competition

 1. Noun, Advertising rekabet
 2. Noun yarışma, rekabet.
  cut-throat competition: kıyasıya rekabet.
 3. Noun yarışma, müsabaka, yarış.
  Both girls entered the competition.
 4. Noun yarışa/müsabakaya girme.
 5. Noun rakip(ler).
  Try to undercut or undersell the competition: Rakiplerinden daha ucuza satmaya çalış.
 6. Noun canlıların yaşam mücadelesi.
rakiplerinin üstüne çıkmak Verb
haksız rekabet Noun, Civil Law
rekabet edebilir
faal rekabet
kontrollü rekabet
reklam yarışması
bir müsabakanın sonuçlarını ilan etmek Verb
tam rekabet
birinin rekabete girmesini
yarışa katılmasını önlemek Verb
rekabetten korkmak Verb
her türlü rekabete açık olmak Verb
acımasız rekabet ile karşılaşmak Verb
sıkıcı rekabet ile karşılaşmak Verb
bir yarışmaya katılmak Verb
çetin rekabetle karşılaşmak Verb
rakiplere fark atmak Verb
rakiplerini geride bırakmak Verb
ihale yarışması
marka rekabeti Noun, Competition Law
rekabeti kontrol etmek Verb
rekabeti engellemek Verb
emtia rekabeti
mal rekabeti
rekabet koşulları Noun
bir rekabetle mücadele etmek Verb
işbirlikçi rekabet
toplu rekabet
yabancı rekabete engel olmak Verb
dış rekabeti kırmak Verb
öldürücü rekabet
fiyatların piyasadaki hiçbir üreticinin kâr edemeyecek bir noktaya düşmesi
kıyasıya rekabet Noun, Competition Law
kıyasıya rekabet
her türlü rekabete göğüs germek Verb
rekabet edilememek Verb
rekabet ilan etmek Verb
meydan okumak Verb
yıkıcı rekabet Noun, Competition Law
Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı Noun, Organizations
küçük düşürücü rekabet
rekabetin çehresini bozmak Verb
müsabakayı bozmak Verb
bir rekabetten çekilmek Verb
rekabetten çekilmek Verb
etkin rekabet Noun, Competition Law
rekabeti yenmek Verb
rekabeti ortadan kaldırmak Verb
rekabetin ortadan kaldırılması
rekabete girişmek Verb
haksız rekabete girişmek Verb
rekabete girişmek Verb
aşırı rekabet Noun, Competition Law
rekabet edebilmek
rekabete dayanmak Verb
eşit şartlar altında rekabet
adil rekabet Noun, Competition Law
haklı rekabet
uçuş yarışması
dış rekabet
rekabet hürriyeti
serbest rekabet
serbest rekabet
rekabet hürriyeti
rekabet serbestisi
küçük firma rekabeti Noun, Competition Law
rekabete girişmek Verb
zararlı vergi rekabeti Noun, International Economy
sağlıklı rekabet
artan rekabet
eksik rekabet
eksik rekabet
sınai rekabet
sanayi yarışması
sanayii yarışması
sınai rekabet
rekabeti engellemek Verb
mağaza içi rekabet Noun, Competition Law
yoğunlaşan rekabet
rekabetin şiddeti
markalararası rekabet Noun, Competition Law
uluslararası rekabet
markalar arası rekabet
marka içi rekabet Noun, Competition Law
açık yarışmaya davet etmek Verb
iş yarışması
acımasız kıyasıya rekabet
acı rekabet
ucuzlatma rekabeti
vurucu rekabet
rakiplerin ürün ya da hizmet kalitesiyle alay edilmesi
eliminasyon maçı
fiyat düşürme rekabeti
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Law
rekabeti azaltmak Verb, Competition Law
düşük fiyat rekabeti
fiyat düşürme rekabeti
düşük fiyat rekabeti
pazar rekabeti
şamatalı pis rekabet
haksız rekabet
rekabet edebilmek
rekabete göğüs germek Verb
tekelci rekabet Noun, Competition Law
tanıtım ve dağıtım politikaları uygulayarak yapılan rekabet
ödüllendirici pazarlama
fiyatı sabit tutarak ürün
ambalajlama ve imaj reklamcılığı gibi fiyatın dışında yapılan rekabet çalışması
fiyat dışı rekabet
fiyat dışı rekabet Noun, Competition Law
bir yarışmada birincilik ödülü almak Verb
açık rekabet
serbest rekabet
alıcı ve satıcıların piyasa bilgilerinin tam olduğu
serbest ticaretin kısıtlamasız olarak yapıldığı açık piyasa durumu
tam rekabet Noun, Competition Law
rekabet ihtimali
potansiyel rekabet Noun, Competition Law
rekabeti önlemek Verb
rekabetin önlenmesi
fiyat rekabeti Noun, Competition Law
ödül yarışı
tam rekabet
(US) serbest rekabet
müsabakaya koymak Verb
rekabetin azalması
rekabeti sınırlamak Verb
rekabet sınırlanması
rekabeti sınırlamak Verb
perakendeci rekabeti
rekabet riski
yıkıcı rekabet Noun, Competition Law
rekabet kuralları Noun
rekabet kuralları Noun
okul yarışması
rekabet yaratmak Verb
acımasız rekabet
sıkı rekabet
rekabetin yarattığı gerginlik
rekabetin basıncı
güçlü rekabet
rekabetle mücadele etmek Verb
rekabete karşı çıkabilmek Verb
bir yarışmaya katılmak Verb
vergi rekabeti Noun, International Economy
ticari rekabet
rakibe göre düşük fiyat vermek Verb
zayıf rekabet
güçsüz rekabet
bir yarışmayı kazanmak Verb
(US) işleyen rekabet
(US) yürüyen rekabet
işleyebilir rekabet Noun, Competition Law
işyerinde yarışma
göreli rekabet Noun, Competition Law
rekabet savunuculuğu Noun, Competition Law
Rekabet Kurumu Noun, Organizations
Rekabet Kurulu
rekabet klozu
(AT) rekabet işleri memuru
yarışma şubesi Noun
rekabet iktisadı Noun, Competition Law
pazar için rekabet Noun, Competition Law
dış rekabet
silahlanma yarışı
pazar içinde rekabet Noun, Competition Law
rekabet kanunu
(US) rekabet kanunu
rekabet hukuku Noun, Competition Law
rekabet noktası Noun
rekabet tutumu
rekabet politikası Noun
rekabet nedenleri Noun
rekabet kuralları Noun
yarışma kuralları Noun
yarış mahalli
müsabaka mahalli
biriyle rekabet durumunda bulunmak Verb
uluslararası rekabet ağı Noun, Competition Law
tekelci rekabet piyasası
marka yöneticiliği
tam rekabet piyasası
barriers yerli ürünleri ticaret engelleri ile yabancı rekabetten korumak Verb
biriyle rekabet halinde olmak Verb
rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi Noun, Competition Law
Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyumlaştırma Dairesi Noun, Organizations
Avrupa Rekabet Ağı Noun, Competition Law
Rekabet Kurumu Noun, Competition Law