1. İsim, Ceza Hukuku suç
 2. Hukuk cürüm
 3. İsim cinayet, cürüm.
  If you commit a crime you must expect to be punished.
  to prevent a crime:
  bir cinayeti önlemek.
  to investigate a crime.
 4. İsim (ağır) suç, kabahat.
  to commit/perpetrate a crime: suç işlemek.
  an atrocious/brutal/daring/heinous/horrible/infamous/serious
  crime.
 5. İsim suç sayılan/zararlı eylem.
  It is the job of the police to prevent crime.
 6. İsim kabahat, gayrı ahlâkî hareket.
  It isn't a crime to steal food when your children are hungry.
 7. İsim yazık, günah, ayıp.
silahlı organize suç örgütü İsim, Ceza Hukuku
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu İsim, Ceza Hukuku
kamu davası İsim, Hukuk
ceza kanunu İsim, Ceza Hukuku
asliye ceza mahkemesi İsim, Hukuk
ceza hukuku İsim, Ceza Hukuku
cezai yargılama usulü İsim, Hukuk
ceza davası İsim, Hukuk
ceza yargılaması İsim, Ceza Hukuku
adli sicil İsim, Ceza Hukuku
cezai yaptırım İsim, Ceza Hukuku
elektronik suç, siber suç İsim, Ceza Hukuku
örgütlü suçla mücadele İsim, Ceza Hukuku
Mali Suçları Araştırma Kurulu İsim, Ceza Hukuku
mali suçları araştırma uzmanı İsim, Ceza Hukuku
suçun maddi unsurları İsim, Hukuk
organize suç İsim, Ceza Hukuku
organize suç örgütü İsim, Ceza Hukuku
organize suç örgütüne katılmak Fiil, Ceza Hukuku
suçun manevi unsurları İsim, Hukuk
savaş suçları İsim, Uluslararası Hukuk
savaş suçları mahkemesi İsim, Hukuk
beyaz yakalı suçları İsim, Ceza Hukuku
suçluya yardım etme
suç ortaklığı
suça teşvik
mutlak terör suçu İsim, Hukuk
işlenmiş suç
yardakçılık etmek Fiil
atılı suç İsim, Hukuk
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) İsim, Kamu Yönetimi
suç ortağı
bir suçu affettirecek harekette bulunmak Fiil
dehşet verici suç
sakatlamak ve yaralamak suretiyle yapılan müessir fiil
cürme teşebbüs
cürme teşebbüs
suç girişimi
suç teşebbüsü
kesin bir suç teşkil etmek Fiil
işlenen bir suçla ilişkisi olmak Fiil
işlenen bir suç ile ilişkisi olmak Fiil
eski bir suçlu olmak Fiil
suç işlemeye eğilimli olmak Fiil
suç işleyebilir
cezası idam olan suç
cezası ölüm olan suç
en ağır şekilde cezalandırılan suç
atfedilen suçlama İsim, Hukuk
suç olarak sınıflandırmak Fiil
bir suçun işlenmesi
cürüm işlemek Fiil
suç işlemek Fiil
bir suç işlemek Fiil
ciddi suç işlemek Fiil
ciddi bir suç işlemek Fiil
suç işlemek Fiil
örf ve âdet hukukuna göre suç sayılan fiil
bilgisayar suçu Bilgi Teknolojileri
bilgisayarla ilişkili suç İsim, Ceza Hukuku
bir suçu itiraf etmek Fiil
suçu itiraf etmek Fiil
bir suça iştirak
bir suça ortak olmak Fiil
aslında cezai müeyyide uygulanamayacak olan ancak istidlal ve ima yoluyla suç şeklinde yorumlanan fiil
mütemadi suç (failin harekete geçmesi ile son bulmayarak , icrası bir süre uzayan suç
mütemadi suç (tek bir kaza dairesi içinde işlenmemiş suç
bir şeyi suç diye adlandırmak Fiil
bir şeyi suç diye adlandırmak Fiil
suç duyurusunda bulunmak Fiil, Hukuk
bir cinayeti ortaya çıkarmak Fiil
bir suçu açığa çıkarmak Fiil
suçu açığa çıkarmak Fiil
cinayetin ortaya çıkarılması
suç gelirlerini maskelemek Fiil, Ceza Hukuku
bundan sonra uzman kullanıcılar kayıt ve verileri kendi çıkarlarına yöneltirler
özel programlar uygulanarak bir giriş kodu bulunması yoluyla başka bilgisayarların programlarına girilmesi
bilgisayar aracılığıyla işlenilen suçlar
elektronik suç
suç unsuru İsim, Hukuk
suç unsurları İsim, Hukuk
çevre suçu İsim, Ceza Hukuku
bir suçu ortaya çıkarmak Fiil
iade edilebilir suç İsim, Hukuk
mali suç İsim, Ceza Hukuku
suçtan elde edilen şeyler İsim
soykırım suçu İsim, Hukuk
nefret suçu İsim, Hukuk
ağır ve vahim suçlar
bir suça karışmış olmak Fiil
şeref ve haysiyeti ilgilendiren cürüm
suç işleme ehliyeti olmama
suç işlemeye teşvik
yarım kalmış suç
suç işlemeye tahrik İsim, Hukuk
işlenen suçlarda artış
çirkin suç
yüz kızartıcı suç İsim, Hukuk
bir suçu araştırmak Fiil
ani suç (tek bir fiil ile meydana gelen suç
bir suçun kışkırtıcısı
bir suçun tahrikçisi
uluslararası suç İsim, Uluslararası Hukuk
kovuşturmak Fiil
bir suç tahkikatı yapmak Fiil
suç işleme oranında ani artış
suç gelirlerinin aklanması İsim, Hukuk
alçakca işlenen suç
alçakça işlenen suç
askeri suç İsim, Hukuk
ufak suç
taksirli suç İsim, Hukuk
suç yuvası İsim
örgütlü suç
organize suç İsim
çete suçu İsim, Hukuk
organize suç İsim
örgütlü suç İsim, Ceza Hukuku
organize suç İsim
suç ortağı
sabıka
bir suç (cürüm) işlemek Fiil
suç işlemek Fiil
bir suç işlemek Fiil
bir suçun işlenmesi
bir cürmün faili
adi suç İsim, Hukuk
devlet karşı işlenen suç
siyasi suç İsim, Hukuk
öncül suç İsim, Ceza Hukuku
suçun önlenmesi
suç geliri İsim, Hukuk
suç gelirleri İsim, Hukuk
suç işlemek Fiil
geçmişte işlenmiş bir suçu ayrıntılarına inerek yeniden incelemek Fiil
geçmişte işlenmiş bir suçu ayrıntılarına inerek yeniden inceleme
nispi suç İsim, Hukuk
nispi terör suçu İsim, Hukuk
yeniden suç işlemek Fiil
lekeleyici suç
bir suçun kokusunu almak Fiil
ağır cezalık suç İsim, Hukuk
suçu gizlemek Fiil
bir suçu gizlemek Fiil
bir suçu örtbas etmek Fiil
suç çeşitleri İsim
yasaların cezalandırdığı cürüm.
suç ile mücadele
terör suçu
cinayet yatağı olmak.
This district reeks with crime: Bu semt cinayet yatağıdır.
alçakça işlenen suç
savaş suçu.
war criminal: savaş suçlusu. İsim
bir suçu kökünden söküp atmak Fiil
insanlığa karşı işlenen suç İsim, Hukuk
insanlığa karşı suç İsim, Uluslararası Hukuk
insanlık suçu İsim, Hukuk
olağandışı cinsel ilişki suçları İsim
hükümete karşı suç İsim, Hukuk
karı kocanın birbirine karşı işlediği suç
devlet karşı işlenen suç
devlete karşı suç İsim, Ceza Hukuku
suç araştırması yapma
cinayet romanı
işlenmekte olan suç İsim, Hukuk
ceza mevzuatı
suç makinesi İsim
kalpazanlık suçu
vatana ihanet suçu
kıskançlık cinayeti İsim, Hukuk
tutku cinayeti İsim, Hukuk
tahrik altında işlenen suç İsim, Hukuk
kıskançlıktan doğan cinayet, aşk cinayeti. İsim
eş ya da metresin sadakatsizliğinden doğan cinayet
(Fr) eş ya da metresin sadakatsizliğinden doğan cinayet
cinayet oyunu
suç önleme
suç işlenmesinin önlenmesi İsim, Hukuk
suç işlemeye eğilimli suç
suç işlemeye eğilimli
suç oranı İsim, Hukuk
suç duyurusu Hukuk
polis muhabiri
suç mahalli Hukuk
olay yeri İsim
olay yeri inceleme İsim, Hukuk
sabıka dosyası İsim
cinayet dalgası, cinayetlerin hızla artışı. İsim
cinayet romanları yazarı
kusursuz suç olmaz İsim, Hukuk