poem

  1. Noun, Language-Literature manzume
  2. Noun, Language-Literature şiir
  3. Noun şiir, koşuk, manzume.
  4. Noun şiir gibi hisli, dokunaklı, güzel duygular ilham eden eser.
    a prose poem: mensur şiir.
    a symphonic
    poem: senfonik şiir.
somut şiir Noun, Language-Literature
görsel şiir Noun, Language-Literature
desen şiiri Noun, Language-Literature
destan
epope
koçaklama Noun, Language-Literature
aşk şiiri Noun, Literature
gazel
özel bir olay için yazılmış şiir
görsel şiir Noun, Language-Literature
desen şiiri Noun, Language-Literature
somut şiir Noun, Language-Literature
mensur şiir. Noun
şiir söylemek Verb
desen şiiri Noun, Language-Literature
görsel şiir Noun, Language-Literature
somut şiir Noun, Language-Literature
senfonik şiir.
senfonik şiir.
bir şiiri bestelemek Verb