci rekabeti
rekabet riski
yıkıcı rekabet İsim, Rekabet Hukuku
rekabet kuralları İsim
rekabet kuralları İsim
okul yarışması
rekabet yaratmak Fiil
acımasız rekabet
sıkı rekabet
rekabetin yarattığı gerginlik
rekabetin basıncı
güçlü rekabet
rekabetle mücadele etmek Fiil
rekabete karşı çıkabilmek Fiil
bir yarışmaya katılmak Fiil
vergi rekabeti İsim, Uluslararası Ekonomi
ticari rekabet
rakibe göre düşük fiyat vermek Fiil
zayıf rekabet
güçsüz rekabet
bir yarışmayı kazanmak Fiil
(US) işleyen rekabet
(US) yürüyen rekabet
işleyebilir rekabet İsim, Rekabet Hukuku
işyerinde yarışma
göreli rekabet İsim, Rekabet Hukuku
rekabet savunuculuğu İsim, Rekabet Hukuku
Rekabet Kurumu İsim, Kurum İsimleri
Rekabet Kurulu
rekabet klozu
(AT) rekabet işleri memuru
yarışma şubesi İsim
rekabet iktisadı İsim, Rekabet Hukuku
pazar için rekabet İsim, Rekabet Hukuku
dış rekabet
silahlanma yarışı
pazar içinde rekabet İsim, Rekabet Hukuku
rekabet kanunu
(US) rekabet kanunu
rekabet hukuku İsim, Rekabet Hukuku
rekabet noktası İsim
rekabet tutumu
rekabet politikası İsim
rekabet nedenleri İsim
rekabet kuralları İsim
yarışma kuralları İsim
yarış mahalli
müsabaka mahalli
biriyle rekabet durumunda bulunmak Fiil
uluslararası rekabet ağı İsim, Rekabet Hukuku
tekelci rekabet piyasası
marka yöneticiliği
tam rekabet piyasası
barriers yerli ürünleri ticaret engelleri ile yabancı rekabetten korumak Fiil
biriyle rekabet halinde olmak Fiil
rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi İsim, Rekabet Hukuku
Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyumlaştırma Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Rekabet Ağı İsim, Rekabet Hukuku
Rekabet Kurumu İsim, Rekabet Hukuku