1. Sıfat doğmuş.
  to be born: doğmak.
  I was born in Gürün: Gürün'de doğdum, Gürünlüyüm.
  Where
  were you born: Nerelisiniz?
  Her latest born: Son doğan çocuğu.
  In all my born days: Bütün ömrümde.
  A Londoner born and bred: Doğma büyüme Londralı.
 2. Sıfat doğuştan.
  a born musician.
  He is a born poet: Doğuştan şairdir.
  a born fool.
  born
  tired: yaratılıştan tembel ve uyuşuk.
 3. Sıfat doğumlu, asıllı.
  A German born scientist: Alman asıllı bilim adamı.
  A Chicago born New Yorker.
zamanından önce doğmuş olmak Fiil
zengin bir ailenin çocuğu olmak Fiil
doğuştan şanslı olmak Fiil
paşa çocuğu olmak Fiil
zengin aileden, zengin ailenin çocuğu olarak doğmuş.
Dünkü çocuk değilim. Cümle, Deyim
Ben kaçın kurasıyım. Cümle, Deyim
Biz bu saçları değirmende ağartmadık. Cümle, Deyim
Sen giderken ben dönüyordum. Cümle, Deyim
onun bunun çocuğu
anası babası soysuz
doğmak Fiil
doğma
ölü doğmuş
insanoğlu
fani
fakir aileden doğmuş
ilk evlat
ilk doğan çocuk
ilk doğan
yabancı ülkede doğmuş
serbest doğmuş
köle olarak doğmamış
asil aileden
asil
soylu
ülkede doğmuş vatandaş
doğuştan
yeni doğan bebek
yeni doğan
ölü doğmuş çocuk
ölü doğmuş
(a) doğuştan kibar/asil, (b) doğuştan alışmış.
as (if) to the manner born: sanki böyle/bu iş için doğmuş.
dış ülkede doğmuş
soylu
iyi aileden
doğumdan sonra
canlı doğan çocuk
doğma büyüme
doğma büyüme
doğuştan işadamı
... doğumlu Sıfat
meşru çocuk
kral soyundan gelen, asil aileye mensup, asilzade.
meşru olarak doğmuş
...dan doğma ...
mütevellit
piç, gayrımeşru, evlilik dışı doğan.
doğuştan teşkilatçı
gayri meşru
evlilik dışı doğum
evlilik dışı doğmuş
bön, saf, safderun, tecrübesiz, acemi, aptal, enayi.
Do you think I was born yesterday: Beni enayi mi sandın?
düşmek Fiil
yeni doğan çocuğu terketmek Fiil
yeni doğan çocuğu terk etmek Fiil
(Br) İngiltere'de doğmuş olmak Fiil
(US) asosyal bir çevreden gelmek Fiil
doğuştan satış mümessilli olmak Fiil
anası Kadir gecesi doğurmuş olmak Fiil
Kadir gecesi doğmuş olmak Fiil
çok şanslı olmak Fiil
İngiliz ana babadan İngiltere'de doğmuş İngiliz uyruklu kişi
evlilik sonucu doğan çocuk
meşru çocuk
gayri meşru çocuk
evlilik dışı doğan çocuk
soysuz
memlekette doğmuş
(US) Amerika'da doğmuş Amerikalı
US doğma büyüme vatandaş
doğum ile iktisap olunan vatandaşlık
memlekette doğmuş vatandaş
(Br) doğuştan İngiliz tebası İsim
yeni doğan
yeni doğmuş çocuk
doğuştan Amerikalı
doğma büyüme ingiliz
sapına kadar ingiliz