factory

  1. Noun yapımevi, fabrika, imalâthane, atölye.
  2. Noun (yabancı bir ülkede) iş hanı.
bir fabrika işletmek Verb
İngiliz hükümetinin gelişmekte olan bölgelerde kurduğu ve ucuza kiraya verdiği fabrika
uçak fabrikası Noun
otomobil fabrikası Noun
üretim süresince kullanılan gümrüğe tabi malları saklamak ve işlemek için hükümetçe ruhsatlı fabrika
gümrük gözetiminde üretim yapılan fabrika
otomobil fabrikası Noun
cam süs eşyaları Noun
işi durdurmak Verb
sömürge
müstamere
fabrikayı işletmeye açmak Verb
yeni bir fabrikayı işletmeye açmak Verb
fabrika kurmak Verb
bir fabrikayı dönüştürmek Verb
savunma fabrikası Noun
bölümlere ayrılmış fabrika
(US) tek bir merkeze bağlı olmayan (bölümlere ayrılmış) fabrika
fabrikada teslim
fabrika teslim
kişinin kendi arazisi üstüne inşa ettiği fabrika
baruthane
fabrika yönetmek Verb
savaş gereçleri sanayii
savaş gereçleri fabrikası Noun
işlemeyen fabrika
çalışmayan fabrika
fabrika sahibi
bir fabrika açmak Verb
fabrika işletmek Verb
bir fabrika kurmak Verb
bir fabrikanın sahibi
kâğıt fabrikası Noun
fabrika önüne grev gözcüsü dikmek Verb
fabrika planlaması
et konserve fabrikası Noun
üreten fabrika
lastik fabrikası Noun
fabrika işletmek Verb
parçaları başka yerlerde imal edilmiş olan birimlerin bir araya getirildiği fabrika
tornavida fabrikası Noun
fabrika kurmak Verb
savaş ihtiyaçları için plânlanmış fabrika.
bir fabrikanın iskeleti
bir fabrikayı kapamak Verb
imalathane
sabunhane
iplikhane, iplik fabrikası.
bir fabrikayı tatil etmek Verb
grev nedeniyle çalışmayan fabrika
grev durumundaki fabrika
grev halindeki fabrika
grev nedeniyle çalışmayan fabrika
bir fabrikayı demonte etmek Verb
fabrika malzeme deposu Noun
televizyon fabrikası Noun
mensucat fabrikası Noun
think tank
araştırma merkezi, uzman danışmanlar kurulu. Noun
fabrikayı tatil etmek Verb
konserve fabrikası Noun
fabrikayı aletlerle donatmak Verb
traktör fabrikası Noun
bir fabrikanın nakli
fabrikayı dolaşma
(US) kamyon fabrikası Noun
araba lastiği fabrikası Noun
yeraltı fabrikası Noun
bir fabrikanın çevresi
silah fabrikası Noun
fabrika üretim hesabı
fabrika muhasebesi Noun
iş kanunu: fabrikada çalışma güvenliğini düzenleyen yasa.
factory-hand: fabrika işçisi.
factory
inspector: iş müfettişi.
factory-ship: (balina vb.) işleme gemisi, ana gemi.
factorylike: fabrika gibi, fabrika şeklinde.
fabrika sözleşmesi
fabrikada halihazırda uygulanan fazla mesai
fabrika da uygulanan fazla mesai
fabrika alanı
çalışmakta olan fabrika
fabrika muhasebesi Noun
fabrika binası Noun
fabrika giderleri Noun, Accounting
genel inşaat maliyetleri Noun
fabrikatörlük
fabrika kantini
fabrika bacası
fabrika kurulu
fabrika kurulu (personeli temsil etmek amacıyla , üyeleri şirketin içinden seçilen organ
fabrika inşası Noun
fabrika inşaatı
üretim maliyeti
fabrika fiyatı
fabrika maliyeti
(Br) yönetim kurulu
(Br) fabrika yönetim kurulu
fabrika yönetim kurulu
fabrika teslimatı
fabrika doktoru
fabrika kazancı
fabrika istihdamı
fabrika işi
fabrika teçhizatı
fabrika giderleri Noun, Accounting
fabrika tevsii
sınai tarımcılık
fabrika çiftliği
fabrikanın taşıt araçları filosu Noun
fabrika giriş kapısı
fabrikada çalışan kadın memur
kadın fabrika işçisi
fabrika işçisi
fabrika vasıfsız işçisi
fabrika sireni
fabrika kontrolü
fabrika teftişi
fabrika kontrolu
fabrika kontrolörü
fabrika kontrolöru
fabrika müfettişi
hükümet denetçisi
fabrika müfettişi
fabrika sigortası Noun
fabrika müdahalesi
fabrika envanteri
fabrika işi
fabrika işçisi Noun
fabrika kanunu
fabrika büyük defteri
işçi koruma mevzuatı
fabrika idaresi
fabrika müdüriyeti
fabrika müdürü
fabrika toplantısı
fabrika numarası
fabrika kreşi
fabrika talimatı
fabrika satış mağazası
fabrika randımanı
fabrika verimi
fabrika üretim genel gideri Noun, Accounting
fabrika genel giderler hesabı
fabrika genel gider hesabı
fabrika sabit giderleri Noun
üretim maliyetleri (direkt harcamalar ve direkt işçilik maliyetleri dışında kalan ve üretim faaliyeti için katlanılan maliyetler
fabrika sabit giderleri hesabı
fabrika sabit giderleri hesabı
fabrika genel üretim giderleri Noun
fabrikatör
fabrika sahibi
fabrika bordrosu Noun
şantiye
atölye
fabrika arsası
fabrika bina ve müştemilatı
fabrika binası Noun
fabrika fiyatı
üretim hâsılatı
fabrika ürünü
fabrika üretimi
prefabrik evler Noun
sanayi malları Noun
fabrika kârı
fabrika projesi
fabrika arazisi
fabrika malı
fabrika kayıtları Noun
fabrika mevzuatı
fabrikanın ıskartaya çıkardığı ürünler Noun
fabrika defolu ürünleri Noun
sökülmesi
fabrikanın sökülmesi
fabrikanın demontajı
fabrika yolu
fabrika sevkıyatı
fabrika sevkiyatı
fabrikadan sevkıyat yapmak Verb
fabrika sireni
fabrika inşaat alanı
fabrika bacası
(US) fabrika kantini
üretim mekânı
fabrika üretim mekânı
fabrika casusluğu
fabrika deposu Noun
fabrika gözetimi
fabrika teftişi
fabrika malzemesi
fabrika sistemi
fabrika kenti
balık işleme gemisi
fabrika ziyareti
fabrika sosyal danışmanı
fabrika kadın işçisi
fabrika işi
fabrika işçisi
fabrika iş kapasitesi
fabrika mal sahibi
fabrikada yarım gün çalışmayla kazanılan para
usta fabrika işi